30.07.2016 III rajd “Śladami Ofiar Górniczego Stanu” Knurów-Dębieńsko

W sobotni poranek 15-tu rowerzystów – członków Komisji Turystyki Kolarskiej SOKÓŁ oddziału PTTK Radlin uczestniczyło w 3-cim już tego roku rajdzie odwiedzając głównie miejsca pamięci ofiar górniczego stanu a ponadto wiele miejsc związanych ze św. Barbarą, z pomnikami przyrody i innymi obiektami. Trasa o długości 68 km prowadziła z Nieborowic (k. Gliwic) przez Krywałd, Dębieńsko, Czerwionkę, Ornontowice, Gierałtowice, Knurów, Gliwice Sośnicę, Gliwice Centrum i Żernicę do Nieborowic.

 

foto: Sławomir Gac
foto: Sławomir Gac
foto: Sławomir Gac
foto: Sławomir Gac
foto: Sławomir Gac
foto: Sławomir Gac

Przy pięknej pogodzie zrealizowano zaplanowany program w 100 procentach. W szczególności na uwagę zasługuje pobyt w Izbach Pamięci kopalni Dębieńsko oraz kopalni Knurów gdzie kustosze tych izb przekazali nam bogate zbiory tam zgromadzone. Niespodzianką była obecność na trasie fotoreportera lokalnej knurowskiej gazety oraz strony internetowej Iknurow.pl. Dla Izby Pamięci i Tradycji kopalni Knurów na ręce jej kustosza Bogusława Szyguły za całokształt tematyki związanej ze św. Barbarą przyznano i wręczono odznakę im. Św. Barbary w stopniu honorowym.

Było na trasie kilka ciekawostek. W Krywałdzie przy dawnej fabryce prochu i materiałów wybuchowych stoi murowana kaplica z roku 1887 p.w. św. Barbary jednak wewnątrz obecnie bez postaci św. Barbary. W tejże fabryce w 1921 roku na wskutek wybuchu materiału wybuchowego zginęło 19 osób. Był to wówczas jeden z największych tego typu wypadków na świecie. W Czuchowie (dzielnicy Czerwionki – Leszczyn) na terenie przysiółka Barlinek na początku XX wieku (1906 – 1909) wykonano najgłębszy na świecie (na ówczesne czasy) otwór wiertniczy o głębokości około 2100 metrów w poszukiwaniu węgla kamiennego. Żernica to miejscowość o życiorysie wczesno średniowiecznym. Wówczas na terenie osady mieściło się grodzisko dolinne. Znalezione na terenie wsi kamienne toporki świadczą o istnieniu tutaj osadnictwa już w neolicie. Na terenie dawnego grodziska stoi drewniany kościół z połowy XVII wieku.

W tej sytuacji należy skierować serdeczne słowa podziękowania kustoszowi Izby Pamięci kopalni Dębieńsko panu Marianowi Wójcik, kustoszowi Izby Pamięci i Tradycji kopalni Knurów panu Bogusławowi Szyguła oraz księdzu proboszczowi kościoła w Żernicy za bardzo miłe przyjęcie nas na terenie izb pamięci oraz kościoła, redaktorowi Antoniemu Puchałka za obsługę medialną oraz kolegom Adamowi i Michałowi Jańta za funkcję przewodników po gliwickich drogach oraz Sośnickim cmentarzu. Dziękuję uczestnikom rajdu a szczególnie czterem kierowcom samochodów dowożących rowerzystów na start do Nieborowic i odwóz do domu. Zapraszam na czwarty, ostatni już w tym roku rajd „Miejsca pamięci ofiar górniczego stanu” w dniu 10 września 2016 roku.

Prowadzący rajd: przodownik turystyki kolarskiej i instruktor krajoznawstwa regionu Jerzy Gawliczek

knur1

Kopalnia Dębieńsko - przy tablicach pamięci.

knur3

w Izbie Pamięci i Tradycji kopalni Knurów - w obecności figury
Św. Barbary oraz kustosza izby Bogusława Szyguła.

żern

kościół drewniany w Żernicy

gli zam

przed Gliwickim zamkiem

knu

Ornontowice - na trasie pomnika przyrody - alei dębów w
Ornontowickich.

knur2

Knurów - przy pomniku ku pamięci górników poległych w kopalni
Knurów.