ODZNAKI ZDOBYTE W 2006 ROKU

Tutaj znajdziesz odznaki kolarskie zdobyte w 2006 roku

GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA
Mała Złota

Zaremba Robert

Mała Brązowa

Gwoździk Adolf (II raz), Wodecki Czesław (II raz)

Popularna

Gwoździk Adolf (II raz), Wodecki Czesław (II raz), Lorenz Tadeusz, Materzok Łukasz, Warmuła Antoni

ODZNAKA „TURYSTA-PRZYRODNIK”

Duża Srebrna

Tatarczyk Adam, Wodecki Czesław

Złota

Słanina Piotr, Tkocz Mirosław

Srebrna

Gac Bartosz, Gac Sławomir, Górecki Zdzisław, Krause Dariusz, Krause Sylwia, Lorenz Tadeusz, Menżyk Kazimierz, Wodecka Danuta, Likos Andrzej (II raz)

Brązowa

Jagiełło Justyna, Uliczka Sebastian, Brzezinka Bogumiła, Antonowicz Jacek, Humaniuk Andrzej

Popularna

Herud Aleksandra, Herud Tomasz, Jagiełło Justyna, Uliczka Sebastian, Brzezinka Bogumiła, Antonowicz Jacek, Humaniuk Andrzej

ODZNAKA PRZYJACIEL NATURALNEGO ŚRODOWISKA
Srebrna

Gwoździk Adolf, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

Brązowa

Górecki Zdzisław, Jagiełło Justyna, Menżyk Kazimierz, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

Popularna

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA POLSKI
Złota

Humaniuk Andrzej

R.O.K. „SZLAKIEM KRZYŻY POKUTNYCH”

Brzezinka Bogumiła, Gawliczek Jerzy, Tytko Joanna, Tytko Tomasz, Mosz Sebastian

KRZYŻE POKUTNE W POLSCE
Popularna

Antonowicz Jacek, Gawliczek Jerzy, Głowacki Ryszard, Gwoździk Adolf, Jagiełło Justyna, Lorenz Tadeusz, Menżyk Kazimierz, Piguła Dariusz, Słanina Piotr, Tatarczyk Adam, Tkocz Mirosław, Tytko Bogdan, Tytko Joanna, Tytko Tomasz, Górecki Zdzisław, Wodecki Czesław

O.K. „PRZYJACIEL RADLINA”

Bochniak Krzysztof, Brzezina Eugeniusz, Gawliczek Jerzy, Herud Tomasz, Ibrom Stanisław, Krause Dariusz, Krause Sylwia, Larysz Piotr, Larysz Magda, Larysz Zdzisław, Larysz Hanna, Materzok Dariusz, Materzok Łukasz, Warmuła Antoni, Wodecka Danuta, Cichy Jadwiga, Włodarczyk Andrzej, Warmuła Barbara, Dziembowska Karolina, Warmuła Anna

SZLAKIEM LEŚNICZÓWEK
Złota

Antonowicz Jacek, Brzezina Eugeniusz, Brzezinka Bogumiła, Gac Sławomir, Górecki Zdzisław, Jagiełło Justyna, Wodecki Czesław

REGIONALNA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
Srebrna

Górecki Zdzisław, Jagiełło Justyna

Brązowa

Gawliczek Jerzy, Krause Dariusz, Larysz Magda, Larysz Piotr, Larysz Zdzisław

ŚLĄSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
III Stopień

Menżyk Kazimierz, Wodecka Danuta

II Stopień

Jagiełło Justyna

I Stopień

Gawliczek Jerzy, Krause Dariusz, Larysz Magda, Larysz Piotr, Larysz Zdzisław

TURYSTA ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ

Gawliczek Jerzy, Gorczyca Tadeusz, Piguła Dariusz, Wodecka Danuta

TURYSTA ZIEMI RYBNICKIEJ
Stopień Duży

Antonowicz Jacek, Brzezinka Bogumiła, Gac Sławomir

Stopień Mały

Gawliczek Jerzy, Larysz Zdzisław, Menżyk Kazimierz, Piguła Dariusz, Ryczek Leszek

