Szlakiem leśniczówek
Informacje o odznace

1.

Pomysłodawca Odznaka powstała z inicjatywy Sekcji Turystyki Kolarskiej „Sokół” w Radlinie, w szczególności z inicjatywy głównego propagatorów leśniczówek – Antoniego Warmuła i Andrzeja Styrnol oraz głównego raelizatora pomysłu – Andrzeja Likos.

2.

Data powstania od kiedy obowiązuje Odznaka została ustanowiona w 2004 roku przez Zarząd Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl. dnia 23.01.2004. Postanowienia regulaminu weszły w życie z dniem 01.03.2004.

3. Autor regulaminu

Antoni Warmuła , Andrzej Likos

4. Autor znaku graficznego

„WOTiR” Bytom, Andrzej Likos

5. Wytwórca

„WOTiR” Bytom

6. Nakład

100 szt.

7. Pierwsi zdobywcy

Adolf Gwoździk, Andrzej Likos, Łukasz Likos , Andrzej Styrnol, Antoni Warmuła, Andrzej Humaniuk, Bogdan Tytko, Ryszard Głowacki, Dariusz Piguła, Ryszard Skonieczny

8. Przykładowe miejscowości zdobywców odznaki

Bytom, Czernica, Czyżowice, Jastrzębie, Katowice, Libiąż, Racibórz, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Tychy, Wodzisław, Żory

9. Stopień honorowy

Jest przyznawany osobom lub instytucjom za szczególny wkład w propagowanie odznaki

10. Ilość nadań

2004 – 38, 2005 – 39

11. Kształt i motyw

Kształt koła, w środku leśniczówka

12. Modyfikacje znaku graficznego

Brak

13. Modyfikacja Regulaminu

Na bieżąco dokonywane są uaktualnienia adresowe obiektów

14. Jednostka weryfikująca

Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK przy KWK „Marcel”, ul.Korfantego 52 44-310 Radlin tel.(032)7292340 Zespół weryfikacyjny w składzie: Antoni Warmuła, Andrzej Styrnol, Andrzej Likos,

15. Inne

Początkowy wykaz miejscowości sporządzony był na podstawie informacji uzyskanych w Nadleśnictwach: Rybnik i Rudy. Wpływ na zmiany w wykazie mogą mieć zmiany własnościowe a co za tym idzie brak dostępu do obiektów. Regulamin można znaleźć na stronie internetowej „Sokoła” www.sokol.radlin.pl.