3-10.06.2023 63 Zlot Przodowników Andrychów

W dniach 3-10 czerwca br. w Rzykach k. Andrychowa, 9 Sokołów uczestniczyło w 63 ogólnopolskim szkoleniowym zlocie przodowników turystyki kolarskiej, zorganizowanym przez KTR Andrower w Andrychowie i Oddział PTTK Jaworzno.

Na czas Zlotu organizatorzy przygotowali 5 tras rowerowych wytyczonych po ziemi wadowickiej, oświęcimskiej i żywieckiej. Trasy poprowadzone były po terenie pagórkowatym i górzystym oraz wzdłuż dolin rzek Skawy, Soły i Wieprz. Zwiedziliśmy m.in. kościoły drewnane w Nidku, Głębowicach, Polance Wielkiej, Osieku, Porębie Wielkiej, bazyliki w Wadowicach i Kalarii Zebrzydowskiej, zamki w Lanckoronie, Zatorze, Spytkowicach i Oświęcimiu. Mijaliśmy licznie występujące zabytkowe kapliczki i krzyże przydrożne pięknie ozdobione i wkomponowane w krajobraz. Ciekawą atrakcją było zwiedzenie Muzeum Świni w Wieprzu, w którym gromadzone jest wszystko co przypomina świnki tj. skarbonki, maskotki, breloczki, zabawki itp.

Atrakcyjne przyrodniczo-krajobrazowe tereny przemierzaliśmy drogami Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz Doliną Karpia, która obejmuje teren historycznego zagłębia hodowli karpia w dolinie Wisły i Skawy. Część obszaru Doliny Karpia objęto ochroną przyrody Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy.

Zwiedzane podczas zlotowych wycieczek ciekawe miejsca, zabytki i muzea umożliwiły nam zdobycie dwóch odznak turystyki rowerowej: Hrabski Rower i Rowerowy szlak Doliny Karpia.