ODZNAKI ZDOBYTE W 2005 ROKU

Tutaj znajdziesz odznaki kolarskie zdobyte w 2005 roku

R.O.K. „SZLAKIEM KRZYŻY POKUTNYCH”

Likos Łukasz, Górecki Zdzisław, Lorenz Tadeusz, Uliczka Sebastian, Herud Tomasz, Głowacki Ryszard, Szewczyk Małgorzata, Łyczko Bogusław, Menżyk Kazimierz, Jagiełło Justyna, Wodecki Czesław, Gac Bartosz, Antonowicz Jacek

ODZNAKA „TURYSTA-PRZYRODNIK”
Duża Złota

Juraszczyk Łukasz

Duża Srebrna

Głowacki Ryszard,

Złota

Juraszczyk Łukasz,

Brązowa

Likos Andrzej (II raz), Menżyk Kazimierz, Lorenz Tadeusz, Górecki Zdzisław, Wodecka Danuta, Stabla Michał, Prus Wiktor, Szewczyk Małgorzata, Łyczko Bogusław, Cichy Jadwiga, Gac Bartosz

Popularna

Likos Andrzej (II raz), Gac Bartosz, Stabla Michał, Prus Wiktor, Menżyk Kazimierz, Szewczyk Małgorzat, Łyczko Bogusław, Górecki Zdzisłąw, Wodecka Danuta, Cichy Jadwiga, Dziembowska Zuzanna, Warmuła Anna, Dziembowska Karolina, Materzok Dariusz, Cichy Wojciech, Hibszer Andrzej, Pasterny Ewelina, Pielacz Aneta, Gac Zuzanna, Ciesielski Justyna, Ciesielski Iwona, Ciesielski Szymon, Boryński Piotr, Targosz Seweryn

ODZNAKA PRZYJACIEL NATURALNEGO ŚRODOWISKA
Popularna

Stabla Michał, Górecki Zdzisław

Brązowa

Gwoździk Adolf, Likos Andrzej, Likos Łukasz

Srebrna

Tytko Bogdan, Głowacki Ryszard

DUŻY RAJD DOOKOŁA WOJ. ŚLĄSKIEGO

Tkocz Mirosław, Menżyk Kazimierz, Gac Sławomir, Zaremba Robert, Głowacki Ryszard

MAŁY RAJD DOOKOŁA WOJ. ŚLĄSKIEGO

Menżyk Kazimierz, Wójcik Piotr

PRZYJACIEL RADLINA

Likos Andrzej, Likos Łukasz, Gwoździk Adolf, Tytko Tomasz, Tytko Joanna, Tytko Bogdan, Brzezinka Bogumiła, Jagiełło Justyna, Gac Sławomir, Gac Bartosz, Głowacki Ryszard, Tkocz Mirosław, Błaszczyk Andrzej, Kopystyński Zygmunt, Górecki Zdzisław, Kulerski Bogusław, Lorenz Tadeusz, Tatarczyk Adam, Uliczka Sebastian, Słanina Piotr, Menżyk Kazimierz, Piguła Dariusz, Szewczyk Małgorzata, Łyczko Bogusław, Odrozek Arnold, Juraszyk Łukasz, Włodarczyk Andrzej, Antonowicz Jacek, Wodecki Czesław, Gorczyca Rafał, Gorczyca Tadeusz, Cichy Jadwiga

SZLAKIEM LEŚNICZÓWEK
Złota

Tytko Bogdan, Piguła Dariusz, Głowacki Ryszard, Tkocz Mirosław, Lorenz Tadeusz, Tatarczyk Adam, Słanina Piotr, Gwoździk Adolf, Styrnol Andrzej, Warmuła Andrzej, Materzok Stanisław, Szewczyk Małgorzata, Łyczko Bogusław, Menżyk Kazimierz, Prus Wiktor, Wójcik Piotr

Srebrna

Górecki Zdzisław, Uliczka Sebastian, Brzezinka Bogumiła, Jagiełło Justyna, Malcharczyk Łukasz, Wodecki Czesław, Juraszczyk Łukasz, Gac Sławomir

