18-21.01.2018 VII Marsz Pamięci

Miesiąc styczeń 2018 roku to 73 rocznica tragicznego w skutkach ewakuacyjnego przemarszu kolumn więźniów likwidowanego obozu KL Auschwitz . W dniach 18 ÷ 21 stycznia 1945 roku wyprowadzano z likwidowanego na szybko obozu KL Auschwitz – Birkenau oraz jego wielu podobozów kilkadziesiąt tysięcy więźniów. Ewakuacja odbywała się w pieszych kolumnach ewakuacyjnych do stacji kolejowych w różnych miejscowościach.

(więcej…)

Czytaj więcej