XVIII Krajowa Konferencja Kolarska w Warszawie – 3.02.2018

W Warszawie obradowała Krajowa Konferencja Kolarska z udziałem 71 delegatów z oddziałów PTTK z całej Polski. W jej trakcie przyznano tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK 31 osobom, w tym 4 kolarzom z naszego Oddziału: Zenonowi Zarzeckiemu, Piotrowi Bazan, Bogdanowi Tytko i Piotrowi Słanina. Dwóch ostatnich wymienionych było delegatami naszego Oddziału na Konferencji.

Nowi Honorowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej
Nowi Honorowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej

Jednym z głównych punktów Konferencji były wybory Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. Więcej szczegółów pod poniższym linkiem:

XVIII Krajowa Konferencja Kolarska w Warszawie

Czytaj więcej

18-21.01.2018 VII Marsz Pamięci

Miesiąc styczeń 2018 roku to 73 rocznica tragicznego w skutkach ewakuacyjnego przemarszu kolumn więźniów likwidowanego obozu KL Auschwitz . W dniach 18 ÷ 21 stycznia 1945 roku wyprowadzano z likwidowanego na szybko obozu KL Auschwitz – Birkenau oraz jego wielu podobozów kilkadziesiąt tysięcy więźniów. Ewakuacja odbywała się w pieszych kolumnach ewakuacyjnych do stacji kolejowych w różnych miejscowościach.

(więcej…)

Czytaj więcej

6.12.2017 Informacja o premiowym zdobywaniu odznaki św. Barbary

Z okazji święta patronki górników św. Barbary oraz zakończenia grupowego zdobywania odznaki św. Barbary Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK Radlin postanowiła:

W miesiącu grudniu b.r. czyli do 3112.2017 roku można będzie:

– za zwiedzenie obrazów i rzeźb św. Barbary w Galerii Śląskiej Sztuki Sakralnej oraz w Galerii Plastyki Nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego w Katowicach ul. Dobrowolskiego 1 – zdobyć jeden ze stopni odznaki „Św. Barbary” (I-szy, II-gi lub III-ci) w zależności jakie stopnie turysta już posiada zdobyte;

– za zwiedzenie rzeźb i obrazów św. Barbary w podziemnej kaplicy św. Barbary na poziomie 170 m. kopalni „Guido” w Zabrzu – zdobyć stopień honorowy odznaki „Św. Barbary” niezależnie od stopni odznaki zdobywanej w normalnym regulaminowym trybie.

Dla zweryfikowania i przyznania odznaki „Św. Barbary” w takim premiowanym trybie wystarczy dostarczyć prośbę o weryfikację z podaniem informacji o sobie (Nazwisko, Imię, miejscowość zamieszkania) oraz jednego zdjęcia ze swoim wizerunkiem:

– na tle św. Barbary na obrazie z kop. Kleofas – w Muzeum Śląskim

– na tle św. Barbary w ołtarzu w kaplicy św. Barbary w Kop. „Guido”.

 

Weryfikacja i przyznanie odznaki w trybie premiowym wiąże się z zakupem odznaki.

Informacji szczegółowych udziela weryfikator odznaki Jerzy Gawliczek.

Kontakt: tel. kom. 668365236 lub e-mail: jurgaw6@wp.pl

Czytaj więcej