10.02.2024 Spotkanie w Tychach

Tegoroczna Konferencja Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej miała miejsce w Muzeum Miejskim w Tychach.
Organizatorem spotkania był Klub Turystyki Kolarskiej ,,GRONIE”, który w minionym sezonie obchodził 25-lecie działalności. Z tej okazji wielu delegatów wraz z gratulacjami wręczało jubilatom pamiątkowe statuetki i dyplomy, w imieniu naszej Komisji, wiersz gratulacyjny napisał kol. Janusz a szatę graficzną dyplomu opracował kol. Sławek.
Po omówieniu bieżących zagadnień dotyczących turystyki kolarskiej oraz nowopowstałej Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK ,,Tyska Pętla Rowerowa”, dyrektor Muzeum Miejskiego pani Aleksandra Matuszczyk oprowadziła zgromadzonych gości po autorskiej kolekcji fotografii z przełomu lat 70/80 opowiadając nam o genezie jej powstania. W czasie przerwy posiłkowej, przy smacznych kanapkach a następnie kawie i ciastkach toczono wiele ciekawych rozmów kuluarowych. Na zakończenie spotkania pani Agata Berger, kustosz Muzeum Miejskiego w Tychach zaprosiła uczestników konferencji na krótki spacer połączony ze zwiedzaniem i uraczyła ciekawymi opowieściami na temat mijanych perełek architektury oraz historii miasta /wsi/ Tychy. Po wykonaniu pamiątkowej fotografii na placu przy fontannie z wydrami, pożegnawszy się z zacnym gronem przodowników, wróciliśmy do domu.

tekst Janusz Kosiński

Czytaj więcej