Historia Sokoła

Początki działalności.

Początki działalności sięgają 1987 roku. Wtedy część kolarzy, działających do dzisiaj, spotykała się w ramach zebrań Komisji Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK w Wodzisławiu Śl. Przewodniczącym Komisji był Adolf Gwoździk. W 1987 roku została zorganizowana pierwsza wyprawa wielodniowa do Kotliny Kłodzkiej. Organizatorem 9-dniowej wycieczki liczącej około 600 km był Andrzej Likos. Uczestnikami byli Katarzyna i Rajmund Kowol, Zbigniew Kowol oraz Mirosław Dzierżęga. Wszyscy byli pracownikami Zakładu Przeróbczego przy KWK „Marcel” w Radlinie. Początek działalności „Sokoła” liczony jest od początku 1988 roku. Założycielem i przewodniczącym do dnia 20.01.2010 był Andrzej Likos. Od 20.01 do dnia dzisiejszego przewodniczącym jest Tytko Bogdan. Ponadto do grupy działaczy zakładających Sekcję należeli: Bazan Piotr, Hartwig Gabriel oraz Filipowski Bogdan. Uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej posiadał tylko Adolf Gwoździk (nr leg. 3065). Na początku Sekcja nie posiadała nazwy, chwilowo nazywała się „Kondor” by później przyjąć nazwę do dnia dzisiejszego „Sokół”.
Pierwsze zebrania organizacyjne naszych kolarzy odbywały się w naszych mieszkaniach. Od drugiego roku działalności do 2010 odbywały się w Kawiarni „Górnicza Strzecha” w Radlinie. Od stycznia 2011 odbywają się w budynku OSP Biertułtowy. Sekcja należała do Koła PTTK „Gronie” działającego przy KWK „Marcel” w Radlinie (do stycznia 1997 jako dzielnica miasta Wodzisław Śl.).

Kalendarium.

Przedstawiając historię „Sokoła” w postaci kalendarium dzielimy ją na dwie części:
1. Gdy działała jako Sekcja Turystyki Kolarskiej „Sokół” Koła PTTK „Gronie” w ramach Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl.
2. Po założeniu Oddziału PTTK Radlin działała jako Komisja Turystyki Kolarskiej „Sokół”

Oddział PTTK Wodzisław Śl.

– 1987 – początki zorganizowanej działalności
– 1988 – powstaje Sekcja Turystyki Kolarskiej Koła PTTK „Gronie” przy KWK „Marcel” (Oddział PTTK Wodzisław Śl.)
– 1990 – nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej (Likos Andrzej, Hartwig Gabriel, Zarzecki Zenon, Złoto Marcin, Pytlik Lucjan)
– 1994 – S.T.K. „Sokół” zdobywa V miejsce w Polsce
– 1995 – S.T.K. „Sokół” zdobywa III miejsce w Polsce
– 1996 – nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej (Bazan Piotr, Filipowski Bogdan)
– 1996 – S.T.K. „Sokół” zdobywa III miejsce w Polsce
– 1997 – w styczniu ukazał się pierwszy numer Informatora „Sokoła”

– 1997 –po raz pierwszy  za wygranie klasyfikacji najaktywniejszego kolarza zwycięzca otrzymuje puchar przechodni ( po trzykrotnym zdobyciu przechodził na własność )
– 1997 – 23.12. powstaje strona internetowa „Sokoła”
– 1997 – S.T.K. „Sokół” zdobywa II miejsce w Polsce

-1998 – 27.02. byliśmy gospodarzami wojewódzkiego spotkania działaczy kolarskich PTTK woj. Śląskiego
– 1998 – nowi Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu (Cwołek Zbigniew, Gwoździk Adolf, Likos Andrzej, Marszałek Grzegorz, Zarzecki Zenon, Tytko Bogdan, Pytlik Lucjan)
– 1998 – nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej (Błaszczyk Andrzej, Cwołek Zbigniew, Czyż Kazimierz, Pasterny Mariusz, Słanina Piotr, Spas Michał, Stopa Aleksandra, Stopa Łukasz, Stopa Wiesław, Tytko Bogdan)
– 1998 – 18.12. utworzyliśmy przy Oddziale PTTK Wodzisław Komisję Krajoznawczą
– 1998 – S.T.K. „Sokół” zdobywa II miejsce w Polsce

– 1999 – 02.04. powstał z naszej inicjatywy Referat weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej

