8.04.2018 Górki Śląskie

Kolejna wycieczka rowerowa zaprowadziła nas do Górek Śląskich w gm. Nędza, przez które
w średniowieczu biegła stara droga prowadząca z Raciborza do Opactwa Cystersów w Rudach Raciborskich. Prawdopodobnie dla zapewnienia bezpieczeństwa podróżujących tą drogą pielgrzymów w okresie od XIII-tego do XV-tego wieku, istniał w Górkach gródek rycerski z drewnianą wieżą obronno-mieszkalną, który był tematem naszej wycieczki.

(więcej…)

Czytaj więcej