ODZNAKI ZDOBYTE W 2007 ROKU

Tutaj znajdziesz odznaki kolarskie zdobyte w 2007 roku

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA POLSKI
Z szafirem

Humaniuk Andrzej,

Złota

Włodarczyk Andrzej, Wodecki Czesław

Srebrna

Lorenz Tadeusz, Tatarczyk Adam, Wodecka Danuta

ODZNAKA „TURYSTA-PRZYRODNIK”
Złota

Górecki Zdzisław, Menżyk Kazimierz, Wodecka Danuta

Srebrna

Antonowicz Jacek, Brzezinka Justyna, Humaniuk Andrzej, Cichy Jadwiga

Brązowa

Gwoździk Adolf (II raz), Mosz Sebastian

Popularna

Gwoździk Adolf, Mosz Sebastian

ODZNAKA PRZYJACIEL NATURALNEGO ŚRODOWISKA
Honorowa

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

Złota

Gwoździk Adolf, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

Srebrna

Górecki Zdzisław, Menżyk Kazimierz

Brązowa

Brzezinka Bogumiła, Tkocz Mirosław

KRZYŻE POKUTNE W POLSCE
Srebrna

Brzezinka Justyna, Gac Sławomir, Głowacki Ryszard, Menżyk Kazimierz, Piguła Dariusz, Ryczek Leszek, Tytko Bogdan

Brązowa

Brzezinka Justyna, Gac Sławomir, Gawliczek Jerzy, Głowacki Ryszard, Gwoździk Adolf, Humaniuk Andrzej, Menżyk Kazimierz, Piguła Dariusz, Ryczek Leszek, Tkocz Mirosław, Tytko Bogdan, Skorzysko Dawid

Popularna

Skorzysko Dawid, Gac Sławomir, Gac Bartosz, Ryczek Leszek,

SZLAKIEM RYNKÓW I RATUSZY
Złoty

Humaniuk Andrzej

Srebrny

Humaniuk Andrzej, Lorenz Tadeusz, Tatarczyk Adam, Włodarczyk Andrzej

Brązowy

Humaniuk Andrzej, Ibrom Stanisław, Lorenz Tadeusz, Tatarczyk Adam, Tytko Bogdan, Tytko Joanna, Tytko Tomasz, Włodarczyk Andrzej

Popularny

Brzezinka Bogumiła, Brzezinka Justyna, Gac Sławomir, Głowacki Ryszard, Gwoździk Adolf, Humaniuk Andrzej, Ibrom Stanisław, Likos Andrzej, Likos Łukasz, Likos Paweł, Lorenz Tadeusz, Menżyk Kazimierz, Mosz Sebastian, Piguła Dariusz, Ryczek Leszek, Skorzysko Dawid, Słanina Piotr, Tatarczyk Adam, Tkocz Mirosław, Tytko Bogdan, Tytko Joanna, Tytko Tomasz, Włodarczyk Andrzej, Wodecki Czesław, Juraszczyk Łukasz

PRZYJACIEL SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
Z laurem

Humaniuk Andrzej

Złoty

Tytko Bogdan

Brązowy

Brzezinka Justyna

SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W POLSCE
Złota

Tytko Bogdan, Włodarczyk Andrzej

Srebrna

Piguła Dariusz

Brązowa

Brzezinka Justyna, Gawliczek Jerzy, Górecki Zdzisław, Menżyk Kazimierz, Słanina Piotr

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA

Menżyk Kazimierz

ODZNAKA TURYSTYCZNA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
Brązowa

Brzezinka Justyna

SZLAKIEM ARCHITEKTURY SAKRALNEJ W POLSCE
Duża Brązowa

Menżyk Kazimierz, Włodarczyk Andrzej, Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

Złota

Górecki Zdzisław, Tkocz Mirosław

Srebrna

Brzezinka Bogumiła

Brązowa

Gawliczek Jerzy

MIEJSCA ŚWIĘTE W POLSCE
Złota

Humaniuk Andrzej

Srebrna

Humaniuk Andrzej

Brązowa

Gawliczek Jerzy, Głowacki Ryszard, Humaniuk Andrzej, Tytko Bogdan

SZLAKIEM CYSTERSÓW

Słanina Piotr, Tatarczyk Adam, Wodecki Czesław

OK. JANA PAWŁA II
Srebrna

Menżyk Kazimierz

Brązowa

Gawliczek Jerzy, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Popularna

Górecki Zdzisław, Menżyk Kazimierz, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

