Wcześniejsza godzina Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego

Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału PTTK w Radlinie odbędzie się 4 marca o godzinie 12.00 w klubie NOT w Radlinie (a nie jak było pierwotnie w terminarzu, o 15.00)