6.12.2017 Informacja o premiowym zdobywaniu odznaki św. Barbary

Z okazji święta patronki górników św. Barbary oraz zakończenia grupowego zdobywania odznaki św. Barbary Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK Radlin postanowiła:

W miesiącu grudniu b.r. czyli do 3112.2017 roku można będzie:

– za zwiedzenie obrazów i rzeźb św. Barbary w Galerii Śląskiej Sztuki Sakralnej oraz w Galerii Plastyki Nieprofesjonalnej Muzeum Śląskiego w Katowicach ul. Dobrowolskiego 1 – zdobyć jeden ze stopni odznaki „Św. Barbary” (I-szy, II-gi lub III-ci) w zależności jakie stopnie turysta już posiada zdobyte;

– za zwiedzenie rzeźb i obrazów św. Barbary w podziemnej kaplicy św. Barbary na poziomie 170 m. kopalni „Guido” w Zabrzu – zdobyć stopień honorowy odznaki „Św. Barbary” niezależnie od stopni odznaki zdobywanej w normalnym regulaminowym trybie.

Dla zweryfikowania i przyznania odznaki „Św. Barbary” w takim premiowanym trybie wystarczy dostarczyć prośbę o weryfikację z podaniem informacji o sobie (Nazwisko, Imię, miejscowość zamieszkania) oraz jednego zdjęcia ze swoim wizerunkiem:

– na tle św. Barbary na obrazie z kop. Kleofas – w Muzeum Śląskim

– na tle św. Barbary w ołtarzu w kaplicy św. Barbary w Kop. „Guido”.

 

Weryfikacja i przyznanie odznaki w trybie premiowym wiąże się z zakupem odznaki.

Informacji szczegółowych udziela weryfikator odznaki Jerzy Gawliczek.

Kontakt: tel. kom. 668365236 lub e-mail: jurgaw6@wp.pl

Czytaj więcej

5.12.2017 Odsłonięcie tablicy

W Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w podziemnej kaplicy św.Barbary w zabytkowej kopalni “Guido” w dniu 5 grudnia 2017 roku w trakcie uroczystej Mszy Świętej została odsłonięta tablica upamiętniająca tragedię w tej kopalni 5 października 1887 roku (wówczas kopalnia “Królowa Luiza – pokład 504 Schuckman) w której w wyniku wypływu kurzawki zginęło 10 górników.

(więcej…)

Czytaj więcej