TURYSTA ZIEMI GLIWICKIEJ
Srebrna

Górecki Zdzisław, Menżyk Kazimierz

Brązowa

Menżyk Kazimierz

TURYSTA ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ
Złota

Górecki Zdzisław, Menżyk Kazimierz

Srebrna

Menżyk Kazimierz

ODZNAKA TURYSTYCZNA ZIEMI RACIBORSKIEJ

Antonowicz Jacek, Górecki Zdzisław, Gwoździk Adolf, Menżyk Kazimierz, Tkocz Mirosław

RAJD KOLARSKI DOOKOŁA WOJEWÓDZTWA BIELSKIEGO

Ibrom Stanisław, Słanina Piotr, Styrnol Andrzej, Tatarczyk Adam, Warmuła Antoni

PRZYJACIEL CIESZYNA
Brązowa

Górecki Zdzisław, Ibrom Stanisław, Słanina Piotr, Styrnol Andrzej, Tatarczyk Adam, Uliczka Sebastian, Warmuła Antoni

PSZCZYŃSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
II Stopień

Antonowicz Jacek, Górecki Zdzisław, Gwoździk Adolf, Jagiełło Justyna, Menżyk Kazimierz, Słanina Piotr, Tkocz Mirosław, Tytko Bogdan, Piguła Dariusz, Głowacki Ryszard, Wodecki Czesław, Włodarczyk Andrzej

I Stopień

Antonowicz Jacek, Górecki Zdzisław, Gwoździk Adolf, Jagiełło Justyna, Menżyk Kazimierz, Słanina Piotr, Tkocz Mirosław, Uliczka Sebastian, Tytko Bogdan, Piguła Dariusz, Głowacki Ryszard, Wodecki Czesław, Włodarczyk Andrzej

TURYSTA POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
Złota

Gwoździk Adolf, Menżyk Kazimierz, Tkocz Mirosław, Humaniuk Andrzej

Srebrna

Gwoździk Adolf, Menżyk Kazimierz, Tkocz Mirosław, Humaniuk Andrzej

Brązowa

Gwoździk Adolf, Menżyk Kazimierz, Tkocz Mirosław, Humaniuk Andrzej

ZIEMIA BYTOMSKA
Brązowa

Menżyk Kazimierz, Tkocz Mirosław

PRZYJACIEL SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
Brązowa

Menżyk Kazimierz, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

ODZNAKA TURYSTYCZNA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
Złota

Menżyk Kazimierz, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

Srebrna

Menżyk Kazimierz, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

Brązowa

Górecki Zdzisław, Menżyk Kazimierz, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

ODZNAKA „SZLAKIEM 1000-LECIA PO ZIEMI KIELECKIEJ”
Srebrny

Wodecki Czesław

Brązowy

Błaszczyk Andrzej

SZLAKAMI ŚW. JANA NEPOMUCENA
Srebrna

Górecki Zdzisław, Herud Tomasz, Kopystyński Zygmunt, Menżyk Kazimierz, Słanina Piotr, Uliczka Sebastian, Wodecki Czesław

Brązowa

Gac Sławomir, Gawliczek Jerzy, Głowacki Ryszard, Gwoździk Adolf, Tatarczyk Adam, Warmuła Antoni, Styrnol Andrzej, Brzezina Eugeniusz, Wodecka Danuta

ŚLADAMI ŚW. M. M. KOLBE
Brązowa

Menżyk Kazimierz

KATOWICKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
III Stopień

Gwoździk Adolf

II Stopień

Gwoździk Adolf, Wodecki Czesław

I Stopień

Wodecki Czesław

ODZNAKA ŻWIRKI I WIGURY

Błaszczyk Andrzej, Gawliczek Jerzy, Górecki Zdzisław, Menżyk Kazimierz

SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ WOJ. ŚLĄSKIEGO
Złota

Menżyk Kazimierz

Srebrna

Górecki Zdzisław, Słanina Piotr

Brązowa

Antonowicz Jacek

DREWNIANE BUDOWNICTWO SAKRALNE NA ŚLĄSKU

Tkocz Mirosław

SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH OPOLSZCZYZNY
Brązowa

Tkocz Mirosław, Słanina Piotr, Włodarczyk Andrzej, Lorenz Tadeusz, Tatarczyk Adam, Ibrom Stanisław