– 1999 – 20.04. utworzyliśmy Referat weryfikacyjny Śląskiej Odznaki Krajoznawczej
– 1999 – 15.11. utworzyliśmy Referat weryfikacyjny odznaki „Turysta – Przyrodnik”
– 1999 – S.T.K. „Sokół” zdobywa II miejsce w Polsce
– 2000 – Opracowaliśmy nowy regulamin Śląskiej Odznaki Krajoznawczej, który zatwierdziła Rada Prezesów woj. Śląskiego w dniu 09.04. (opracowanie:Andrzej Likos, Bogdan Tytko)
– 2000 – 01.05. Stworzyliśmy również regulamin oraz wzór nowej odznaki pod nazwą: Regionalna Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem krzyży pokutnych”. Nowa odznaka weszła w życie z dniem 21.06.(stworzył ją Adolf Gwoździk)
– 2000 – Zainicjowaliśmy powstanie nowego regulaminu odznaki „Turysta Ziemi Wodzisławskiej”, który wydany został w formie książeczki i obowiązuje od dnia 01.05. (opracowanie:Andrzej Likos, Bogdan Tytko)

-2000 – nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej (Barciok Adam, Blinda Arkadiusz, Maciejczyk Krzysztof, Mężyk Piotr, Siwek Krzysztof, Włodarczyk Andrzej)

– 2000 – nowy Instruktor Krajoznawstwa Regionu ( Ibrom Łukasz )

– 2000 – powstaje konkurs „Na najaktywniejszego przodownika turystyki kolarskiej K.T.K. „Sokół”

– 2000 – dzięki UM Radlin nasza strona internetowa została zainstalowana na serwerze miejskim i od tego czasu ma krótki adres : sokol.radlin.pl
– 2000 – S.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce
– 2001 – 9.01. mamy własną siedzibę wyposażoną w telefon oraz komputer z łączem internetowym. Zawdzięczamy to Dyrektorowi KWK „Marcel” mgr inż. Andrzejowi Badaj.
– 2001 – 13.10. roku został otwarty I szlak rowerowy w Radlinie. Ma on kolor zielony, jego dł. to ponad 4 km a docelowo można nim dojechać nad „Morze Rybnickie”. (przebieg trasy opracował Andrzej Likos)
– 2001 – S.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce
– 2002 – 19.10. otwieramy II szlak rowerowy w Radlinie. Szlak nr 323 o barwie żółtej w granicach Radlina ma dł. 7,4 km, jest częścią szlaku Jankowice-Pszów (przebieg trasy opracował Andrzej Likos)
– 2002 – Sporym sukcesem było zorganizowanie miejsca odpoczynkowego na szlaku 323 na Głożynach w miejscu zwanym przez miejscowych „Ermeżona”. Na miejscu znajdują się: mały domek – wiata, grill murowany oraz ławkostoły

– 2002 – nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej (Cichon Andrzej, Ibrom Łukasz, Materzok Stanisław, Piguła Dariusz, Styrnol Andrzej, Warmuła Antoni)
– 2002 – S.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce

– 2003 – 24.02 zmarł nasz Przodownik 6275 Czyż Kazimierz

– 2003 – wydaliśmy folder „Radlińskie Szlaki Rowerowe” ( autor Likos Andrzej )

– 2003 – nowy Przodownik Turystyki Kolarskiej (Ibrom Stanisław)

– 2003 – po raz pierwszy organizujemy konkurs na „Imprezę Roku”

– 2003 – S.T.K. „Sokół” zdobywa II miejsce w Polsce

– 2004 – 1.03 Stworzyliśmy regulamin oraz wzór nowej odznaki pod nazwą: Regionalna Odznaka Krajoznawcza Szlakiem Leśniczówek (stworzył ją Warmuła Antoni)

– 2004 – nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej (Juraszczyk Łukasz, Zaremba Robert)

– 2004 – mamy swoje żółte kolarskie koszulki sekcyjne

– 2004 – nowy Instruktor Krajoznawstwa Regionu ( Wodecki Czesław )

– 2004 – nowy Instruktor Krajoznawstwa Polski ( Likos Andrzej )
– 2004 – S.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce

Oddział PTTK Radlin

– 2005 – 22.01 Po zjeździe założycielskim oddziału PTTK w Radlinie sekcja zmienia nazwę na Komisja