REGIONALNA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
Srebrna

Menżyk Kazimierz, Wodecka Danuta

Brązowa

Kulerski Bogusław, Uliczka Sebastian, Menżyk Kazimierz, Wodecka Danuta, Tytko Joanna, Tytko Tomasz, Brzezinka Bogumiła, Jagiełło Justyna, Gac Bartosz, Cichy Jadwiga

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA POLSKI
Brązowa

Głowacki Ryszard, Tatarczyk Adam, Menżyk Kazimierz, Wodecka Danuta

ŚLĄSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
II Stopień

Górecki Zdzisław, Wodecka Danuta, Menżyk Kazimierz

I Stopień

Kulerski Bogusław, Uliczka Sebastian, Brzezinka Bogumiła, Jagiełło Justyna, Wodecka Danuta, Tytko Joanna, Tytko Tomasz, Gac Bartosz, Menżyk Kazimierz, Cichy Jadwiga

TURYSTA ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ

Górecki Zdzisław, Uliczka Sebastian, Menżyk Kazimierz, Brzezinka Bogumiła, Jagiełło Justyna, Malcharczyk Łukasz, Gac Bartosz, Gac Sławomir, Wodecka Danuta, Cichy Jadwiga

REGIONALNA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA WOJ. RZESZOWSKIEGO
Srebrna

Wójcik Piotr

TURYSTA ZIEMI RYBNICKIEJ
Stopień Mały

Herud Tomasz, Brzezinka Bogumiła, Jagiełło Justyna, Odrozek Arnold, Malcharczyk Łukasz, Juraszczyk Łukasz, Gac Bartosz, Gac Sławomir

Stopień Duży

Tkocz Mirosław, Górecki Zdzisław, Lorenz Tadeusz, Szewczyk Małgorzata, Łyczko Bogusław

TURYSTA ZIEMI GLIWICKIEJ
Złota

Piguła Dariusz, Głowacki Ryszard, Tkocz Mirosław, Likos Andrzej

Srebrna

Tatarczyk Adam, Zaremba Robert, Likos Łukasz

Brązowa

Stabla Michał, Górecki Zdzisław

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ
Złota

Tkocz Mirosław

Srebrna

Tkocz Mirosław, Górecki Zdzisław

ODZNAKA TURYSTYCZNA ZIEMI RACIBORSKIEJ

Tatarczyk Adam, Wodecki Czesław, Słanina Piotr

SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W POLSCE
Brązowy

Wodecki Czesław, Wójcik Piotr

Srebrny

Głowacki Ryszard, Włodarczyk Andrzej

PRZYJACIEL SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
Srebrna

Głowacki Ryszard

ODZNAKA TURYSTYCZNA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
Brązowa

Tkocz Mirosław, Górecki Zdzisław

Srebrna

Likos Łukasz

Złota

Likos Andrzej

ODZNAKA „SZLAKIEM 1000-LECIA PO ZIEMI KIELECKIEJ”
Brązowy

Menżyk Kazimierz, Wodecka Danuta

ŚLADAMI ŚW. JANA NEPOMUCENA
Popularna

Uliczka Sebastian, Menżyk Kazimierz, Herud Tomasz, Słanina Piotr, Kopystyński Zygmunt, Błaszczyk Andrzej, Wodecki Czesław, Włodarczyk Andrzej, Wójcik Piotr

ŚLADAMI ŚW. M. M. KOLBE
Złota

Włodarczyk Andrzej

Srebrna

Tkocz Mirosław

Brązowa

Wodecka Danuta

MIŁOŚNIK JURY
Złota

Gwoździk Adolf

ZNAM KATOWICE
I Stopień

Gwoździk Adolf

ZNAM SZCZECIN
Brązowa

Menżyk Kazimierz, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta, Włodarczyk Andrzej

