4.06.2022 IV Rajd Sekretarza

Od czterech lat tak się zdarza

Że mamy Rajd Sekretarza

I w tym roku po Wyborach

Na ten rajdzik przyszła pora

Nasz kolega Janusz ,,Dżony”

Zaufaniem obdarzony

Wciąż piastuje stanowisko

Sekretarza… ot i wszystko;)

Z tego miejsca przekazuję serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom  IV Rajdu Sekretarza, których nie zniechęcił poranny deszczyk i stawili się w stałym miejscu startowym naszych rajdów. Przejazd trasy Rajdu jak i późniejsze spotkanie integracyjne przebiegły w dobrych warunkach pogodowych co przełożyło się na znakomite nastroje uczestników. Za przygotowanie miejsca spotkania a zwłaszcza za przygotowanie i serwowanie specjałów, specjalne podziękowania należą się Ani i Joli, z całego serca Wam dziękuję.