Wystawa poświęcona Św. Barbarze

W Industrialnym Centrum Kultury - Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku
Niewiadomiu  od 3 grudnia 2016 r. do 8 stycznia 2017 r można będzie
zwiedzać wystawę "Święta Barbara - Górnicza patronka".

Wernisaż wystawy, na który organizatorzy serdecznie zapraszają odbędzie
się w sobotę 3 grudnia 2016 roku o godzinie 17-tej. Na wystawie
zgromadzonych będzie kilkadziesiąt egzemplarzy (sztandary, obrazy,
rzeźby itp.) poświęconych świętej Barbarze. Ta ilość egzemplarzy z
wizerunkiem św. Barbary to znaczna ilość punktów do naszej odznaki
krajoznawczej Im. Św. Barbary.
W imieniu oraz z upoważnienia organizatorów serdecznie zapraszam
wszystkich chętnych do zwiedzenia wystawy szczególnie w dniu wernisażu.
Jerzy Gawliczek

Wystawa wernisa+-