ODZNAKA TURYSTA-SENIOR
Z wawrzynem za wytrwałość

Górecki Zdzisław, Lorenz Tadeusz

III stopień

Menżyk Kazimierz

II Stopień

Gawliczek Jerzy, Gwoździk Adolf, Lorenz Tadeusz

I Stopień

Gwoździk Adolf, Styrnol Andrzej, Warmuła Antoni

SZLAKAMI GENERAŁA JÓZEFA BEMA
Popularny

Gac Sławomir, Słanina Piotr, Uliczka Sebastian

ŚLADAMI KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO

Menżyk Kazimierz, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

ZNAM PARKI NARODOWE
Złota

Humaniuk Andrzej

Srebrna

Humaniuk Andrzej

Brązowa

Humaniuk Andrzej, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Popularna

Górecki Zdzisław, Humaniuk Andrzej, Menżyk Kazimierz, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

SZLAKAMI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ
Brązowy

Górecki Zdzisław

SZLAKIEM FORTYFIKACJI I PODZIEMI
Złoty

Humaniuk Andrzej

Srebrny

Humaniuk Andrzej

Brązowy

Humaniuk Andrzej

ALEKSANDRA JANOWSKIEGO
II stopień

Brzezinka Bogumiła, Brzezinka Justyna, Gac Sławomir, Głowacki Ryszard, Górecki Zdzisław, Menżyk Kazimierz, Morawiec Gerard, Piguła Dariusz, Ryczek Leszek, Skorzysko Dawid, Tytko Bogdan, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

I stopień

Antonowicz Jacek, Gac Sławomir, Humaniuk Andrzej, Morawiec Gerard, Ryczek Leszek, Skorzysko Dawid, Wodecka Danuta

ROK SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK

Antonowicz Jacek, Brzezinka Bogumiła, Brzezinka Justyna, Gac Bartosz, Gac Sławomir, Gawliczek Jerzy, Głowacki Ryszard, Górecki Zdzisław, Gwoździk Adolf, Humaniuk Andrzej, Materzok Dariusz, Materzok Łukasz, Menżyk Kazimierz, Mitko Mateusz, Mosz Sebastian, Piguła Dariusz, Ryczek Leszek, Skorzysko Dawid, Słanina Piotr, Tkocz Mirosław, Tytko Bogdan, Tytko Tomasz, Włodarczyk Andrzej, Wodecki Czesław, Mazur Alfred, Zaremba Robert, Sitko Bogusław, Szwagrzak Damian, Tatarczyk Adam, Wodecka Danuta, Cichy Jadwiga, Targosz Seweryn, Boryński Piotr

SZLAKIEM CMENTARZY WOJENNYCH
Brązowy

Gawliczek Jerzy

Popularny

Gawliczek Jerzy

WĘDRÓWKI ZA ŚWIĘTYM FLORIANEM

Brzezinka Bogumiła, Brzezinka Justyna, Gawliczek Jerzy, Humaniuk Andrzej, Menżyk Kazimierz, Morawiec Gerard, Piguła Dariusz, Tkocz Mirosław, Wodecki Czesław

MŁODZI, SILNI, WESELI
Brązowa

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Popularna

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

ODZNAKA ŻWIRKI I WIGURY

Antonowicz Jacek, Herud Tomasz, Błaszczyk Andrzej

SZLAKAMI ŚW. JANA NEPOMUCENA
Złota

Antonowicz Jacek, Górecki Zdzisław, Herud Tomasz, Menżyk Kazimierz, Słanina Piotr, Wodecki Czesław

Srebrna

Brzezina Eugeniusz, Gac Sławomir, Gawliczek Jerzy, Gwoździk Adolf, Styrnol Andrzej, Warmuła Antoni

Brązowa

Brzezinka Bogumiła, Brzezinka Justyna, Fiuto Piotr, Gac Bartosz, Styrnol Martyna

ŚLADAMI ŚW. M. M. KOLBE
Srebrna

Menżyk Kazimierz, Wodecki Czesław

ODZNAKA 100-LECIA TURYSTYKI AKADEMICKIEJ

Wójcik Piotr

KOLEJOWA ODZNAKA TURYSTYCZNA
Brązowy

Górecki Zdzisław

SZLAKAMI LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Górecki Zdzisław

REGIONALNA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
Srebrna

Antonowicz Jacek, Brzezinka Bogumiła, Morawiec Gerard, Lorenz Tadeusz

Brązowa

Morawiec Gerard, Mosz Sebastian, Styrnol Martyna

R.O.K. „SZLAKIEM KRZYŻY POKUTNYCH”

