Rekordziści kolarscy

stan na koniec 2023 roku

Obiekty do odznaki
“Szlakiem Zamków w Polsce”
1 Wodecki Czesław 381
2 Tytko Bogdan 378
3 Głowacki Ryszard 313
Antonowicz Jacek 308
5 Kuczera Grzegorz 295
6 Krzemień Marek 210
7 Kowol Piotr 191
8 Lorenz Tadeusz 182
9 Likos Andrzej 165
10 Słanina Piotr 158
11 Lancman Marek 151
12 Kuczera Mariola 140
13 Kosiński Janusz 139
14 Lorek Michał 121
15 Tytko Tomasz 105

Parki Narodowe:
1 Lorenz Tadeusz 23
Zarzecki Zenon 23
Antonowicz Jacek 23
Wodecki Czesław 23
Krzemień Marek 23
Tytko Bogdan 23
7 Warmuła Antoni 21
Lorek Michał 21
9 Głowacki Ryszard 20
10 Kuczera Grzegorz 19
11 Górecki Zdzisław 18
Słanina Piotr 18
Likos Andrzej 18
Fudała Ryszard 18

Ile lat uprawia turystykę kolarską:
1 Bazan Piotr 49
2 Likos Andrzej 43
3 Zarzecki Zenon 37
4 Krause Dariusz 35
5 Tytko Bogdan 34
6 Słanina Piotr 32
7 Łyczko Bogusław 27
Pasterny Mariusz 27
9 Podleśny Robert 26
10 Głowacki Ryszard 24
Ibrom Stanisław 24
Warmuła Antoni 24
Obiekty do odznaki
“Kolarska Odznaka Pielgrzymia”
1 Wodecki Czesław 2200
2 Tytko Bogdan 2030
3 Kuczera Grzegorz 1910
4 Słanina Piotr 1489
5 Lorenz Tadeusz 1402
6 Głowacki Ryszard 1335
7 Górecki Zdzisław 1114
8 Antonowicz Jacek 1019
9 Kuczera Mariola 880
10 Likos Andrzej 826
11 Krzemień Marek 795
12 Ibrom Stanisław 487
13 Lancman Marek 450
14 Kopystyński Zygmunt 441
15 Tytko Tomasz 404

Obiekty Krajoznawcze KOT
1 Lorenz Tadeusz 150
2 Zarzecki Zenon 148
3 Antonowicz Jacek 144
4 Wodecki Czesław 142
5 Warmuła Antoni 135
6 Krzemień Marek 128
7 Tytko Bogdan 125
8 Kuczera Grzegorz 113
9 Kosiński Janusz 110
10 Głowacki Ryszard 101
11 Górecki Zdzisław 97
12 Słanina Piotr 95
13 Lorek Michał 93
14 Kuczera Mariola 88
15 Krzemień Beata 83