31.07.-13.08.2020 Suwałki – Przemyśl

IV etap kolarskiego rajdu dookoła Polski realizowaliśmy na trasie z Suwałk do Przemyśla. Poruszaliśmy się po drogach asfaltowych, ale także piaskowych i piaskowo-żwirowych, szczególnie w Puszczy Augustowskiej i na Podlasiu. Ponad tysiąc kilometrowa trasa obfitowała w mnóstwo wrażeń turystyczno-krajoznawczych. Oczy cieszyły przelatujące i gniazdujące na słupach bociany, małe malownicze wioski i miasteczka, przydrożne krzyże, kapliczki katolickie i prawosławne oraz wielkie połacie lasów i pól. Cenne przyrodniczo, historyczno i kulturowo walory krajobrazowe zobaczyliśmy w Puszczy Augustowskiej, Wigierskim PN, Białowieskim PN oraz licznych parkach krajobrazowych. Dużo zwiedziliśmy kościołów murowanych jak i drewnianych wyznawców religii prawosławnej, rzymskokatolickiej i muzułmańskiej, wsród których są pomniki historii. Szczególną uwagę zwracaliśmy na miejsca pamięci narodowej, których na wschodzie naszej ojczyzny jest bardzo wiele, gdzie setki ludzi zginęło tylko za to, że byli Polakami. W Gibach na symbolicznej mogile zaginionych i pomordowanych, oddaliśmy cześć pamięci Polaków Obławy Augustowskiej przeprowadzonej w lipcu 1945r. przez oddziały NKWD i UB. Ponadto byliśmy w różnych innych miejscach mordu i zagłady naszych rodaków w okresie II wojny światowej przez okupantów niemieckich, stalinowskich oraz ukraińskich nacjonalistów. Dotarliśmy także do dwóch trójstyków granic: polsko-litewsko-białoruskiego i polsko-białorusko-ukraińskiego. Bardzo miłą niespodzianką naszej wyprawy rowerowej było spotkanie z panią burmistrz Radlina na Świętej Górze Grabarka, która wraz z mężem wracała z urlopu z pięknego Podlasia, z okolic Hajnówki.