Komisja Turystyki Górskiej

Od 2022 roku Komisja będzie działała w następującym Składzie:


Czesław Wodecki
– Przewodniczący
Przodownik Turystyki
Górskiej nr 6884

Konstancjusz Mojżysz
– Wiceprzewodniczący
Przodownik Turystyki
Górskiej nr 7871

Marian Dobisz
– Wiceprzewodniczący
Przodownik Turystyki
Górskiej nr 3497

Sławomir Gac
– Członek

Terenowy Referat Weryfikacyjny:

Czesław Wodecki – Przewodniczący

Konstancjusz Mojżysz – Wiceprzewodniczący

Marian Dobisz – Wiceprzewodniczący

Starsza wersja strony Komisji Turystyki Górskiej – do 2016 roku