30.06.2019 Zwiedzanie Wodzisławia Śląskiego

Celem wycieczki rowerowej do pobliskiego Wodzisławia Śląskiego było zwiedzanie Starego Miasta z pracownikiem tamtejszego Muzeum.

Po trasie zawitaliśmy do Jedłownika, dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, by zobaczyć zbudowany na początku XX wieku pałac w stylu neorenesansu niderlandzkiego. Zwiedzanie wnętrza pałacu nie było możliwe gdyż mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej.

Po dotarciu na wodzisławski Rynek spotykamy się z naszym przewodnikiem, robimy pamiątkowe zdjęcie i od przedstawienia historii założenia Wodzisławia Śl. rozpoczynamy zwiedzanie. Dowiadujemy się że, założycielem miasta był książę opolski Władysław od imienia którego miasto wzięło nazwę, a Rynek zachował średniowieczny układ szachownicowy z wieloma kamieniczkami z XIX w. i domami podcieniowymi. Dowiedzieliśmy się, że w średniowieczu na rynku stał drewniany ratusz, pręgierz oraz studnia, a od XVI w. patronem Wodzisławia Śląskiego został święty Wawrzyniec, któremu mieszkańcy postanowili oddać się pod opiekę za ocalenie z ogólnego strachu przed kataklizmem jaki miał nastąpić. Figura ww. świętego znajduje się w niszy jednej z kamienic wodzisławskiego Rynku.

Spacerując historycznymi uliczkami Starego Miasta zwiedziliśmy zabytkowy neogotycki kościół Wniebozięcia NMP z odnowionym ołtarzem, organami oraz odnowioną zabytkową figurą Chrystusa frasobliwego z nieistniejącego drewnianego kościoła pw.Świętego Krzyża. Przed kościołem zatrzymaliśmy się przy dwóch zabytkowych krzyżach pokutnych, następnie przy dawnym zespole klasztornym franciszkanów: klasztor (obecnie budynek Sądu Rejonowego), kościół pw. Świętej Trójcy (obecnie kościół ewangelicki). Zobaczyliśmy miejsce, gdzie stał drewniany kościół pw.Św.Krzyża, obecnie w miejscu tym stoi pamiątkowy pomnik i krzyż. Zwiedzanie historycznej części miasta zakończyliśmy przed pałacem Dietrichsteinów wybudowanym w XVIII w., w którym mieści się Muzeum – obecnie w remoncie. Podziękowaliśmy przewodnikowi za zwiedzanie i lekcję historii o Wodzisławiu Śląskim.

Ruszając z Rynku zatrzymaliśmy się na placu Korfantego przy Pomniku Powstańców Śląskich, by minutą ciszy uczcić ich pamięć.

Tekst i zdjęcia Antonowicz Jacek