ODZNAKI ZDOBYTE W 2008 ROKU

 Tutaj znajdziesz odznaki kolarskie zdobyte w 2008 roku

 

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA POLSKI
Z Szafirem

Włodarczyk Andrzej

Brązowa

Lorenz Tadeusz, Piguła Justyna

ODZNAKA „TURYSTA-PRZYRODNIK”
Duża Złota

Tatarczyk Adam

Duża Srebrna

Menżyk Kazimierz

Złota

Humaniuk Andrzej, Krause Dariusz, Krause Sylwia

Srebrna

Gwoździk Adolf (po raz II), Likos Andrzej (II raz), Mosz Sebastian

Brązowa

Tytko Bogdan (po raz II), Brzezinka Bogumiła, Herud Tomasz, Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola, Lech Grzegorz, Lech Agnieszka

Popularna

Tytko Bogdan (po raz II), Likos Paweł, Tytko Joanna, Tytko Tomasz, Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola, Lech Grzegorz, Lech Agnieszka, Heliosz Dawid, Heliosz-Żydek Beata

JUBILEUSZOWA ODZNAKA TURYSTA PRZYRODNIK

Antonowicz Jacek, Brzezinka Bogumiła, Gac Bartosz, Gac Sławomir, Głowacki Ryszard, Górecki Zdzisław, Gwoździk Adolf, Herud Tomasz, Hercog Arkadiusz, Humaniuk Andrzej, Krause Dariusz, Krause Sylwia, Likos Andrzej, Likos Paweł, Menżyk Kazimierz, Morawiec Gerard, Słanina Piotr, Tatarczyk Adam, Tytko Bogdan, Tytko Joanna, Tytko Tomasz, Włodarczyk Andrzej, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław, Targosz Seweryn, Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola, Mosz Sebastian, Lorenz Tadeusz, Piguła Dariusz, Piguła Justyna, Ibrom Stanisław, Lech Grzegorz, Lech Agnieszka, Heliosz Dawid, Heliosz-Żydek Beata

ODZNAKA PRZYJACIEL NATURALNEGO ŚRODOWISKA
Złota

Humaniuk Andrzej, Menżyk Kazimierz, Tytko Bogdan, Wójcik Piotr

Srebrna

Wójcik Piotr

Brązowa

Kuczera Grzegorz , Lorenz Tadeusz, Kuczera Mariola

KRZYŻE POKUTNE W POLSCE
Złota

Gac Sławomir, Głowacki Ryszard , Ryczek Leszek, Tytko Bogdan

Srebrna

Skorzysko Dawid

Brązowa

Kuczera Grzegorz , Słanina Piotr

Popularna

Brzezinka Bogumiła, Kuczera Grzegorz , Włodarczyk Andrzej, Kuczera Mariola

SZLAKIEM RYNKÓW I RATUSZY
Złoty

Włodarczyk Andrzej

Srebrny

Kuczera Grzegorz , Tytko Bogdan

Brązowy

Głowacki Ryszard , Górecki Zdzisław, Kuczera Grzegorz , Menżyk Kazimierz, Ryczek Leszek, Słanina Piotr

Popularny

Gawliczek Jerzy, Górecki Zdzisław, Styrnol Andrzej, Wodecka Danuta, Wójcik Piotr, Kuczera Mariola, Lech Grzegorz

PRZYJACIEL SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
Srebrny

Włodarczyk Andrzej

SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W POLSCE
Srebrna

Gawliczek Jerzy

SZLAKIEM ARCHITEKTURY SAKRALNEJ W POLSCE
Duża Brązowa

Górecki Zdzisław

Złota

Styrnol Andrzej

Srebrna

Brzezinka Bogumiła, Gawliczek Jerzy

MIEJSCA ŚWIĘTE W POLSCE
Srebrna

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Brązowa

Ibrom Stanisław, Kuczera Grzegorz, Tatarczyk Adam, Włodarczyk Andrzej, Wójcik Piotr, Ryczek Leszek, Skorzysko Dawid, Lorenz Tadeusz

SZLAKIEM CYSTERSÓW

Wójcik Piotr

PIELGRZYMIA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA „ŚLADAMI JANA PAWŁA II”
Srebrny

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Brązowy

Wójcik Piotr

Popularny

Wójcik Piotr

SZLAKIEM KORONOWANYCH SANKTUARIÓW MARYJNYCH W POLSCE
Srebrny

Morawiec Gerard

Brązowy

Morawiec Gerard, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Popularny

Gawliczek Jerzy, Głowacki Ryszard , Górecki Zdzisław, Ibrom Stanisław, Kuczera Grzegorz, Morawiec Gerard, Tytko Bogdan, Włodarczyk Andrzej, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

ODZNAKA TURYSTA-SENIOR
Z wawrzynem za wytrwałość

Gwoździk Adolf

II Stopień

Warmuła Antoni, Styrnol Andrzej

SZLAKAMI GENERAŁA JÓZEFA BEMA
Brązowy

Wójcik Piotr

ŚLADAMI KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO

Wójcik Piotr

SZLAKIEM MAZURKA DĄBROWSKIEGO

Gawliczek Jerzy, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław, Wójcik Piotr

