Komisja Krajoznawcza – działacze

Instruktor Krajoznawstwa
Regionu:

Zarzecki Zenon 1860/R/1998
Tytko Bogdan 1859/R/1998
Ibrom Łukasz 938/R/1998
Słanina Piotr 1385/ R/2005
Warmuła Antoni 1387 R/2005
Gac Sławomir 1639/R/2006
Stabla Michał 1643/R/2006
Krause Dariusz 1641/R/2006
Mojżysz Konstancjusz 2052/R/2011
Mojżysz Mirela 2053/R/2011
Antonowicz Jacek 2404/R/2019

Wykładowca PTTK:

Likos Andrzej

Instruktor Krajoznawstwa
Polski:

Likos Andrzej 488/P/2004

Wodecki Czesław 658/P/2017