Morawiec Gerard, Styrnol Martyna

O.K. „PRZYJACIEL RADLINA”

Cichon Andrzej, Morawiec Gerard, Mosz Sebastian, Ryczek Leszek, Skorzysko Dawid, Styrnol Andrzej, Styrnol Martyna,

ŚLĄSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
III Stopień

Górecki Zdzisław, Humaniuk Andrzej

II Stopień

Antonowicz Jacek, Brzezinka Bogumiła, Humaniuk Andrzej, Lorenz Tadeusz, Morawiec Gerard

I Stopień

Humaniuk Andrzej, Mosz Sebastian, Styrnol Martyna, Morawiec Gerard

TURYSTA ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ

Morawiec Gerard, Lech Grzegorz

TURYSTA ZIEMI RYBNICKIEJ
Stopień Duży

Brzezinka Justyna, Gac Bartosz, Gawliczek Jerzy, Menżyk Kazimierz, Mosz Sebastian

Stopień Mały

Gwoździk Adolf

TURYSTA ZIEMI GLIWICKIEJ
Złota

Gwoździk Adolf, Menżyk Kazimierz

Srebrna

Gwoździk Adolf, Antonowicz Jacek

Brązowa

Lorenz Tadeusz

ODZNAKA TURYSTYCZNA ZIEMI RACIBORSKIEJ

Gwoździk Adolf, Morawiec Gerard

RAJD KOLARSKI DOOKOŁA WOJEWÓDZTWA BIELSKIEGO

Menżyk Kazimierz

PRZYJACIEL CIESZYNA
Srebrna

Górecki Zdzisław, Humaniuk Andrzej

Brązowa

Gwoździk Adolf, Humaniuk Andrzej

INDYWIDUALNY RAJD ROWEROWY „ZIEMIA CIESZYŃSKA”

Antonowicz Jacek, Górecki Zdzisław, Humaniuk Andrzej, Menżyk Kazimierz, Włodarczyk Andrzej

PSZCZYŃSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
II Stopień

Lorenz Tadeusz, Tatarczyk Adam, Morawiec Gerard

I Stopień

Lorenz Tadeusz, Tatarczyk Adam, Morawiec Gerard

TURYSTA POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
Złota

Słanina Piotr, Włodarczyk Andrzej

Srebrna

Słanina Piotr, Włodarczyk Andrzej

Brązowa

Słanina Piotr, Włodarczyk Andrzej

ZIEMIA BYTOMSKA
Srebrna

Tkocz Mirosław

ZNAM CHORZÓW

Gwoździk Adolf

TURYSTA ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ
Duży

Gwoździk Adolf, Humaniuk Andrzej

Mały

Gwoździk Adolf, Humaniuk Andrzej

ŚLADAMI WOJCIECHA KORFANTEGO

Gwoździk Adolf, Humaniuk Andrzej

PRZYJACIEL BĘDZINA
Brązowy

Gwoździk Adolf

SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ WOJ. ŚLĄSKIEGO
Srebrna

Antonowicz Jacek

Brązowa

Gawliczek Jerzy, Morawiec Gerard

DREWNIANE BUDOWNICTWO SAKRALNE NA ŚLĄSKU

Górecki Zdzisław

MAŁY RAJD DOOKOŁA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Antonowicz Jacek, Górecki Zdzisław, Humaniuk Andrzej

DUŻY RAJD DOOKOŁA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Antonowicz Jacek, Górecki Zdzisław

ŻOTEKA – ŻYWIECKA ODZNAKA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZA
Złota

Mosz Sebastian

Srebrna

Fiuto Piotr, Gac Sławomir, Menżyk Kazimierz, Mosz Sebastian

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA ZIEMI LUBLINIECKIEJ
III stopień

Humaniuk Andrzej

II stopień

Humaniuk Andrzej

I stopień

Humaniuk Andrzej

O.T.K.Z.P.K.W.Ś. „PRZYJACIEL PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH”
Brązowa

Górecki Zdzisław, Menżyk Kazimierz, Wodecki Czesław

MIŁOŚNIK JURY
Srebrna

Wodecki Czesław

Popularna

Menżyk Kazimierz, Wodecki Czesław

SZLAKIEM ORLICH GNIAZD

Menżyk Kazimierz, Wodecki Czesław

SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH OPOLSZCZYZNY
Złota

Głowacki Ryszard, Gwoździk Adolf, Tytko Bogdan

Srebrna

Ibrom Stanisław, Menżyk Kazimierz, Słanina Piotr, Tkocz Mirosław, Tatarczyk Adam, Lorenz Tadeusz

