Odznaki krajoznawcze zdobyte w 2020 roku

Tutaj znajdziesz odznaki kolarskie zdobyte w 2020 roku

SZLAKIEM POMNIKÓW HISTORII POLSKI (GRUDZIĄDZ)

Brązowy

Garbas Jerzy                                                                             

Srebrny

Krzemień Beata

Złoty

Warmuła Antoni, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław, Krzemień Marek, Tytko Bogdan, Lorenz Tadeusz

Złoty z diamentem

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

SZLAKIEM POMNIKÓW HISTORII W POLSCE (KOŁOBRZEG)

Brązowy

Słanina Piotr, Słanina Marta, Uliczka Sebastian, Likos Andrzej

Srebrny

Słanina Piotr, Likos Andrzej

Złoty

Likos Andrzej

SZLAKIEM ZABYTKÓW ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

Popularny

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Brązowy

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Srebrny

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Złoty

Kowol Piotr, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Duży Brązowy

Kopystyński Zygmunt

SZLAKIEM ARCHITEKTURY ROMAŃSKIEJ W POLSCE

Popularny

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta, Krzemień Marek, Krzemień Beata, Lorek Michał, Krzemień Kamil, Słanina Piotr, Słanina Marta, Tytko Bogdan, Podleśny Robert, Antonowicz Jacek, Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola

Brązowy

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta, Krzemień Marek, Lorek Michał, Słanina Piotr, Tytko Bogdan, Antonowicz Jacek, Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola

Srebrny

Tytko Bogdan, Antonowicz Jacek, Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola

Złoty

Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola

SZLAKIEM PROTESTANTYZMU W POLSCE

Popularny

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

Brązowy

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

SZLAKIEM RYNKÓW I RATUSZY W POLSCE

Popularny

Krzemień Mariusz

Srebrny

Kowol Piotr

Złoty

Krzemień Beata

70 LAT POZNAJEMY POLSKĘ Z PTTK

Krzemień Marek, Gac Sławomir, Krzemień Beata, Kosiński Janusz, Garbas Jerzy, Tytko Bogdan,  Lancman Marek, Kopystyński Zygmunt, Bańczyk Czesław, Treszczyński Jarosław, Gwoździk Adolf, Gawliczek Jerzy, Głowacki Ryszard, Likos Andrzej, Lerch Piotr, Fudała Ryszard, Sankala Katarzyna, Słanina Piotr, Materzok Dariusz, Materzok Łukasz, Lorenz Tadeusz, Antonowicz Jacek, Kołek Robert, Krzemień Mariusz, Łyczko Małgorzata, Kowol Piotr, Warmuła Antoni, Górecki Zdzisław, Oleś Mirosława, Oleś Zbigniew, Oleś Jakub, Lorek Michał, Wodecki Czesław

NA SZLAKACH NIEPODLEGŁOŚCI

Krzemień Mariusz, Górecki Zdzisław, Oleś Mirosława, Oleś Zbigniew, Oleś Jakub

SZLAKIEM ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH W POLSCE

Popularny

Podleśny Robert,

Brązowy

Podleśny Robert,

POZNAJ PAŁACE I ZAMKI W POLSCE

Popularny

Gac Sławomir,Likos Andrzej,Kowol Piotr

Brązowy

Kopystyński Zygmunt, Krzemień Beata, Kowol Piotr

Srebrny

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

 POZNAJ BAZYLIKI W POLSCE

Srebrny

Gac Sławomir, Sankala Katarzyna

Złoty

Lancman Marek, Gac Sławomir, Likos Andrzej

Duży brązowy

Gac Sławomir, Kowol Piotr

Duży srebrny

Tytko Bogdan,Lorek Michał, Kowol Piotr

Duży złoty

Warmuła Antoni, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław, Krzemień Marek, Antonowicz Jacek,

Duży platynowy

Krzemień Marek, Warmuła Antoni, Antonowicz Jacek, Lorenz Tadeusz, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

SZLAKIEM KULTU MARYJNEGO W POLSCE

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław, Tytko Bogdan, Krzemień Marek, Krzemień Beata

