Wyróżnienia

 • Złota Honorowa Odznaka PTTK:
  Gwoździk Adolf, Likos Andrzej, Zarzecki Zenon
 • Srebrna Honorowa Odznaka PTTK:
  Cwołek Zbigniew, Stopa Aleksandra, Filipowski Bogdan
 • Dyplom Zarządu Głównego PTTK:
  Hartwig Gabriel, Stopa Wiesław, Złotoś Marcin, Barciok Adam, Pasterny Mariusz, Słanina Piotr, Tytko Bogdan, Gac Sławomir, Materzok Stanisław, Maciejczyk Krzysztof, Mężyk Piotr, Styrnol Andrzej, Warmuła Antoni oraz Komisja Turystyki Kolarskiej „Sokół”
 • Odznakę „Za zasługi w turystyce kolarskiej w województwie Śląskim”:
  Aleksandra Stopa, Bogdan Filipowski, Bogdan Tytko, Ibrom Łukasz.
 • Dyplom Zarządu Oddziału PTTK Radlin:
  Szewczyk Małgorzata, Kulerska Danuta, Brzezinka Bogumiła, Malcharczyk Łukasz, Stabla Michał, Materzok Dariusz, Zaremba Robert, Juraszczyk Łukasz, Herud Tomasz, Prus Wiktor, Głowacki Ryszard, Gilner Artur, Brzezina Eugeniusz, Piguła Dariusz, Menżyk Kazimierz, Tkocz Mirosław, Bazan Piotr, Jegiełło Justyna, Ibrom Stanisław, Kulerski Bogusław, Krause Dariusz, Larysz Zdzisław, Ryczek Leszek, Hajm Andrzej, Spas Agnieszka, Sitek Katarzyna , Kowol Rajmund, Stopa Łukasz
 • Dyplom Zarządu Oddziału PTTK Wodzisław:
  Czyż Kazimierz, Stopa Łukasz, Stopa Aurelia, Dobrowolski Marek, Sitko Bogusław, Błaszczyk Andrzej, Siwek Krzysztof, Ibrom Łukasz, Włodarczyk Andrzej, Cichon Andrzej, Piguła Dariusz.
 • Dyplom Koła PTTK “Gronie”:
  Skorupski Marcin, Bazan Marta, Likos Grażyna, Spas Michał, Barciok Beata, Głowacki Ryszard, Ibrom Stanisław, Rozmus Artur, Nadkomisarz Andrzej Wujec – komendant Komisariatu Policji w Radlinie, Andrzej Badaj – dyrektor KWK “Marcel” w Radlinie, ZZGwP przy KWK “Marcel”, NSZZ “Solidarność” przy KWK “Marcel”, Kawiarnia “Górnicza Strzecha” w Radlinie, Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlin, Stanisław Szulik – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM Radlin, Adam Mandera – Komendant  Komisariatu Policji w Radlinie, Czesław Kondraszuk – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KP w Wodzisławiu Śl., Wydział Inwestycji UM Radlin, Gerard Szpilka – Właściciel Kawiarni „Górnicza Strzecha” w Radlinie, Grzegorz Marszałek, Redakcja „Dziennika Zachodniego”, Kornelia Ibrom, Alfred Kuczyński, Marian Zając – Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl., Adam Kuczera – Główny Specjalista Kierowania Oddziałem Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” ,
  NSZZ „Solidarność” przy KWK „Marcel” w Radlinie.
 • Medal PTTK:
  Barbara Magiera – Burmistrz Radlina
 • Dyplom Honorowy PTTK:
  Dariusz Mika (Cafe Pizzeria „Prima” Radlin), Wiesław i Mariusz Słanina (P.H.U. „Wimar” Radlin), Stanisław Szulik – Naczelnik Wydziału oświaty, kultury i sportu UM Radlin
 • 40 lat w PTTK:
  Bazan Piotr
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”:
  Andrzej Likos
 • Odznaka „Orli lot”:
  Maciejczyk Krzysztof, Siwek Krzysztof, Juraszczyk Łukasz, Zaremba Robert.
