18.02.2010 Nowa odznaka

Podczas dzisiejszego zebrania zarządu Oddziału PTTK w Radlinie podjęto uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu nowej odznaki „Patronackie Kolonie i Osiedla Robotnicze Śląska”. Zatwierdzony regulamin wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 roku i wtedy też ukaże się na naszej stronie. Odznaka będzie 4 stopniowa a na każdym stopniu będzie inny wizerunek śląskiego osiedla.