Aktualizacja strony

Wprowadzono uaktualnienia związane z odznakami “Śladami ofiar górniczego stanu” oraz “O. K. im. Świętej Barbary”.

Ponadto pojawiły się listy zdobywców odznak kolarskich i krajoznawczych w 2016 roku oraz aktualna klasyfikacja zdobywców najpopularniejszych odznak.