 • Odznaka “Za zasługi w turystyce kolarskiej PTTK w woj. Śląskim
  Styrnol Andrzej, Warmuła Antoni, Dyrektor KWK „Marcel” Andrzej Badaj, Urząd Miasta Radlin, Mariusz i Wiesław Słanina ( właściciele firmy „Wimar” w Radlinie )
 • Medal za współpracę i pomoc dla PTTK:
  Dyrektor KWK „Marcel” w Radlinie Andrzej Badaj.

WYRÓŻNIENIA „SOKOŁA”

 • Wyróżnienia duże statuetki-szkła (za wieloletnią pomoc i współpracę):
  Senator RP Antoni Motyczka, były Dyrektor KWK „Marcel” Andrzej Badaj
 • Wyróżnienia małe statuetki-szkła (za wieloletnią pomoc i współpracę):
  ZZGwP przy KWK „Marcel”, ZZRGwP przy KWK „Marcel”, Gerard Szpilka – Kawiarnia „Górnicza Strzecha” Radlin, Mirosława Książek „Dziennik Zachodni”, OSP Biertułtowy, OSP Głożyny
 • Wyróżnienia duże statuetki-rowery (za pomoc i współpracę):
  Wojciech Szymiczek – Dyrektor KWK „Marcel”, NSZZ „Solidarność” przy KWK „Marcel”, ZZ „Kadra” przy KWK „Marcel”, ZZ „Przeróbka” przy KWK „Marcel”
 • Wyróżnienia małe statuetki-szkła (za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz „Sokoła”):
  Bogdan Tytko Sławomir Gac
 • Wyróżnienia małe statuetki-szkła (za wieloletni wkład w rozwój „Sokoła”):
  Andrzej Styrnol Adolf Gwoździk
 • Wyróżnienia mała statuetka-szkło (za wzorowe prowadzenie strony internetowej „Sokoła”):
  Piotr Słanina
 • Wyróżnienie za wieloletnią pomoc i współpracę:
  Barbara Magiera, Andrzej Badaj, Stanisław Szulik, Stanisław Radomski, Gerard Szpilka, ZZ “Kadra”, ZZ “Przeróbka”, Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce (związki działające przy KWK “Marcel” w Radlinie), Stanisław Radomski – Przewodniczący Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach, Edward Kutyła – członek ZG PTTK, Robert Respondowski – członek Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, Witold Łupiński – Dyrektor MOSIR-u Radlin, Henryk Stiel – Dyrektor MOK-u Radlin,
  Ryszard Konieczny – Prezes KTK „Wandrus” Żory, Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie,
  Komisja Turystyki Kolarskiej Oddziału PTTK w Raciborzu, Tadeusz Margiciok – Przewodniczący KTK Oddziału PTTK w Rybniku,
  Redakcja „Nowin Wodzisławskich”.
 • Wyróżnienie za współpracę w 2003 roku
  Mirosław Kochan.
 • Dyplomy Sekcji oraz Klubu Sokół (Dyplom nie jest wyróżnieniem statutowym lecz jest dowodem wdzięczności za pomoc w działalności sekcji):
  Urząd Miasta Radlin, Dyrektor KWK “Marcel” Andrzej Badaj, Redakcja “Nowin Wodzisławskich”, Piotr Pawlica, Gerard Szpilka,
  Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, Komisariat Policji w Radlinie, Ośrodek Promocji Ziemi Wodzisławskiej, Radio 90 FM w Wodzisławiu Śl., P.H.U. “WIMAR” s. c. W. i M. Słanina, Przedsiębiorstwo “MAR-KOP” spółka z o. o. Radlin, Barbara Magiera – burmistrz miasta Radlin, Henryka Gronowska – Cegielska – sekretarz miasta Radlin, Stanisław Szulik – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – UM Radlin, Henryk Stiel – kierownik Referatu Kultury i Sportu – UM Radlin, Kazimierz Cichy – naczelnik Wydziału Ekologii – UM Wodzisław Śl., KWK “Marcel” w Radlinie, Urząd Miasta Radlin, ZZG w Polsce przy KWK “Marcel”, ZZ “Przeróbka” przy KWK “Marcel”, Stanisław Radomski – przewodniczący Regionalnej Rady Trystyki Kolarskiej w Katowicach, Bronisław Capłap, Piotr Górecki, Janusz Kolarski, Marian Przybyła, Zbigniew Cwołek, Kolorz Aleksander, Kroker Grzegorz, Badaj Andrzej, Wujec Andrzej, Wyleżych Janusz, Urząd Miasta Radlin, Dyrektor KWK “Marcel” – Andrzej Badaj,
