Organizatorzy wycieczek 1997-2009

Klasyfikacja za 2009 rok           wyc.    ucz.

1     Włodarczyk Andrzej                   65       310

2     Styrnol Andrzej                          44       298

3     Brzezinka Bogumiła                   28       134

4     Tytko Bogdan                            27       273

5     Warmuła Antoni                         17       113

6     Materzok Dariusz                      13       97

7     Gac Sławomir                           12       121

8     Ryczek Leszek                         11       47

9     Likos Andrzej                            10       320

10   Humaniuk Andrzej                     5         42

11   Antonowicz Jacek                     4         35

12   Ibrom Stanisław                        3         138

13   Menżyk Kazimierz                     3         89

14   Brzezina Eugeniusz                   3         46

15   Krause Dariusz                         3         33

16   Górecki Zdzisław                       3         30

17   Słanina Piotr                             3         13

18   Wodecki Czesław                      3         9

19   Cichon Andrzej                          2         61

20   Gwoździk Adolf                         2         10

21   Piguła Justyna                          2         6

22   Pasterny Mariusz                      1         38

23   Bazan Piotr                               1         37

24   Larysz Zdzisław                        1         32

25   Stabla Michał                            1         30

26   Malcharczyk Łukasz                  1         27

27   Zarzecki Zenon                         1         17

28   Herud Tomasz                          1         13

29   Uliczka Sebastian                     1         12

30   Zaremba Robert                        1         8

31   Mężyk Piotr                              1         5

32   Złotoś Marcin                            1         4

Klasyfikacja za 2008 rok           wyc.    ucz.

1     Gac Sławomir                           47       355

2     Tytko Bogdan                            44       293

3     Brzezinka Bogumiła                   36       179

4     Styrnol Andrzej                          25       216

5     Warmuła Antoni                         21       133

6     Włodarczyk Andrzej                   21       101

7     Ryczek Leszek                         17       93

8     Likos Andrzej                            10       544

9     Gwoździk Adolf                         8         141

10   Brzezina Eugeniusz                   8         67

11   Piguła Justyna                          7         23

12   Materzok Dariusz                      6         53

13   Humaniuk Andrzej                     4         22

14   Cichon Andrzej                          3         63

15   Herud Tomasz                          3         10

Słanina Piotr                             3         10

17   Wodecki Czesław                      3         9

18   Ibrom Stanisław                        2         115

19   Menżyk Kazimierz                     2         59

20   Larysz Zdzisław                        2         49

21   Krause Dariusz                         2         18

22   Zarzecki Zenon                         2         25

23   Pasterny Mariusz                      1         44

24   Malcharczyk Łukasz                  1         30

25   Stabla Michał                            1         17

26   Górecki Zdzisław                       1         15

27   Uliczka Sebastian                     1         10

Klasyfikacja za 2007 rok           wyc.    ucz.

1     Gac Sławomir                           68       452

2     Brzezinka Bogumiła                   43       262

3     Tytko Bogdan                            35       300

4     Menżyk Kazimierz                     29       163

5     Styrnol Andrzej                          25       318

6     Tkocz MIrosław                         25       126

7     Włodarczyk Andrzej                   15       58

8     Warmuła Antoni                         13       115

9     Brzezina Eugeniusz                   9         69

10   Likos Andrzej                            8         670

11   Humaniuk Andrzej                     7         21

12   Słanina Piotr                             6         23

13   Pasterny Mariusz                      5         81

14   Juraszczyk Łukasz                    4         47

15   Materzok Dariusz                      4         44

16   Piguła Dariusz                           4         22

17   Zaremba Robert                        4         19

18   Cichon Andrzej                          3         40

19   Jagiełło Justyna                        3         11

20   Malcharczyk Łukasz                  2         66

21   Zarzecki Zenon                         2         23

22   Wodecki Czesław                      2         6

23   Ibrom Stanisław                        1         87

24   Larysz Zdzisław                        1         29

25   Gwoździk Adolf                         1         13

26   Bazan Piotr                               1         4

27   Herud Tomasz                          1         3

Klasyfikacja za 2006 rok           wyc.    ucz.

