Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Poznaj bazyliki w Polsce”

       bazylika niebieska sr         bazylika z+éota

d brąz            d sre            d zło

     


Regulamin                           Informacje o odznace

Kanon obiektów                 Zdobywcy odznak

(w Kanonie obiektów jest dokładna mapka wszystkich bazylik;

pod nią w opisie: diecezja; nazwa bazyliki z adresem, rodzaj bazyliki, data nadania tytułu bazyliki)