Komisja Krajoznawcza – zarząd

 Komisja  Krajoznawcza na lata 2022-2026.

SKŁAD ZARZĄDU KOMISJI

likos
Andrzej Likos – przewodniczący
tytko
Bogdan Tytko – wiceprzewodniczący

gac Gac Sławomir – sekretarz

Zarzecki Zenon – członek
warmula
Antoni Warmuła – Członek
 
Słanina Piotr – członek

Mojżysz Konstancjusz – członek

Wodecki Czesław – członek

Referat Regionalnej Odznaki Krajoznawczej i Śląskiej Odznaki Krajoznawczej

Bogdan Tytko – przewodniczący
Andrzej Likos – wiceprzewodniczący
Piotr Słanina – członek

Referat Regionalnej Odznaki Krajoznawczej “Szlakiem Krzyży Pokutnych”

Jacek Antonowicz – przewodniczący
Bogdan Tytko – wiceprzewodniczący
Andrzej Likos – członek

Referat Regionalnej Odznaki Krajoznawczej “Szlakiem Leśniczówek”

Jacek Antonowicz – przewodniczący
Bogdan Tytko – wiceprzewodniczący
Andrzej Likos – członek

Zadania Komisji na najbliższą kadencję (2022-2026):

1. Organizowanie wycieczek w różnych dyscyplinach turystyki kwalifikowanej zawierających w programie zwiedzanie ciekawych obiektów krajoznawczych
2. Popularyzowanie zdobywania odznak krajoznawczych regionalnych i ogólnopolskich
3. Prowadzenie Referatów odznak krajoznawczych
4. Uruchomienie na stronie Oddziału działu z opracowaniami najciekawszych obiektów z regionu
5. Stworzenie mapy interaktywnej z najciekawszymi obiektami naszego regionu
6. Wyszkolenie nowych Instruktorów Krajoznawstwa Regionu oraz podnoszenie kwalifikacji aktualnie działających
7. Współpraca z Górnośląskim Kręgiem Krajoznawców w Katowicach
8. Współpraca z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK w Warszawie
9. Popularyzacja krajoznawstwa na własnej stronie internetowej
10. Popularyzowanie krajoznawstwa w gazetach, informatorach oraz innych wydawnictwach
11. Organizowanie konkursów krajoznawczych na rajdach
12. Tworzenie nowych odznak krajoznawczych