16-20.09.2020 Przemyśl-Grybów

Z Przemyśla do Grybowa prowadziła nasza trasa V etapu rajdu kolarskiego dookoła Polski. Biegła ona przez tereny górzyste o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych, przez parki krajobrazowe: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński oraz Bieszczadzki Park Narodowy i Beskid Niski wzdłuż wschodnich i północnych granic Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Od Ustrzyk Dolnych poprzez Lutowiska, Ustrzyki Górne, Wetlinę do Cisnej jechaliśmy odcinkiem Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej, drogi, która prowadzi przez najwyższe i najpiękniejsze partie Bieszczadów, gdzie podjeżdżaliśmy na dwie przełęcze: Wyżniańską 855 m.n.p.m i Wyżną 872 m.n.p.m. Z tej drugiej podziwialiśmy wspaniały widok na Połoninę Caryńską.

Pełne uroku były licznie występujące na trasie drewniane cerkwie greckokatolickie, które w większości pełnią rolę kościołów rzymskokatolickich m.in. w Roztoce, Liskowatem, Hoszowie, Rabem, Komańczy, Wisłoku Wielkim oraz kościoły w Sękowej i Szalowej (Pomnik Historii). Ponadto zobaczyliśmy dwie zabytkowe cerkwie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w Smolniku n. Sanem i Turzańsku. Pierwsza w stylu bojkowskim, służy jako kościół rzymskokatolicki, druga prawosławna, aktualnie w remoncie.

W Krasiczynie zobaczyliśmy najpiękniejszy w Polsce zamek renesansowy z rozległym parkiem, w Komańczy wybudowany w stylu szwajcarskim klasztor ss. Nazaretanek, we wnętrzu którego zwiedziliśmy Izbę Pamięci ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, internowanego tu w latach 1955-56.

W Dukli kościół i sanktuarium św. Jana z Dukli, z relikwiami świętego, późnobarokowy kościół pw. św. Marii Magdaleny, pałac z Muzeum Historycznym, rynek z ratuszem.

Ponadto było wiele innych ciekawych miejsc i miejscowości, zabytków, pięknych widoków przyrody, na co zdecydowany wpływ miała sprzyjająca słoneczna pogoda.