1     Tkocz MIrosław                         65       239

2     Gac Sławomir                           41       289

3     Tytko Bogdan                            38       285

4     Piguła Dariusz                           29       98

5     Warmuła Antoni                         17       117

6     Styrnol Andrzej                          14       155

7     Brzezinka Bogumiła                   14       80

8     Menżyk Kazimierz                     12       50

9     Słanina Piotr                             8         105

10   Juraszczyk Łukasz                    6         53

11   Wodecki Czesław                      6         19

12   Likos Andrzej                            5         499

13   Brzezina Eugeniusz                   5         16

14   Materzok Dariusz                      3         58

15   Gwoździk Adolf                         3         29

16   Malcharczyk Łukasz                  3         27

17   Włodarczyk Andrzej                   3         12

18   Zaremba Robert                        2         10

10   Cichon Andrzej                          2         46

20   Pasterny Mariusz                      2         42

21   Jagiełło Justyna                        2         14

22   Ibrom Łukasz                            1         90

23   Ibrom Stanisław                        1         57

24   Zarzecki Zenon                         1         21

25   Herud Tomasz                          1         15

Bazan Piotr                               1         15

27   Stopa Aleksandra                      1         8

28   Mężyk Piotr                              1         6

Klasyfikacja za 2005 rok           wyc.    ucz.

1     Włodarczyk Andrzej                   72       245

2     Tytko Bogdan                            70       505

3     Materzok Stanisław                   49       333

4     Likos Andrzej                            25       848

5     Warmuła Antoni                         22       145

6     Styrnol Andrzej                          19       246

7     Barciok Adam                           19       98

8     Słanina Piotr                             13       90

9     Piguła Dariusz                           11       52

10   Zaremba Robert                        9         54

11   Pasterny Mariusz                      7         74

12   Gwoździk Adolf                         3         48

13   Juraszczyk Łukasz                    4         87

14   Bazan Piotr                               2         30

15   Cichon Andrzej                          2         16

16   Ibrom Stanisław                        1         75

17   Gac Sławomir                           1         29

18   Materzok Dariusz                      1         26

19   Zarzecki Zenon                         1         18

20   Mężyk Piotr                              1         12

Klasyfikacja za 2004 rok           wyc.    ucz.

1     Materzok Stanisław                   47       255

2     Tytko Bogdan                            45       259

3     Warmuła Antoni                         24       145

4     Likos Andrzej                            21       868

5     Cwołek Zbigniew                       18       215

6     Włodarczyk Andrzej                   14       56

7     Styrnol Andrzej                          10       98

8     Pasterny Mariusz                      6         76

9     Słanina Piotr                             5         21

10   Cichon Andrzej                          4         34

11   Ibrom Łukasz                            2         185

12   Barciok Adam                           2         17

13   Mężyk Piotr                              2         10

14   Ibrom Stanisław                        2         6

15   Bazan Piotr                               1         29

16   Zarzecki Zenon                         1         20

17   Maciejczyk Krzysztof                1         12

18   Gwoździk Adolf                         1         10

19   Filipowski Bogdan                     1         7

20   Piguła Dariusz                           1         3

Klasyfikacja za 2003 rok           wyc.    ucz.

1     Włodarczyk Andrzej                   60       215

2     Tytko Bogdan                            37       207

3     Likos Andrzej                            36       984

4     Materzok Stanisław                   35       102

5     Warmuła Antoni                         16       70

6     Cwołek Zbigniew                       12       20

7     Barciok Adam                           7         45

8     Słanina Piotr                             7         17

Cichon Andrzej                          7         41

10   Styrnol Andrzej                          5         91

11   Głowacki Ryszard                     5         41

12   Ibrom Łukasz                            4         180

13   Gwoździk Adolf                         3         25

14   Zarzecki Zenon                         2         26

15   Karwot Ireneusz                        2         26

16   Tkocz Mirosław                         2         26

17   Pasterny Mariusz                      1         47

18   Filipowski Bogdan                     1         54

19   Bazan Piotr                               1         11

20   Złotoś Marcin                            1         25

21   Stopa Aleksandra                      1         14

22   Okręt Czesław                          1         8

23   Stopa Wiesław                          1         8

Klasyfikacja za 2002 rok           wyc.    ucz.

1     Tytko Bogdan                            47       207

2     Włodarczyk Andrzej                   38       135

3     Likos Andrzej                            20       984

4     Styrnol Andrzej                          20       91

5     Materzok Stanisław                   19       102

6     Warmuła Antoni                         18       70

7     Cichon Andrzej                          12       41

8     Barciok Adam                           11       45

9     Ibrom Łukasz                            9         180

10   Siwek Krzysztof                        6         38

11   Piguła Dariusz                           6         20

12   Błaszczyk Andrzej                     5         34

13   Zarzecki Zenon                         5         26

14   Cwołek Zbigniew                       5         20

15   Słanina Piotr                             3         17

16   Stopa Aleksandra                      3         14

17   Filipowski Bogdan                     2         54

18   Gwoździk Adolf                         2         25

19   Bazan Piotr                               2         11

20   Stopa Łukasz                            2         8

21   Pasterny Mariusz                      1         47

22   Złotoś Marcin                            1         25

Klasyfikacja za 2001 rok           wyc.    ucz.