TURYSTA PRZYRODNIK

Popularny

Antonowicz Jacek, Górecki Zdzisław

Brązowy

Antonowicz Jacek, Górecki Zdzisław

Srebrny

Górecki Zdzisław

Złoty

Górecki Zdzisław

Duży brązowy

Lorek Michał, Górecki Zdzisław

Duży srebrny

Lorek Michał, Wodecki Czesław

Duży złoty

Antonowicz Jacek, Lorek Michał, Górecki Zdzisław

SZLAKIEM ALEKSANDRA JANOWSKIEGO

Stopień I

Kuczera Mariola, Kuczera Grzegorz, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Stopień II

Kuczera Mariola, Kuczera Grzegorz, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

SZLAKAMI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ

Brązowy

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Srebrny

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Złoty

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

SZLAKIEM WSI DAWNYCH MIAST

Popularny

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Brązowy

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

ŚLADAMI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

Złoty

Wodecki Czesław

SZLAKAMI CYSTERSÓW W POLSCE

Lorek Michał

POZNAJ PLANETARIA W POLSCE

Brązowy

Podleśny Robert

100 – LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Brązowy

Górecki Zdzisław, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Srebrny

Górecki Zdzisław, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Złoty

Górecki Zdzisław, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

PATRONACKIE KOLONIE I OSIEDLA ROBOTNICZE ŚLĄSKA

Popularny

Gawliczek Jerzy, Tytko Bogdan, Krzemień Marek, Kosiński Janusz, Warmuła Antoni, Antonowicz Jacek, Lorenz Tadeusz, Garbas Jerzy, Lorek Michał, Głowacki Ryszard, Kuczera Grzegorz, Kopystyński Zygmunt, Bańczyk Przemysław, Treszczyński Jarosław, Fudała Ryszard, Kowol Sebastian, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta, Gac Sławomir, Bańczyk Czesław, Krzemień Beata, Garbas Hilary, Garbas Teresa, Jochym Mateusz, Słanina Piotr, Krzemień Mariusz, Sankala Katarzyna

Brązowy

Gawliczek Jerzy, Tytko Bogdan, Gac Sławomir, Warmuła Antoni, Antonowicz Jacek, Lorenz Tadeusz, Kosiński Janusz, Garbas Jerzy, Kuczera Grzegorz, Kowol Sebastian, Głowacki Ryszard, Bańczyk Czesław, Krzemień Beata, Krzemień Marek, Garbas Hilary, Garbas Teresa, Lorek Michał, Jochem Mateusz, Fudała Ryszard, Słanina Piotr, Krzemień Mariusz, Sankala Katarzyna, Treszczyński Jarosław, Bańczyk Przemysław

Srebrny

Gawliczek Jerzy, Tytko Bogdan, Kuczera Grzegorz, Głowacki Ryszard, Kowol Sebastian, Garbas Jerzy, Gac Sławomir, Kosiński Janusz, Krzemień Marek, Lorek Michał, Bańczyk Czesław, Słanina Piotr, Antonowicz Jacek, Fudała Ryszard, Krzemień Beata, Lorenz Tadeusz, Warmuła Antoni, Bańczyk Przemysław

Złoty

Gawliczek Jerzy, Tytko Bogdan, Gac Sławomir, Garbas Jerzy, Głowacki Ryszard, Kowol Sebastian, Kuczera Grzegorz, Słanina Piotr, Antonowicz Jacek, Warmuła Antoni, Lorenz Tadeusz, Fudała Ryszard, Krzemień Beata, Krzemień Marek, Lorek Michał, Kosiński Janusz, Bańczyk Czesław, Bańczyk Przemysław

 RAJD KOLARSKI DOOKOŁA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Lorek Michał

ZNAM PRZEMYŚL

Brązowy

Krzemień Marek, Lorek Michał

ZNAM ZIEMIĘ PRZEMYSKĄ

Brązowy

Krzemień Marek, Lorek Michał

ZNAM LUBLIN

Brązowy

Krzemień Marek, Lorek Michał

Srebrny

Krzemień Marek, Lorek Michał

450-LECIE UNII LUBELSKIEJ

Krzemień Marek, Lorek Michał

60 LAT ODDZIAŁU MIĘDZYUCZELNIANEGO W WARSZAWIE

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

PRZYJACIEL RADLINA

Wodecki Czesław

TURYSTA ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ

Srebrny

Wodecki Czesław

MŁODZIEŻOWA ODZNKA KRAJOZNAWCZA

Podleśny Patryk

ODZNAKA REGIONALNA ZIEMI KOSZALIŃSKIEJ

Srebrny

Podleśny Robert

TWIERDZA USTKA

Podleśny Robert

MIŁOŚNIK ZIEMI MYSZKOWSKIEJ

Wodecki Czesław

OK REGIONU SŁUPSKIEGO

Srebrny

Podleśny Robert

PRZYJACIEL WIELKOPOLSKI

Brązowy

Antonowicz Jacek

Srebrny

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Złoty

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

ŚLĄSKA PIĄTKA

Tytko Bogdan, Krzemień Marek, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

