28.05.2017 Lubomia-Buków

Tematem niedzielnej wycieczki rowerowej był “Szlak architektury drewnianej”, który zaprowadził nas do trzech drewnianych zabytków w gminie Lubomia.

Pierwszy z nich zobaczyliśmy w Lubomi, a była to kapliczka św. Jana Nepomucena pochodząca z ok.1700r., zbudowana na planie ośmioboku, konstrukcji zrębowej, ze ścianami na zewnątrz oszalowanymi deskami. Dach ośmiopołaciowy, pobity gontem, na nim sygnaturka. Zaglądając do kapliczki na wprost ukazała nam się polichromowana figura św. Jana Nepomucena z poł. XIX w. posadowiona na ołtarzyku a z lewej strony wiszący obraz św. Anny nauczającej Matkę Boską. Kolejne dwa zabytki zobaczyliśmy po przyjeździe do Bukowa. Jadąc ulicą Zabytkową zatrzymaliśmy się przy prywatnej posesji, gdzie na jej terenie znajduje się drewniany spichlerz z przeł. XVIII/XIX w. konstrukcji zrębowej obrzucony częściowo gliną z dachem dwuspadowym. Przybywszy do centrum miejscowości, u zbiegu trzech ulic zobaczyliśmy centralnie usytuowaną drewnianą kapliczkę. Osiemnastowieczna kapliczka pw. Matki Bożej Różańcowej stoi na podmurowaniu z piaskowca. Zbudowana jest na planie prostokąta z trójbocznym zamknięciem w konstrukcji zrębowej, z dachem dwuspadowym przechodzącym w trójpołaciowy. W przedniej części dachu znajduje się sześcioboczna wieżyczka z latarnią nakrytą baniastym hełmem. Dzięki uprzejmości miejscowego opiekuna kapliczki, który otworzył nam do niej drzwi, mogliśmy zobaczyć jej wnętrze. Wewnątrz kaplicy zobaczyliśmy skrzyniowy ołtarz, ławki, rzeźbę św. Izydora – patrona rolników i obraz M. B. Różańcowej. Po zwiedzeniu ww. obiektów udaliśmy się w drogę powrotną do swoich domów.

Tekst i foto: Jacek Antonowicz