15.07.2020 Nowelizacja

W środę podczas zebrania przyjęto nowelizację regulaminu odznaki “Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Śląska”. Regulamin jest na naszej stronie. Zapraszamy do zdobywania odznaki.