Skład Komisji

W dniu 28.05.2022 w restauracji “Gremium” w Radlinie odbyło się zebranie w czasie którego odbyły się tajne wybory i nastąpiło ukonstytuowanie się prezydium Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół” na lata 2022-2026.

Skład Prezydium Komisji

Bogdan Tytko
Przewodniczący
Andrzej Likos
Wiceprzewodniczący
Sławomir Gac
Wiceprzewodniczący

Zenon Zarzecki

          

Marek Krzemień                     Skarbnik

Piotr Słanina
Członek

              

Warmuła Antoni                        Członek

                             

Antonowicz Jacek                                      Kosiński Janusz

Członek                                                        Sekretarz

Referat Odznak KOT:

Bogdan Tytko – Przewodniczący
Andrzej Likos – Wiceprzewodniczący
Zenon Zarzecki – Członek

Zadania komisji na kadencję 2022-2026:

1. Organizowanie Rajdów o zasięgu regionalnym lub wojewódzkim
2. Organizowanie Rajdów Komisyjnych
3. Organizowanie wycieczek sobotnio-niedzielnych
4. Organizowanie wypraw wielodniowych krajowych i zagranicznych
5. Współpraca z Regionalną Radą Turystyki Kolarskiej w Katowicach
6. Współpraca z Komisją Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie
7. Wyszkolenie nowych Przodowników dla KTK „Sokół”
8. Organizowanie konkursu na najaktywniejszego kolarza „Sokoła” o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta Radlin
9. Organizowanie konkursu na najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej
10. Prowadzenie referatu odznak KOT
11. Uczestniczenie w konkursie organizowanym przez KTK ZG PTTK w Warszawie „Na najlepiej pracujący Klub, Komisję w Polsce”.
12. Podjęcie próby utworzenia Sekcji współpracującej z Komisją
13. Popularyzowanie turystyki kolarskiej na Ziemi Wodzisławskiej i Rybnickiej
14. Propagowanie działalności „Sokoła” poprzez lokalną prasę, Informator KTK ZG PTTK, Internet oraz Radio 90.
15. Reprezentowanie naszego Oddziału na imprezach centralnych
16. Dbanie na bieżąco o szlaki rowerowe w Radlinie