Brązowa

Antonowicz Jacek, Gac Sławomir, Gawliczek Jerzy, Herud Tomasz, Uliczka Sebastian, Ryczek Leszek

PRZYJACIEL OPOLA
Srebrna

Menżyk Kazimierz

ZNAM ZIEMIĘ OPOLSKĄ
III stopień

Gwoździk Adolf

O.K. ZIEMI PRUDNICKIEJ
Złota

Gwoździk Adolf

Srebrna

Gwoździk Adolf, Menżyk Kazimierz, Włodarczyk Andrzej, Morawiec Gerard

Brązowa

Gwoździk Adolf, Słanina Piotr, Uliczka Sebastian, Morawiec Gerard

KOLARSKI RAJD DOOKOŁA ZIEMI BIALSKIEJ

Menżyk Kazimierz, Słanina Piotr, Uliczka Sebastian

W KRÓLESTWIE PRADZIADA
Złoty

Gwoździk Adolf

Brązowy

Menżyk Kazimierz

TURYSTA DOLNEGO ŚLĄSKA
Srebrna

Menżyk Kazimierz

PRZYJACIEL MIĘDZYGÓRZA
I stopień

Gwoździk Adolf

ODZNAKA ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ
I stopień

Gwoździk Adolf

TURYSTA ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Srebrna

Menżyk Kazimierz

PRZYJACIEL WIELKOPOLSKI
Brązowa

Gawliczek Jerzy

DREWNIANA ARCHITEKTURA SAKRALNA DIECEZJI KALISKIEJ

Gawliczek Jerzy

TURYSTA ZIEMI PLESZEWSKIEJ

Gawliczek Jerzy

TURYSTA ZIEMI KALISKIEJ

Gawliczek Jerzy

O. K. ZIEMI GDAŃSKIEJ

Lorenz Tadeusz, Słanina Piotr, Tatarczyk Adam, Włodarczyk Andrzej, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

MORSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
Srebrny

Lorenz Tadeusz, Słanina Piotr, Tatarczyk Adam, Włodarczyk Andrzej, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

MIŁOŚNIK GDAŃSKA
I stopień

Lorenz Tadeusz, Słanina Piotr, Tatarczyk Adam, Włodarczyk Andrzej, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

MIŁOŚNIK GDYNI
Błękitny

Lorenz Tadeusz, Słanina Piotr, Tatarczyk Adam, Włodarczyk Andrzej, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

O. T. K. REGIONU SŁUPSKIEGO
Brązowa

Morawiec Gerard, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

SZLAKIEM PARTYZANTÓW A. K. I GRYFA POMORSKIEGO

Wodecki Czesław, Wodecka Danuta

TURYSTA POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO
I stopień

Wodecki Czesław

DROGAMI ŚW. JAKUBA
Brązowa

Wodecki Czesław

SZLAKIEM ZAGŁĘBIA STAROPOLSKIEGO

Wodecki Czesław

O. K. IM. JÓZEFA MIKULSKIEGO
Srebrny

Humaniuk Andrzej, Lorenz Tadeusz, Materzok Dariusz, Styrnol Andrzej, Warmuła Antoni

ODZNAKA JADWIŻAŃSKA
II stopień

Brzezinka Justyna, Gac Sławomir, Głowacki Ryszard, Menżyk Kazimierz, Piguła Dariusz, Ryczek Leszek, Skorzysko Dawid, Tytko Bogdan

I stopień

Brzezinka Justyna, Gac Sławomir, Głowacki Ryszard, Menżyk Kazimierz, Piguła Dariusz, Ryczek Leszek, Skorzysko Dawid, Tytko Bogdan

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA ZIEMI SIEDLECKIEJ

Lorenz Tadeusz

TURYSTA ZIEMI OPATOWSKIEJ
Brązowy

Menżyk Kazimierz

O. K. WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Brązowy

Menżyk Kazimierz

SZLAKIEM GRODÓW CZERWIEŃSKICH
Brązowy

Wójcik Piotr

O.T.K. DREWNIANYCH CERKIEWEK ZAMOJSZCZYZNY

Wójcik Piotr

ŚLADAMI JANA PAWŁA II
Popularna

Wodecka Danuta

Brązowa

Wodecka Danuta