SZLAKIEM NAPOLEONA I JEGO ŻOŁNIERZY
Brązowy

Wójcik Piotr

O.K. ŚLADAMI MAJORA HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO HUBALA
Brązowy

Wójcik Piotr

ZNAM PARKI NARODOWE
Popularna

Wójcik Piotr

SZLAKAMI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ
Srebrny

Wójcik Piotr

SZLAKIEM FORTYFIKACJI I PODZIEMI
Brązowy

Włodarczyk Andrzej

SZLAKIEM KOPCÓW W POLSCE
Brązowa

Włodarczyk Andrzej

Popularna

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

ALEKSANDRA JANOWSKIEGO
II stopień

Ibrom Stanisław, Tatarczyk Adam, Włodarczyk Andrzej, Wójcik Piotr, Lorenz Tadeusz

I stopień

Lorenz Tadeusz, Styrnol Martyna, Styrnol Andrzej

SZLAKIEM CMENTARZY WOJENNYCH
Złoty

Wójcik Piotr

Srebrny

Wójcik Piotr

Brązowy

Górecki Zdzisław, Wójcik Piotr

Popularny

Górecki Zdzisław

SZLAKAMI CMENTARZY WOJSKOWYCH i WOJNY ŚWIATOWEJ
Srebrny

Wójcik Piotr

WĘDRÓWKI ZA ŚWIĘTYM FLORIANEM

Górecki Zdzisław, Hercog Arkadiusz, Słanina Piotr, Tatarczyk Adam, Włodarczyk Andrzej, Lorenz Tadeusz

MŁODZI, SILNI, WESELI
Złota

Humaniuk Andrzej

Srebrna

Humaniuk Andrzej, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Brązowa

Humaniuk Andrzej

Popularna

Humaniuk Andrzej, Słanina Piotr, Włodarczyk Andrzej, Wójcik Piotr

SZLAKAMI ŚW. JANA NEPOMUCENA
Złota

Gawliczek Jerzy, Gwoździk Adolf, Warmuła Antoni, Lorenz Tadeusz, Styrnol Andrzej

Srebrna

Brzezinka Bogumiła, Lorenz Tadeusz, Włodarczyk Andrzej, Wójcik Piotr, Styrnol Martyna

Brązowa

Hercog Arkadiusz, Kuczera Mariola

REGIONALNA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
Srebrna

Krause Dariusz, Krause Sylwia, Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola

Brązowa

Grzybek Marcin, Kuczera Grzegorz, Likos Paweł, Kuczera Mariola, Lech Grzegorz, Sochacki Dawid, Kłyza Kamil, Kłyza Andrzej

R.O.K. „SZLAKIEM KRZYŻY POKUTNYCH”

Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola

R.O.K. „SZLAKIEM LEŚNICZÓWEK”
Złoty

Ibrom Stanisław

Srebrny

Cichon Andrzej, Cichon Wiktoria, Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola, Styrnol Martyna

O.K. „PRZYJACIEL RADLINA”

Kuczera Grzegorz, Likos Paweł, Kuczera Mariola, Cichon Andrzej, Sochacki Dawid, Kłyza Andrzej, Kłyza Kamil, Dziura Karol, Maciak Rafał, Gawryś Artur

ŚLĄSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
II Stopień

Krause Dariusz, Krause Sylwia, Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola

I Stopień

Kuczera Grzegorz, Likos Paweł, Kuczera Mariola, Lech Grzegorz, Sochacki Dawid, Kłyza Kamil, Kłyza Andrzej

TURYSTA ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ

Larysz Zdzisław

TURYSTA ZIEMI RYBNICKIEJ
Stopień Duży

Gwoździk Adolf

Stopień Mały

Grzybek Marcin, Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola

TURYSTA ZIEMI GLIWICKIEJ
Srebrna

Brzezinka Bogumiła, Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola

Brązowa

Brzezinka Bogumiła, Gawliczek Jerzy, Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola

ZNAM ZABRZE
Brązowa

Górecki Zdzisław

ODZNAKA TURYSTYCZNA ZIEMI RACIBORSKIEJ

Kuczera Grzegorz, Kuczera Mariola

PRZYJACIEL CIESZYNA
Złota

Górecki Zdzisław, Humaniuk Andrzej

PSZCZYŃSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
II Stopień

Wójcik Piotr

I Stopień

Gawliczek Jerzy

O.K. ZNAM KATOWICE
Srebrny

Wójcik Piotr

Brązowy

Wójcik Piotr

TURYSTA POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
Złota

Górecki Zdzisław

Srebrna

Górecki Zdzisław

Brązowa

Górecki Zdzisław

TURYSTA ZIEMI TARNOGÓRSKIEJ
Duży

Humaniuk Andrzej

SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ WOJ. ŚLĄSKIEGO
Złota

Górecki Zdzisław, Wójcik Piotr

Srebrna

Wójcik Piotr

Brązowa

Wójcik Piotr

DREWNIANE BUDOWNICTWO SAKRALNE NA ŚLĄSKU

Gawliczek Jerzy, Lorenz Tadeusz

ŻOTEKA – ŻYWIECKA ODZNAKA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZA
Złota