– 2005 – 1.09. Stworzyliśmy regulamin oraz wzór nowej odznaki pod nazwą Odznaka Krajoznawcza „Przyjaciel Radlina” (stworzył ją Likos Andrzej)

– 2005 – 10.12. Gwoździk Adolf  zostaje Honorowym Przodownikiem Turystyki Kolarskiej

– 2005 – nowi Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu ( Słanina Piotr, Styrnol Andrzej, Warmuła Antoni, Włodarczyk Andrzej )

– 2005 – K.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce

– 2006 – nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej (Brzezina Eugeniusz, Brzezinka Bogumiła, Gac Sławomir, Herud Tomasz, Piguła Justyna, Krause Dariusz, Malcharczyk Łukasz, Materzok Dariusz, Menżyk Kazimierz, Tkocz Mirosław, Wodecki Czesław, Wójcik Piotr)

– 2006 – nowi Instruktorzy Krajoznawstwa Regionu (Gac Sławomir, Krause Dariusz, Malcharczyk Łukasz, Stabla Michał, Wójcik Piotr )

– 2006 – 18.11. nowy Przodownik Turystyki Kolarskiej ( Humaniuk Andrzej )

– 2006 – po raz pierwszy  za wygranie klasyfikacji najaktywniejszego kolarza zwycięzca otrzymuje puchar na własność.
– 2006 – K.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce

– 2007 – 1.03. Stworzyliśmy regulamin oraz wzór nowej odznaki pod nazwą : Szlakiem Rynków i Ratuszy w Polsce ( stworzył ją Tytko Bogdan)

– 2007 – powstają czapeczki kolarskie z logo naszej komisji
– 2007 – K.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce

– 2008 – 19.01 Otwarcie wystawy i uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia działalności w którym uczestniczyło 110 osób.

– 2008 – nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej (Antonowicz Jacek, Górecki Zdzisław, Larysz Zdzisław, Ryczek Leszek, Stabla Michał, Uliczka Sebastian)

– 2008 – Ponowne wydanie folderu „Radlińskie Szlaki Rowerowe” ( autor Likos Andrzej )

– 2008 – K.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce

-2009 – na 49 Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej w Niechorzu 3 miejsce w konkursie krajoznawczym zajął Antonowicz Jacek

– 2009 – K.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce

– 2010 – 13.02. Dwaj członkowie naszej komisji (Likos Andrzej i Tytko Bogdan) wzięło udział w Krajowej Naradzie Aktywu Kolarskiego w Warszawie biorąc czynny udział w wyborze Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

– 2010 – 13.02. Likos Andrzej zostaje Honorowym Przodownikiem Turystyki Kolarskiej

– 2010 – nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej (Gawliczek Jerzy, Gawłowicz Roman, Grzybek Marcin, Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola, Likos łukasz, Materzok Łukasz, Siedlaczek Łukasz, Styrnol Martyna)

– 2010 – K.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce

– 2011 – 16.03. Stworzyliśmy regulamin oraz wzór nowej odznaki pod nazwą : Odznaka Krajoznawcza im. Św. Barbary ( stworzył ją Gawliczek Jerzy)

-2011 – na 51 Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej w Bartkowa Posadowa          2 miejsce w konkursie krajoznawczym zajął Antonowicz Jacek

– 2011 – po wielokrotnej dewastacji rezygnujemy i likwidujemy miejsce odpoczynkowe na szlaku 323 na Głożynach w miejscu zwanym przez miejscowych „Ermeżona”.

– 2011 – K.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce

– 2012 – mamy nowe profesjonalne koszulki kolarskie

– 2012 – nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej ( Gac Bartosz, Grzybek Damian)

– 2012 – 16.11. Podczas konferencji podsumowującej 2012 – Rok Turystyki Kolarskiej w PTTK w sali konferencyjnej Amsterdam stadionu narodowego w Warszawie dwaj nasi koledzy Likos Andrzej i Tytko Bogdan zostali wyróżnieni Honorową Odznaką Jubileuszową „60 Lat Turystyki Kolarskiej w PTTK”

– 2012 – 24.11. zmarł nasz Przodownik 6584 Materzok Stanisław

– 2012 – K.T.K. „Sokół” zdobywa II miejsce w Polsce

– 2013 – 9.02. W domu kultury w Radlinie organizujemy spotkanie działaczy kolarskich województwa śląskiego z okazji jubileuszu 25-lecia działalności K.T.K. „Sokół” i otwieramy wystawę przedstawiającą naszą historię.