ZNAM ZIEMIĘ OPOLSKĄ
I stopień

Stabla Michał

II stopień

Stabla Michał

III stopień

Tytko Bogdan, Piguła Dariusz, Głowacki Ryszard, Stabla Michał

PRZYJACIEL OPOLA
Brązowa

Tytko Bogdan, Piguła Dariusz, Głowacki Ryszard

Brązowa

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta, Menżyk Kazimierz

ODZNAKA ŻWIRKI I WIGURY

Tkocz Mirosław, Uliczka Sebastian, Słanina Piotr, Wójcik Piotr

SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ WOJ. ŚLĄSKIEGO
Brązowa

Stabla Michał, Tkocz Mirosław, Tatarczyk Adam, Styrnol Andrzej, Warmuła Antoni, Górecki Zdzisław, Gac Sławomir, Włodarczyk Andrzej, Zaremba Robert, Herud Tomasz

Srebrna

Tytko Bogdan, Piguła Dariusz, Głowacki Ryszard, Tkocz Mirosław, Styrnol Andrzej, Warmuła Antoni, Szewczyk Małgorzata, Łyczko Bogusław, Menżyk Kazimierz, Włodarczyk Andrzej, Zaremba Robert

Złota

Styrnol Andrzej, Warmuła Antoni, Wodecki Czesław

SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH OPOLSZCZYZNY
Brązowa

Piguła Dariusz, Gwoździk Adolf, Menżyk Kazimierz, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta, Włodarczyk Andrzej

Srebrna

Tytko Bogdan, Gowacki Ryszard, Stabla Michał

SZLAKIEM LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Włodarczyk Andrzej, Wójcik Piotr

MIŁOŚNIK SUWALSZCZYZNY I MAZUR
Brązowy

Włodarczyk Andrzej

SZLAKIEM ARCHITEKTURY SAKRALNEJ W POLSCE
Brązowa

Stabla Michał, Tkocz Mirosław, Wodecka Danuta, Likos Andrzej, Likos Łukasz, Wodecki Czesław

Srebrna

Tytko Bogdan, Piguła Dariusz, Głowacki Ryszard, Styrnol Andrzej, Stabla Michał, Wodecka Danuta, Włodarczyk Andrzej, Wodecki Czesław

Złota

Wodecka Danuta, Włodarczyk Andrzej, Wodecki Czesław

SZLAKIEM CYSTERSÓW

Włodarczyk Andrzej

MIŁOŚNIK ZIEMI JAWORZNICKIEJ
Złoty

Gwoździk Adolf

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA „KRÓLESTWO PRADZIADA”
Brązowy

Tytko Bogdan, Piguła Dariusz, Głowacki Ryszard, Stabla Michał

WĘDROWIEC LUBELSKI
Brązowa

Cichy Jadwiga, Wodecki czesław, Wodecka Danuta, Włodarczyk Andrzej

TURYSTA DOLNEGO ŚLĄSKA
Brązowa

Menżyk Kazimierz, Włodarczyk Andrzej, Wodecki Czesław

TURYSTA ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Brązowy

Menżyk Kazimierz, Włodarczyk Andrzej, Wodecki Czesław

Srebrna

Wodecki Czesław

JANA PAWŁA II
Brązowy

Górecki Zdzisław

RAJD SZLAKIEM CMENTARZY WOJENNYCH W POLSCE

Górecki Zdzisław

TURYSTA-SENIOR
I Stopień

Górecki Zdzisław, Menżyk Kazimierz

O.K. WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO
Brązowy

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta, Włodarczyk Andrzej

Srebrna

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta, Włodarczyk Andrzej

RAJD SZLAKIEM 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH
Stopień III

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta, Włodarczyk Andrzej

TURYSTA ZIEMI MIĘDZYRZECKIEJ

Tatarczyk Adam, Włodarczyk Andrzej

PRZYJACIEL ZIEMI LUBUSKIEJ
Brązowa

Włodarczyk Andrzej, Tatarczyk Adam, Ibrom Stanisław, Likos Andrzej, Likos Łukasz, Materzok Stanisław, Słanina Piotr

ALEKSANDRA JANOWSKIEGO

Zaremba Robert, Wójcik Piotr

PSZCZYŃSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
I Stopień

Błaszczyk Andrzej, Kopystyński Zygmunt

II Stopień

Błaszczyk Andrzej, Kopystyńsi Zygmunt

SZLAKIEM FORTYFIKACJI I PODZIEMI
Brązowy

Wójcik Piotr

SZLAKIEM CMENTARZY WOJENNYCH
Popularny

Wójcik Piotr