11.02.2017 Ustroń

W dniu 11.02.2017 w siedzibie Muzeum im. Marii Skalickiej w Ustroniu z okazji Jubileuszu 50 – lecia działalności TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn odbyło się wyjazdowe Spotkanie działaczy kolarskich PTTK Województwa Śląskiego. Wśród gości obecni byli Stanisław Radomski – członek Honorowy PTTK oraz Marek Koba – członek Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

Przed oficjalnym otwarciem spotkania uczestnicy obejrzeli otwarte w sierpniu 1993 roku muzeum, które ma charakter bibliofilsko – artystyczny, jako że Maria Skalicka była znanym i cenionym bibliofilem, a także kolekcjonerem dzieł sztuki. Następnie spotkanie otworzył i przywitał przybyłych gości Prezes Klubu „Ondraszek w Cieszynie kol. Zbigniew Pawlik. Prezes przedstawił w skrócie bardzo bogatą historię „Ondraszka”. Poruszano wiele bardzo ważnych spraw związanych z turystyką kolarską. KTK „Sokół” tradycyjnie reprezentowali najlepsi przodownicy sezonu 2016: Tytko Bogdan, Gac Sławomir, Menżyk Kazimierz, Krzemień Marek i Likos Andrzej. Klub nasz został uhonorowany dyplomem uznania za sukcesy w rozwijaniu turystyki kolarskiej w regionie przyznany z okazji Jubileuszu 50 – lecia działalności TKK PTTK „Ondraszek”. Po poczęstunku dla wszystkich uczestników, spotkanie zakończyło się prezentacją slajdów pokazującą działalność „Ondraszka” na przestrzeni lat.