Zarząd

Zarząd Oddziału PTTK Radlin wybrany na zjeździe w dniu 28.05.2022

   

Prezes Tytko Bogdan                   Wiceprezes Sławomir Gac              Sekretarz Kosiński Janusz

   

Skarbnik Krzemień Marek                   Oleś Mirosława                          Lorek Michał

 

Mojżysz Konstancjusz                   Antonowicz Jacek                          Treszczyński Jarosław

W związku z rezygnacją z funkcji prezesa i członka zarządu Andrzeja Likos na zebraniu zarządu w dniu 17.04.2019 w tajnym głosowaniu nowym prezesem został wybrany Damian Grobelny

Zarząd Oddziału PTTK Radlin wybrany na zjeździe w dniu 4.03.2017
U góry od lewej: Łukasz Materzok – członek, Bogdan Tytko – v-ce Prezes, Marek Krzemień – skarbnik, Sławomir Gac – v-ce Prezes, Janusz Kosiński – sekretarz
na dole od lewej: Dariusz Materzok – członek, Andrzej Likos – Prezes, Damian Grobelny – członek, Antoni Warmuła – członek

Skład wybranych władz przez zjazd sprawozdawczo – wyborczy oddziału PTTK w Radlinie w dniu 9.03.2013.

2013wyboryzarzad

Górny rząd, od lewej:
Bogdan Tytko – wiceprezes;
Łukasz Materzok – Członek;
Andrzej Styrnol – Członek (od 20.11.2013 roku zastąpił Go Antoni Warmuła);
Sławomir Gac – wiceprezes;
Sebastian Mosz – Członek;

Dolny rząd, od lewej:
Konstancjusz Mojżysz – Sekretarz;
Andrzej Likos – Prezes;
Bogumiła Brzezinka – Skarbnik (od 2015 roku zastąpił Ją Marek Krzemień);
Dariusz Materzok – Czlonek

Skład Zarządu Oddziału w latach 2009-2013:
Andrzej Likos – prezes
Bogdan Tytko – wiceprezes
Sławomir Gac – wiceprezes
Bogumiła Brzezinka – skarbnik
Justyna Piguła – sekretarz
Andrzej Styrnol – członek
Antoni Warmuła – członek
Sebastian Mosz – członek
Dariusz Materzok – członek