Komisja Turystyki Kolarskiej – przodownicy turystyki kolarskiej

za działaczem nr. legitymacji i rok zdobycia uprawnień

Likos Andrzej 5724 1990
Zarzecki Zenon 5730 1990
Bazan Piotr 6129 1996
Słanina Piotr 6294 1998
Tytko Bogdan 6302 1998
Złotoś Marcin 5731 1990
Pasterny Mariusz 6291 1998
Cichon Andrzej 6569 2002
Ibrom Łukasz 6577 2002
Warmuła Antoni
6607 2002
Ibrom Stanisław
6735 2003
Gac Sławomir 6944 2006
Krause Dariusz 6947 2006
Materzok Dariusz 6949 2006
Wodecki Czesław
6952 2006
Antonowicz Jacek
7105 2008
Górecki Zdzisław
7106 2008
Ryczek Leszek
7108 2008
Stabla Michał
7109 2008
Uliczka Sebastian
7110 2008
Gawłowicz Roman
7228 2010
Kuczera Grzegorz
7230 2010
Kuczera Mariola
7231 2010
Siedlaczek Łukasz
7233 2010
Materzok Martyna
7234 2010
Materzok Łukasz
7235 2010
Gac Bartosz 7317 2012
Krzemień Marek 7395 2014
Lancman Marek 7397 2014
Tytko Tomasz 7398 2014
Gac Szymon
7651 2018
Kosiński Janusz 7652 2018
Kowol Piotr
7653 2018
Krzemień Beata
7655 2018
Krzemień Mariusz
7656 2018
Sankala Katarzyna
7657 2018
Lorek Michał
7682 2018
Treszczyński Jarosław
7683 2018
Mleczko Wojciech 7738 2020
Bańczyk Przemysław
7739 2020
Oleś Mirosława 7740 2020
 
 

Uwagi: na czerwono – przodownik honorowy, na niebiesko – przodownicy nie podlegający dalszej weryfikacji.
Ponadto przodownikami działającymi w historii “Sokoła” byli: Błaszczyk Andrzej, Czyż Kazimierz, Gawliczek Jerzy, Gwoździk Adolf, Materzok Stanisław, Pytlik Lucjan, Styrnol Andrzej, Tkocz Mirosław (nie zyją), Barciok Adam, Blinda Arkadiusz, Brzezina Eugeniusz, Brzezinka Bogumiła, Cwołek Zbigniew, Filipowski Bogdan, Grobelny Damian, Grzybek Damian, Grzybek Marcin, Hartwig Gabriel, Herud Tomasz, Humaniuk Andrzej, Juraszczyk Łukasz, Kurpierz Sergiusz, Larysz Zdzisław, Likos Łukasz, Maciejczyk Krzysztof, Malcharczyk Łukasz, Menżyk Kazimierz, Mężyk Piotr, Piguła Dariusz, Piguła Justyna, Spas Michał, Stopa Aleksandra, Stopa Łukasz, Stopa Wiesław, Wójcik Piotr, Włodarczyk Andrzej, Zaremba Robert (nie działają)