Komisja Ochrony Przyrody

28.05.2022 zostały przeprowadzone wybory na najbliższą kadencję Komisji O. W latach 2022 – 2026 Komisja będzie działała w następującym Składzie::

 
Andrzej Likos – Przewodniczący 
 
Bogdan Tytko – Członek 
 
Sławomir Gac – Członek

Referat odznaki “Turysta – Przyrodnik” jest w powyższym składzie.

DZIAŁACZE

Instruktor Ochrony Przyrody PTTK: Likos Andrzej XIII/68/2000

Zadania Komisji na najbliższą kadencję (2022-2026):
1. Organizacja rajdów, wycieczek zawierających w programie zwiedzanie obiektów przyrodniczych
2. Popularyzacja zdobywania odznaki „Turysta – Przyrodnik” oraz innych podobnych odznak
3. Prowadzenie Referatu odznaki „Turysta – Przyrodnik”
4. Utworzenie wykazów form ochrony przyrody w najbliższych powiatach
5. Współpraca z Oddziałem Parku Krajobrazowego CKKRW
6. Współpraca z Arboretum Bramy Morawskiej
7. Współpraca z władzami administracyjnymi w dziedzinie form ochrony przyrody oraz w ramach uaktualniania wykazów form ochrony przyrody
8. Współpraca z wojewódzkim konserwatorem przyrody
9. Współpraca z Komisją Ochrony Przyrody ZG PTTK w Warszawie
10. Popularyzacja ochrony przyrody poprzez artykuły, notatki w prasie oraz informatorach
11. Popularyzacja lokalnych form ochrony przyrody poprzez Internet
12. Doprowadzenie do utworzenia nowych form ochrony przyrody w najbliższym rejonie

Regulaminy odznak przyrodniczych:

Przyjaciel Naturalnego Środowiska  Turysta – Przyrodnik

Wykazy obiektów:

Pomniki przyrody Ziemi Wodzisławskiej Rezerwaty Woj. Opolskiego