28.07.2018 Graniczne Meandry Odry

W sobotę wraz z kolegami z sokoła wybraliśmy się na wycieczkę rowerową do Chałupek. Tam znajdują się Meandry Odry, jest to Obszar Chronionego Krajobrazu. Obszar ten leży między Chałupkami a Zabełkowem wynosi około 156,628 ha.

Tereny wokół niej stanowią łąki i lasy przeznaczone do naturalnego zalewania. Występuje tu około 126 gatunków roślin, w tym wiele cennych w skali europejskiej. Żyją rzadkie i chronione gatunki takie jak: bóbr europejski, można spotkać wydrę europejską i orła. W rzece żyją różne gatunki ryb. W ubiegłym roku została wybudowana wieża widokowa, z której można podziwiać jak rzeka się pięknie wije. Po zwiedzeniu Meandrów Odry udaliśmy się do zamku w Chałupkach. Pogoda była bardzo piękna. Zadowoleni z wycieczki uczestnicy, a było nas 14 osób udaliśmy się do domu. Wszystkim dziękuję za udział w wycieczce.

Foto i opracowanie Damian Grobelny