– 2013 – wydajemy folder „25 Turystyki Kolarskiej w Radlinie”

-2013 – na 53 Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej w Koszelówce 3 miejsce w konkursie krajoznawczym zajął Antonowicz Jacek

– 2013 – posiadamy już kompletne stroje kolarskie – koszulka z krótkim rękawem, ocieplana bluza z długim rękawem, kurtka i spodenki.

– 2013 – 19.10. zmarł nasz Przodownik 6604 Styrnol Andrzej

– 2013 – K.T.K. „Sokół” zdobywa II miejsce w Polsce

– 2014 – 8.02. Dwaj członkowie naszej komisji ( Menżyk Kazimierz i Tytko Bogdan) wzięli udział w Krajowej Naradzie Aktywu Kolarskiego w Warszawie czynnie uczestnicząc w wyborze Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

– 2014 – 15.04. Stworzyliśmy regulamin oraz wzór nowej odznaki pod nazwą : Śladami Ofiar Górniczego Stanu ( stworzył ją Gawliczek Jerzy )

– 2014 – nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej ( Krzemień Marek, Kurpierz Sergiusz, Lancman Marek, Tytko Tomasz )

– 2014 – 12.04. zmarł nasz Przodownik 6273 Błaszczyk Andrzej

– 2014 –  na 54 Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej w Podlesicach nasz przodownik Antonowicz Jacek wygrywa konkurs krajoznawczy.

– 2014 – K.T.K. „Sokół” zdobywa II miejsce w Polsce

– 2015 – 1.01. nowy Przodownik Turystyki Kolarskiej ( Grobelny Damian )

– 2015 – Otwarcie założenia parkowego z tyłu „Górniczej Strzechy” jako naszego nowego miejsca do organizacji zakończeń rajdów rowerowych.

– 2015 – na 55 Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej w Sominach zdobywamy dyplom dla drugiej pod względem liczebności drużyny zlotowej.

– 2015 – 1.12. Stworzyliśmy regulamin oraz wzór nowej odznaki pod nazwą :Poznaj Bazyliki w Polsce     ( stworzył ją Wodecki Czesław )

– 2015 – nowy Instruktor Krajoznawstwa Regionu ( Gawliczek Jerzy )

– 2015 – K.T.K. „Sokół” wyróżniona Brązową Honorową Odznaką PTTK

– 2015 – K.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce

– 2016 – 20.03. premiera nowej strony internetowej.

– 2016 – K.T.K. „Sokół” zdobywa II miejsce w Polsce

– 2017 – nowy Instruktor Krajoznawstwa Regionu ( Grobelny Damian)

– 2017 – 18.04 zmarł nasz Przodownik 5728 Pytlik Lucjan

-2017 – na 57 Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej w Świdnicy zdobywamy:       1 miejsce w konkursie krajoznawczym (Antonowicz Jacek) 2×1 miejsce w konkursach fotograficznych zlot na    wesoło Świdnica i okolice (Witoszek Artur i Gac Sławomir) 2×1 miejsce w konkursach na hasła zlotowe (Antonowicz Jacek i Kosiński Janusz) 3 miejsce dla naszej ekipy w rowerowej grze miejskiej, 3 miejsce naszej drużyny w konkursie “Kocham cię Świdnico”, 4 miejsce ze znajomości przepisów ruchu drogowego (Likos Andrzej)

-2017 – na 66 Ogólnopolskim Zlocie Turystów Kolarzy w Raciborzu zdobywamy pierwsze miejsce dla najliczniejszej drużyny zlotowej a w konkursie krajoznawczym zdobywamy 2 i 3 miejsce (Antonowicz Jacek i Słanina Piotr)

-2017 – 26.11 K.T.K. “Sokół” Radlin otrzymuje wyróżnienie Quality

-2017 – K.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce

-2018 – 3.02 Dwaj członkowie naszej komisji ( Słanina Piotr i Tytko Bogdan) wzięli udział w Krajowej Konferencji Aktywu Kolarskiego w Warszawie czynnie uczestnicząc w wyborze Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

-2018 – 3.02 Bazan Piotr, Słanina Piotr, Tytko Bogdan i Zarzecki Zenon zostają Honorowymi Przodownikami Turystyki Kolarskiej

