Sąd koleżeński

28.05.2023 Podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Oddziału PTTK Radlin wybrany został Sąd Koleżeński w następującym składzie:

   

Beata Krzemień                                Przemysław Bańczyk                    Edward Chmielewski

prezes                                                wiceprezes                                             sekretarz

                             

Jerzy Garbas                                                                  Zenon Zarzecki

SĄD KOLEŻEŃSKI

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO WYBRANEGO PRZEZ ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY ODDZIAŁU PTTK W RADLINIE W DNIU 4.03.2017

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO WYBRANEGO PRZEZ ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY ODDZIAŁU PTTK W RADLINIE W DNIU 9.03.2013
2013wyborysad

Od lewej: Martyna Styrnol – wiceprezes; Zenon Zarzecki – członek; Aleksandra Stopa – sekretarz; Kazimierz Menżyk – sekretarz; Mariusz Pasterny – prezes.