Mapka dla zdobywców odznak kolarskich

Będąca dotychczas na podstronie Komisji Turystyki Krajoznawczej mapa z obowiązkowymi obiektami KOP została dzięki Zenkowi Zarzeckiemu uzupełniona o obiekty krajoznawcze na KOT oraz Parki Narodowe. Bezpośredni link:

Mapka z obiektami krajoznawczymi
na KOT, Parkami Narodowymi
i obiektami obowiązkowymi na KOP

W internecie znajdują się również podobne mapki z zamkami i ich dokładnymi opisami. Trzeba jednak wiedzieć, że mogą się one nie pokrywać w 100% z obiektami z wykazu odznaki Szlakiem Zamków w Polsce.

Czytaj więcej