Skład Komisji

W dniu 4.03.2017 w Kawiarni „Górnicza Strzecha” w Radlinie odbyło się zebranie w czasie którego odbyły się tajne wybory i nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół” na lata 2017-2021.

 

Skład Komisji

 

Bogdan Tytko
Przewodniczący
Andrzej Likos
Wiceprzewodniczący
Sławomir Gac
Wiceprzewodniczący

Zenon Zarzecki      Sekretarz

          

Marek Krzemień                     Skarbnik

Piotr Słanina
Członek 

              

Warmuła Antoni                        Członek

                              

Antonowicz Jacek                                      Jerzy Gawliczek

Członek                                                        Członek

Referat Odznak KOT:

Bogdan Tytko – Przewodniczący
Andrzej Likos – Wiceprzewodniczący
Zenon Zarzecki – Członek

 

 

Zadania komisji na kadencję 2017-2021:

 

1. Organizowanie Rajdów o zasięgu regionalnym lub wojewódzkim
2. Organizowanie Rajdów Komisyjnych
3. Organizowanie wycieczek sobotnio-niedzielnych
4. Organizowanie wypraw wielodniowych krajowych i zagranicznych
5. Współpraca z Regionalną Radą Turystyki Kolarskiej w Katowicach
6. Współpraca z Komisją Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie
7. Współorganizowanie wojewódzkiego kursu na Przodownika Turystyki Kolarskiej w latach 2018 i 2020
8. Wyszkolenie nowych Przodowników dla KTK „Sokół”
9. Organizowanie konkursu na najaktywniejszego kolarza „Sokoła” o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta Radlin
10. Organizowanie konkursu na najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej
11. Prowadzenie referatu odznak KOT
12. Uczestniczenie w konkursie organizowanym przez KTK ZG PTTK w Warszawie „Na najlepiej pracujący Klub, Komisję w Polsce”.
13. Podjęcie próby utworzenia Sekcji współpracującej z Komisją
14. Popularyzowanie turystyki kolarskiej na Ziemi Wodzisławskiej i Rybnickiej
15. Propagowanie działalności „Sokoła” poprzez lokalną prasę, Informator KTK ZG PTTK, Internet oraz Radio 90.
16. Reprezentowanie naszego Oddziału na imprezach centralnych
17. Dbanie na bieżąco o szlaki rowerowe w Radlinie