-2018 – 6.04 zmarł nasz Przodownik 6951 Tkocz Mirosław

-2018 – nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej (Gac Szymon, Kosiński Janusz, Kowol Piotr, Krzemień Beata, Krzemień Mariusz, Sankala Katarzyna)

-2018 – na 58 Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej w Boszkowo Letnisko nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej (Lorek Michał, Treszczyński Jarosław)

-2018 – na 58 Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej w Boszkowo Letnisko zdobywamy 1 i 3 miejsce w konkursie fotograficznym (Gac Szymon, Witoszek Artur), 2 miejsce w konkursie krajoznawczym (Antonowicz Jacek), 3 miejsce w konkursie niespodzianka (Antonowicz Jacek) oraz 1 miejsce w konkursie tor przeszkód na wesoło (Krzemień Kamil)

-2018 – we wrześniu dzięki dotacji UM Radlin wydaliśmy folder “30 Lat Turystyki Kolarskiej w Radlinie” Autorem tego opracowania jest Andrzej Likos

-2018 – K.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce

-2019 – 16.05. nowy Instruktor Krajoznawstwa Regionu (Antonowicz Jacek)

-2019 – na 59 Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej w Nysie zdobyliśmy 1 miejsce w konkursie krajoznawczym (Antonowicz Jacek) i 2 miejsce w konkursie pierwszej pomocy przedmedycznej  (Antonowicz Jacek)

-2019 – 1.09. Stworzyliśmy regulamin oraz wzór nowej odznaki pod nazwą Szlakiem Ewakuacji Więźniów KL Auschwitz ( twórcą jest Mojżysz Konstancjusz)

-2019 –  K.T.K. „Sokół” zdobywa II miejsce w Polsce

-2020 – 1.03 Stworzyliśmy regulamin oraz wzór nowej odznaki pod nazwą Patronackie Kolonie i Osiedla Śląska ( twórcą jest Jerzy Gawliczek)

-2020 – nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej (Bańczyk Przemysław, Mleczko Wojciech, Oleś Mirosława)

-2020 – 25.09. K.T.K. “Sokół” Radlin zostaje wyróżniona Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla Rozwoju Turystyki

-2020 – 18.11 zmarł nasz Honorowy Przodownik 3065 Gwoździk Adolf

-2021 – 6.11 zmarł nasz Przodownik 7227 Gawliczek Jerzy

-2020-2021 K.T.K. „Sokół” zdobywa I miejsce w Polsce (konkurs łączony za 2 lata)

-2022 – na 62 Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej w Kołobrzegu nasza Komisja zdobyła: III miejsce na najliczniejszą drużynę zlotową, I miejsce w konkursie zbierania zużytych baterii, I miejsce w konkursie mała nakrętka-duży problem, I miejsce w grze powiatowej, IV miejsce w grze miejskiej. Ponadto nasi koledzy zajęli wysokie miejsca w konkursach : Gac Sławomir I miejsce w konkursie fotograficznym, Antonowicz Jacek II miejsce w konkursie krajoznawczym i III miejsce w konkursie historycznym, Krypczyk Artur IV miejsce w konkursie ze znajomości przepisów ruchu drogowego, Kowol Piotr IV miejsce w konkursie ekologicznym.

-2022 – K.T.K. „Sokół” zdobywa II miejsce w Polsce

-2023 – 25.03 nowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej – Adamek Bogumiła, Fudała Ryszard, Jądrośka Krzysztof, Kołek Robert, Piecha Mirosław, Piecha Romana

-2023 – 15.04. Dwaj członkowie naszej komisji ( Krzemień Marek i Tytko Bogdan) wzięli udział w Krajowej Konferencji Aktywu Kolarskiego w Warszawie czynnie uczestnicząc w wyborze Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

-2023 – 19.04. Stworzyliśmy regulamin oraz wzór nowej odznaki pod nazwą: Ciekawe miejsca w Polsce – twórcą jest Wodecki Czesław

-2023 – na 63 Ogólnopolskim Szkoleniowym Zlocie Przodowników Turystyki Kolarskiej w Andrychowie kolega Antonowicz Jacek zajął I miejsce w konkursie krajoznawczym

-2023 – lipiec zmarł nasz Przodownik 5721 Hartwig Gabriel

-2023 – na 69 Centralnym Zlocie Turystów Kolarzy w Mikołajkach “Sokół” Radlin został najliczniejszą drużyną zlotową