ODZNAKI KOLARSKIE ZDOBYTE W 2004 ROKU

Tutaj znajdziesz inne odznaki turystyczne zdobyte w 2004 roku

KOLARSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA
Duża Złota

Głowacki Ryszard, Gwoździk Adolf (VI raz)

Duża Srebrna

Tatarczyk Adam, Zarzecki Zenon (III raz), Gwoździk Adolf (VI raz), Barciok Marek, Słanina Piotr

Złota

Tytko Bogdan (III raz), Zaremba Robert, Włodarczyk Andrzej (II raz), Cwołek Lucyna (II raz), Wójcik Piotr

Srebrna

Tytko Bogdan (III raz), Prus Wiktor, Szewczyk Małgorzata, Łyczko Bogusław, Styrnol Martyna, Karwot Ireneusz, Odrozek Arnold, Wodecki Czesław, Materzok Dariusz, Materzok Łukasz, Stabla Michał, Gwoździk Adolf (VII raz)

Brązowa

Palian Jacek, Prus Wiktor, Świerzak Marek, Szymiczek Zygfryd, Stabla Michał, Gwoździk Adolf (VII raz), Herud Tomasz, Uliczka Sebastian, Gac Sławomir, Malcharczyk Łukasz, Głowacki Ryszard (II raz), Piecha Teodor, Janas Andrzej

KOLARSKA ODZNAKA PIELGRZYMIA
Złota

Głowacki Ryszard

Popularna

Stabla Michał, Prus Wiktor, Ibrom Stanisław

MAŁY RAJD DOOKOŁA POLSKI

Gwoździk Adolf (VI raz)