Gac Sławomir

ZNAM SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Złota

Brzezinka Bogumiła, Gawliczek Jerzy, Górecki Zdzisław, Gwoździk Adolf, Humaniuk Andrzej, Ibrom Stanisław, Lorenz Tadeusz, Tatarczyk Adam, Włodarczyk Andrzej

Srebrna

Brzezinka Bogumiła, Gawliczek Jerzy, Głowacki Ryszard , Górecki Zdzisław, Gwoździk Adolf, Hercog Arkadiusz, Humaniuk Andrzej, Ibrom Stanisław, Kuczera Grzegorz, Lorenz Tadeusz, Tatarczyk Adam, Tytko Bogdan, Włodarczyk Andrzej, Wodecki Czesław, Wójcik Piotr, Kuczera Mariola

O. T. K. Z. P. K. W. Ś. „PRZYJACIEL PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH”
Srebrna

Menżyk Kazimierz

Brązowa

Gawliczek Jerzy, Gwoździk Adolf, Tatarczyk Adam, Lorenz Tadeusz

SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH OPOLSZCZYZNY
Złota

Ibrom Stanisław, Lorenz Tadeusz, Tatarczyk Adam, Włodarczyk Andrzej

Srebrna

Gawliczek Jerzy, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Brązowa

Wójcik Piotr

KOLARSKI RAJD DOOKOŁA ZIEMI BIALSKIEJ

Antonowicz Jacek, Górecki Zdzisław

R.O.T.K. MIŁOŚNIK SUWALSZCZYZNY I MAZUR
Srebrny

Wójcik Piotr

Brązowy

Wójcik Piotr

Popularny

Wójcik Piotr

PRZYJACIEL WIELKOPOLSKI
Brązowa

Wójcik Piotr

O.K. SZLAKAMI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Popularny

Wójcik Piotr

O. K. ZIEMI GDAŃSKIEJ
III stopień – niebieski

Humaniuk Andrzej

II stopień – żółty

Humaniuk Andrzej

I stopień – biały

Humaniuk Andrzej

MIŁOŚNIK GDAŃSKA
II stopień

Humaniuk Andrzej

I stopień

Humaniuk Andrzej

MIŁOŚNIK LATARNI MORSKICH
Brązowa

Kuczera Grzegorz, Materzok Dariusz, Materzok Łukasz

O.K. IM. BŁOGOSŁAWIONEJ EDYTY STEIN – ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA

Humaniuk Andrzej

O.T.K. DREWNIANYCH CERKIEWEK ZAMOJSZCZYZNY

Ibrom Stanisław, Lorenz Tadeusz, Tatarczyk Adam, Włodarczyk Andrzej

POZNAJ SZLAK PIASTOWSKI
Brązowa

Włodarczyk Andrzej, Wójcik Piotr

SZLAKIEM POMNIKÓW PRZYRODY POWIATU CHEŁMSKIEGO
Brązowa

Ibrom Stanisław, Tatarczyk Adam, Włodarczyk Andrzej, Lorenz Tadeusz

WĘDROWIEC LUBELSKI
Srebrna

Cichy Jadwiga, Włodarczyk Andrzej, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

PAŁUCKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA
Brązowa

Cichy Jadwiga, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

MIŁOŚNIK ROZTOCZA

Cichy Jadwiga, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

ŚLADAMI KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
Srebrna

Morawiec Gerard

Brązowa

Morawiec Gerard, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Popularna

Górecki Zdzisław, Morawiec Gerard, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

POLSKIE – NAJ
Brązowa

Górecki Zdzisław

Popularna

Górecki Zdzisław

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA ZIEMI RADOMSKIEJ
Brązowa

Głowacki Ryszard , Kuczera Grzegorz, Tytko Bogdan, Włodarczyk Andrzej

SZLAKAMI ZAMKÓW, PAŁACÓW I DWORÓW MAZOWSZA
Popularna

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

MAMA TATA ROWER I JA

Gac Bartosz, Gac Sławomir, Gwoździk Adolf, Likos Andrzej, Likos Łukasz, Likos Paweł, Tytko Bogdan, Tytko Tomasz, Styrnol Andrzej, Styrnol Martyna, Kuczera Mariola, Kuczera-Goraus Monika

SERCE SERC – ŚLADAMI BOLESŁAWA PRUSA
Srebrna

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Brązowa

Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

ŚLADAMI ŚWIĘTEJ FAUSTYNY KOWALSKIEJ – PATRONKI ŁODZI
Stopień II

Morawiec Gerard, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

Stopień I

Morawiec Gerard, Wodecka Danuta, Wodecki Czesław

SZLAKAMI TYSIĄCLECIA PO ZIEMI KIELECKIEJ
Brązowa

Ibrom Stanisław, Tatarczyk Adam, Lorenz Tadeusz

SZLAKAMI MARTYROLOGII PO ZIEMI TARNOWSKIEJ

Wójcik Piotr

MIŁOŚNIK ZIEMI TARNOWSKIEJ
Stopień II

Wójcik Piotr