ELEKTROWNIE WODNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Popularny

Kuczera Grzegorz, Podleśny Robert

Brązowy

Kuczera Grzegorz

Srebrny

Kuczera Grzegorz

Złoty

Kuczera Grzegorz

100 LECIE POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

SZLAKIEM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Popularny

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Brązowy

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

ŚLADAMI ZBRODNI 1944-1956

Mały brązowy

Podleśny Robert

ŚLADAMI OFIAR GÓRNICZEGO STANU

Brązowy

Bańczyk Czesław, Treszczyński Jarosław, Fudała Ryszard, Kowol Sebastian, Słanina Piotr

Srebrny

Bańczyk Czesław, Treszczyński Jarosław, Fudała Ryszard, Kowol Sebastian, Gawłowicz Roman, Słanina Piotr

Honorowy

Słanina Piotr, Kopystyński Zygmunt

TURYSTA ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ

Wodecki Czesław

SZLAKIEM KRZYŻY POKUTNYCH (Radlin)

Kowol Piotr

ŚLADAMI MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

Srebrny

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

SZLAKIEM WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

FLISAK WISŁĄ

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

SZLAKIEM EWAKUACJI WIĘŹNIÓW KL AUSCHWITZ

Stopień I

Górecki Zdzisław

Stopień II

Górecki Zdzisław, Krzemień Beata, Krzemień Marek

POZNAJ SZLAK PIASTOWSKI

Srebrny

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

MIŁOŚNIK GDAŃSKA

Stopień I

Kuczera Grzegorz

Stopień II

Kuczera Grzegorz

SUDECKI GWAREK WALOŃSKI

Srebrny

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

ŚLADAMI BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

Brązowy

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

SZLAK ORLICH GNIAZD

Lorenz Tadeusz

DREWNIANE KOŚCIOŁY ZIEMI KALISKIEJ

Brązowy i Srebrny

Antonowicz Jacek

SZLAK WAROWNI JURAJSKICH

Lorenz Tadeusz

MIŁOŚNIK JURY

Srebrny

Lorenz Tadeusz

ŚLADAMI BIELSKO-BIALSKIEGO PTT

Wodecki Czesław

SZLAKIEM MAZURKA DĄBROWSKIEGO

Brązowy

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Srebrny

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

WIEŻE WIDOKOWE GÓR I POGÓRZY

SUDETY

Popularny

Tytko Bogdan, Krzemień Marek, Lorek Michał, Garbas Jerzy

Brązowy

Tytko Bogdan, Lorek Michał, Krzemień Marek, Garbas Jerzy

Srebrny

Tytko Bogdan, Garbas Jerzy

Złoty

Tytko Bogdan

KARPATY

Popularny

Tytko Bogdan, Krzemień Marek, Lorek Michał, Garbas Jerzy

Brązowy

Tytko Bogdan, Lorek Michał, Krzemień Marek

Srebrny

Tytko Bogdan

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Popularny

Tytko Bogdan, Krzemień Marek, Lorek Michał, Garbas Jerzy

Brązowy

Tytko Bogdan, Krzemień Marek, Lorek Michał, Garbas Jerzy

Srebrny

Tytko Bogdan, Krzemień Marek, Lorek Michał, Garbas Jerzy

Złoty

Tytko Bogdan, Krzemień Marek, Garbas Jerzy

Platynowy

Tytko Bogdan, Krzemień Marek

WYŻYNY ZACHODNIE I NIZINA ŚLĄSKA

Popularny

Tytko Bogdan, Lorek Michał, Krzemień Marek, Garbas Jerzy

Brązowy

Tytko Bogdan, Lorek Michał, Krzemień Marek, Garbas Jerzy

Srebrny

Tytko Bogdan, Lorek Michał

WYŻYNY WSCHODNIE I POLESIE

Popularny

Tytko Bogdan, Lorek Michał, Krzemień Marek

Brązowy

Lorek Michał,