  Komendant Komisariatu Policji w Radlinie – Nadkomisarz Adam Mandera, Biuro do spraw Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Naczelnik Wydziału Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim – Komisarz Ryszard Adamczyk. Andrzej Badaj – Dyrektor KWK “Marcel”, Urząd Miasta Radlin, Pizzeria “Prima” w Radlinie, P.H.U. “Wimar” S.J. (Wiesław i Mariusz Słanina) Radlin, Spółdzielnia Mieszkaniowa “Marcel” w Radlinie, SiTG przy KWK “Marcel” w Radlinie, Piekarnictwo “Śmietana” w Radlinie (Andrzej i Krystyna Śmietana), Piekarstwo – Cukiernictwo w Radlinie (Anna i Bernard Muszer), MPT “Sachs – Trans” w Radlinie, “Bike-System” Sklep rowerowy – Rybnik Zamysłów, MPT “Sachs-Trans” w Radlinie, NSZZ “Solidarność przy KWK “Marcel” sitg PRZY KWK „Marcel”, Menżyk Kazimierz, Ibrom Stanisław, Marszałek Grzegorz, Malcharczyk Rafał.
 • OK. „Przyjaciel Radlina” – Honorowa (2005):
  Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlin 4/05, Andrzej Badaj – Dyrektor KWK „Marcel” 1/05, Szulik Stanisław – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM Radlin 5/05, Słanina Wiesław – P.H.U. „Wimar” SJ Radlin 2/05, Słanina Mariusz – P.H.U. „Wimar” SJ Radlin 3/05, Mika Dariusz – Cafe–Pizzeria „Prima” Radlin 6/05
 • Wyróżnienie – za organizację rajdów:
  Ibrom Łukasz
 • Wyróżnienie – za propagowanie zdobywania odznak krajoznawczych
  Tytko Bogdan
 • Wyróżnienie – za skład “Informatora” sekcji
  Sitko Bogusław
 • Debiutant Roku 2006
  Antonowicz Jacek
 • Najaktywniejsze kobiety 2006
  Jagiełło Justyna, Brzezinka Bogumiła, Larysz Magda
 • Najaktywniejsze dzieci 2006
  Gac Bartosz, Larysz Magda, Tytko Tomasz
 • Wyróżnienie – za działalność (2006)
  Gac Sławomir
 • Debiutant Roku 2005
  Gac Sławomir, Wodecki Czesław
 • Najaktywniejsze kobiety 2005
  Jagiełło Justyna, Brzezinka Bogumiła, Kulerska Danuta
 • Najaktywniejsze dzieci 2005
  Likos Łukasz, Tytko Tomasz, Gac Bartosz
 • Wyróżnienie – za działalność (2005)
  Mężyk Piotr, Tytko Bogdan
 • Debiutant Roku 2004
  Stabla Michał
 • Najaktywniejsze kobiety 2004
  Szewczyk Małgorzata, Cwołek Lucyna, Okręt Genowefa
 • Najaktywniejsze dzieci 2004
  Likos Łukasz, Barciok Marek, Styrnol Martyna
 • Wyróżnienia za aktywny udział w wycieczkach “Sokoła” w 2003 roku wśród najmłodszych
  Dominika Barciok, Likos Łukasz
 • Wyróżnienie – za działalność (2004)
  Mężyk Piotr
 • Debiutant Roku 2002
  Tkocz Mirosław
 • Debiutant Roku 2000
  Materzok Stanisław
 • Debiutant Roku 1999
  Włodarczyk Andrzej
 • Młodzieżowy Debiutant Roku 1999
  Wróbel Sebastian
 • Debiutant Roku 1998
  Barciok Adam
 • Młodzieżowy Debiutant Roku 1998
  Barciok Marek, Janowski Dawid