Zmiana weryfikatora

W związku z pogorszeniem stanu zdrowia kolegi Jerzego weryfikacje odznak: 1.Św. Barbary, 2.Śladami Ofiar Górniczego Stanu, 3.Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Śląska przejmuje kolega Jacek Antonowicz. Odznakę Szlakiem Ewakuacji KL Auschwitz będzie weryfikował kolega Konstancjusz Mojżysz.

Dane adresowe nowych weryfikatorów

Antonowicz Jacek 44-273 Rybnik ul. Niewiadomska 56

Mojżysz Konstancjusz 44-352 Czyżowice ul. Nowa 25