29.09.2019 Kalwaria Pszowska

W niedzielny ranek wybraliśmy się na rowerową wycieczkę do pobliskiej Kalwarii Pszowskiej, by po raz kolejny zobaczyć odnowione w latach 2010/2011 kalwaryjskie kapliczki należące do Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie.

Zwiedzanie rozpoczynamy od kaplicy stacji pierwszej Drogi Krzyżowej i kontynuujemy prowadząc rowery po wyznaczonych ścieżkach i kaplicach rozlokowanych na zboczach wzniesień porośniętych drzewami. Osobliwością jest fakt, że każda z kaplic posiada własną, niepowtarzalną architekturę.

Cel naszego zwiedzania kończymy na szczycie wzgórza, gdzie znajduje się kaplica ostatniej stacji XV, która uzyskała statut świątyni utworzonej przy niej parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego.