Sąd koleżeński

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO WYBRANEGO PRZEZ ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY ODDZIAŁU PTTK W RADLINIE W DNIU 4.03.2017

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO WYBRANEGO PRZEZ ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY ODDZIAŁU PTTK W RADLINIE W DNIU 9.03.2013
2013wyborysad

 

Od lewej: Martyna Styrnol – wiceprezes; Zenon Zarzecki – członek; Aleksandra Stopa – sekretarz; Kazimierz Menżyk – sekretarz; Mariusz Pasterny – prezes.