8.04.2018 Górki Śląskie

Kolejna wycieczka rowerowa zaprowadziła nas do Górek Śląskich w gm. Nędza, przez które
w średniowieczu biegła stara droga prowadząca z Raciborza do Opactwa Cystersów w Rudach Raciborskich. Prawdopodobnie dla zapewnienia bezpieczeństwa podróżujących tą drogą pielgrzymów w okresie od XIII-tego do XV-tego wieku, istniał w Górkach gródek rycerski z drewnianą wieżą obronno-mieszkalną, który był tematem naszej wycieczki.

Pozostałość po nim znajduje się na prywatnej posesji, w niewielkiej odległości na północ od rzeki Sumina. Gospodarz terenu na którym znajdował się gródek zgodził się nam pokazać miejsce i to co po nim pozostało oraz chętnie oprowadził nas po obiekcie porośniętym drzewami.

Na istnienie ww. gródka zwrócono uwagę w latach dwudziestych ubiegłego wieku, po tym jak ówczesny właściciel gruntu niwelował teren przy rzece Sumina i natrafił na liczne znaleziska (skorupy naczyń glinianych, żelazna rękawica). Wtedy przeprowadzono pierwsze badania archeologiczne.

Dziękując opiekunowi gródka za miłe przyjęcie udaliśmy się zobaczyć atrakcję przyrodniczą Górek, którą jest aleja dębowa znajdująca się w północnej części wsi. Rośnie tam kilkadziesiąt dębów szypułkowych, których wiek określono na około 250 lat.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Suminie przy byłej leśniczówce, gdzie kolega Antoni opowiedział nam kilka słów na temat tego XIX wiecznego budynku, drewnianego z piwnicami, w których zachowały się sklepienia kolebkowe oraz przez cały rok panuje stała temperatura około 4º C.

 

Jacek Antonowicz