Srebrna

Gwoździk Adolf, Piguła Dariusz

SZLAKIEM ARCHITEKTURY SAKRALNEJ W POLSCE
Złota

Głowacki Ryszard, Piguła Dariusz, Tytko Bogdan

Srebrna

Górecki Zdzisław, Jagiełło Justyna, Menżyk Kazimierz, Tkocz Mirosław

Brązowa

Jagiełło Justyna, Menżyk Kazimierz

Popularna

Błaszczyk Andrzej, Brzezinka Bogumiła, Menżyk Kazimierz

MIEJSCA ŚWIĘTE W POLSCE
Brązowa

Błaszczyk Andrzej, Jagiełło Justyna, Piguła Dariusz, Menżyk Kazimierz, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

SZLAKIEM CYSTERSÓW

Głowacki Ryszard, Jagiełło Justyna, Piguła Dariusz, Tytko Bogdan

OK. JANA PAWŁA II
Z Diamentami

Wodecki Czesław

Brązowa

Menżyk Kazimierz

ODZNAKA TURYSTA-SENIOR
Z wawrzynem za wytrwałość

Tatarczyk Adam

II Stopień

Górecki Zdzisław, Lorenz Tadeusz, Menżyk Kazimierz

I Stopień

Gawliczek Jerzy

ALEKSANDRA JANOWSKIEGO

Górecki Zdzisław, Jagiełło Justyna, Menżyk Kazimierz

ODZNAKA 100-LECIA TURYSTYKI AKADEMICKIEJ

Antonowicz Jacek, Błaszczyk Andrzej, Brzezina Eugeniusz, Brzezinka Bogumiła, Dziembowska Karolina, Gac Bartosz, Gac Sławomir, Gawliczek Jerzy, Głowacki Ryszard, Górecki Zdzisław, Gwoździk Adolf, Herud Tomasz, Ibrom Stanisław, Jagiełło Justyna, Kopystyński Zygmunt, Larysz Magda, Larysz Piotr, Larysz Zdzisław, Lorenz Tadeusz, Materzok Dariusz, Materzok Łukasz, Menżyk Kazimierz, Odrozek Arnold, Piguła Dariusz, Ryczek Leszek, Ryczek Monika, Słanina Piotr, Styrnol Andrzej, Tatarczyk Adam, Tkocz Mirosław, Tytko Bogdan, Tytko Tomasz, Uliczka Sebastian, Warmuła Anna, Warmuła Antoni, Włodarczyk Andrzej, Wodecki Czesław

SZLAKIEM POWSTAŃ ŚLĄSKICH
Srebrna

Górecki Zdzisław

GREENWAYS
Stopień Niebieski

Górecki Zdzisław

POZNAJEMY TURYSTYCZNE HRABSTWO KŁODZKIE

Antonowicz Jacek

SZLAKIEM BARÓW BROWARÓW I RESTAURACJI
Stopień Pierwszy

Błaszczyk Andrzej

TURYSTA DOLNEGO ŚLĄSKA
Brązowy

Błaszczyk Andrzej, Wodecka Danuta

Srebrny

Wodecki Czesław

KOLEJOWA ODZNAKA TURYSTYCZNA
Stopień Brązowy

Błaszczyk Andrzej

SZLAKIEM PODZIEMI I FORTYFIKACJI
Brązowa

Menżyk Kazimierz, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W POLSCE
Brązowa

Wodecka Danuta

Srebrna

Wodecki Czesław

SZLAKIEM LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA MORSKA
Brązowa

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

PRZYJACIEL WIELKOPOLSKI
Brązowy

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

WARMIA I MAZURY ZIEMIA SERDECZNIE ZNAJOMA

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA im.PRYMASA TYSIĄCLECIA

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

TURYSTA ZIEMI PRUDNICKIEJ
Brązowy

Menżyk Kazimierz, Włodarczyk Andrzej, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

POZNAJ SZLAK PIASTOWSKI
Brązowy

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta