1.07.2018 Gołkowice-Godów

Gołkowice i Łaziska w gm. Godów znalazły się na trasie niedzielnej wycieczki rowerowej, której tematem były “Drewniane kościoły powiatu wodzisławskiego”. Architektura drewniana zgromadziła sporą rzeszę turystów kolarzy na miejscu zbiórki. W pierwszej kolejności udaliśmy się do Gołkowic do kościoła pw. św. Anny z XIX w. Zatrzymując się na parkingu po zachodniej stronie kościoła na plan pierwszy wysuwa się jego wieża o pochyłych ścianach z nadwieszoną izbicą zakończoną hełmem w postaci iglicy pokrytej blachą. Kościół zwiedzamy tylko z zewnątrz, ponieważ w środku trwają prace remontowe związane z wymianą posadzki.

Zwiedzanie dokumentujemy wspólnym zdjęciem na tle kościoła i udajemy się do Łazisk, gdzie znajduje się jeden z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce. Kościół należy do parafii pw. Wszystkich Świętych w Łaziskach.

Umówieni z proboszczem parafii, który ciepło nas przywitał, zasiadając w kościelnych ławach wsłuchujemy się w krótką opowieści o historii kościoła w Łaziskach, wzniesionego w latach 1466-67.

Zobaczyliśmy wnętrze kościoła bogato zdobionego polichromią z XVI w. (na ścianach nawy
i prezbiterium) oraz stropach z 1949r., które przedstawiają sceny ze Starego i Nowego Testamentu, sceny świeckie oraz motywy roślinne. W wystroju podziwiamy późnobarokowy ołtarz główny z XVIII w. z umieszczoną we wnęce rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dwa neogotyckie ołtarze boczne
(z prawej strony św. Barbary i lewej św. Antoniego) oraz osiemnastowieczną ambonę.

Na koniec ksiądz proboszcz wspomniał o pamiątce z kwietnia 1945r., jaką pozostawił w północnej ścianie nawy pocisk artyleryjski, który wpadł do świątyni i nie wybuchł. Dziura po pocisku została przesłonięta szybą z wymalowanym symbolem Opatrzności Bożej.