1     Tytko Bogdan                            44       164

2     Błaszczyk Andrzej                     29       107

3     Styrnol Andrzej                          28       113

4     Siwek Krzysztof                        26       111

5     Barciok Adam                           19       97

6     Włodarczyk Andrzej                   13       46

7     Likos Andrzej                            8         534

8     Stopa Łukasz                            7         31

9     Cwołek Zbigniew                       7         29

10   Materzok Stanisław                   6         18

11   Ibrom Łukasz                            5         116

12   Stopa Aurelia                            5         27

13   Pasterny Mariusz                      4         38

14   Filipowski Bogdan                     4         42

15   Stopa Aleksandra                      3         14

16   Hartwig Gabriel                         2         14

17   Stopa Wiesław                          2         7

18   Złotoś Marcin                            1         12

19   Zarzecki Zenon                         1         9

20   Słanina Piotr                             1         7

Maciejczyk Krzysztof                1         7

22   Gwoździk Adolf                         1         4

Klasyfikacja za 2000 rok           wyc.    ucz.

1     Likos Andrzej                            35       636

2     Barciok Adam                           24       96

3     Tytko Bogdan                            23       83

4     Siwek Krzysztof                        19       69

5     Cwołek Zbigniew                       17       72

6     Gwoździk Adolf                         8         46

7     Okręt Czesław                          8         32

8     Maciejczyk Krzysztof                8         27

9     Ibrom Łukasz                            7         69

10   Błaszczyk Andrzej                     5         31

11   Pasterny Mariusz                      4         19

12   Filipowski Bogdan                     3         45

13   Stopa Aleksandra                      3         22

14   Hartwig Gabriel                         2         19

15   Zarzecki Zenon                         2         12

Bazan Piotr                               1         7

17   Włodarczyk Andrzej                   1         6

18   Słanina Piotr                             1         4

19   Blinda Arkadiusz                       1         3

Klasyfikacja za 1999 rok           wyc.    ucz.

1     Likos Andrzej                            27       747

2     Barciok Adam                           14       66

3     Błaszczyk Andrzej                     14       60

4     Cwołek Zbigniew                       12       50

5     Maciejczyk Krzysztof                10       37

6     Hartwig Gabriel                         7         62

7     Zarzecki Zenon                         5         32

8     Gwoździk Adolf                         4         20

9     Tytko Bogdan                            4         14

10   Stopa Aleksandra                      3         23

11   Mężyk Piotr                              2         10

12   Bazan Piotr                               1         4

Słanina Piotr                             1         4

Stopa Łukasz                            1         4

15   Czyż Kazimierz                         1         3

Pasterny Mariusz                      1         3

Filipowski Bogdan                     1         3

Klasyfikacja za 1998 rok           wyc.    ucz.

1     Likos Andrzej                            28       538

2     Błaszczyk Andrzej                     11       56

3     Hartwig Gabriel                         11       48

4     Cwołek Zbigniew                       9         40

5     Barciok Adam                           8         35

6     Maciejczyk Krzysztof                7         29

7     Gwoździk Adolf                         6         40

8     Czyż Kazimierz                         6         27

9     Pasterny Mariusz                      6         18

10   Zarzecki Zenon                         5         58

11   Filipowski Bogdan                     3         28

12   Siwek Krzysztof                        3         9

13   Stopa Aleksandra                      2         21

14   Bazan Piotr                               2         16

15   Kurzydym Łukasz                      2         7

16   Tytko Bogdan                            1         10

17   Stopa Łukasz                            1         8

18   Marszałek Grzegorz                   1         5

19   Dobrowolski Marek                    1         3

Stopa Wiesław                          1         3

Skorupski Marcin                       1         3

Klasyfikacja za 1997 rok           wyc.    ucz.

1     Likos Andrzej                            33       269

2     Gwoździk Adolf                         18       99

3     Filipowski Bogdan                     8         37

4     Cwołek Zbigniew                       7         27

5     Zarzecki Zenon                         6         39

6     Stopa Aleksandra                      4         28

7     Skorupski Marcin                       3         9

8     Sobczyk Krzysztof                    2         12

9     Bazan Piotr                               2         9

10   Tytko Bogdan                            2         6

Hartwig Gabriel                         2         6

12   Błaszczyk Andrzej                     1         3

Pasterny Mariusz                      1         3

Stopa Wiesław                          1         3