ROK Szlakiem krzyży pokutnych
Regulamin

 

1. Odznaka powstała z inicjatywy Sekcji Turystyki Kolarskiej “SOKÓŁ” w Radlinie, a zatwierdził ją Zarząd Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim dnia 11.05.2000.

2. Celem odznaki jest propagowanie wśród turystów krzyży pokutnych jako jednego z wielu obiektów krajoznawczych, popularyzacja piękna Ziemi Rybnicko – Wodzisławskiej oraz ziem sąsiednich .

3. Odznaka jest jednostopniowa.

4. Odznakę można zdobywać w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.

5. Odznakę może zdobywać każdy turysta od 6 roku życia, z tym że osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych.

6. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie 15 miejsc w których znajdują się krzyże pokutne , spośród wymienionych w załączonym wykazie.

7. Potwierdzenia można dokonać poprzez uzyskanie pieczątki z nazwą miejscowości w której znajduje się krzyż pokutny . Potwierdzenia może dokonać także kadra działaczy PTTK: przodownicy, przewodnicy , instruktorzy krajoznawstwa oraz nauczyciele prowadzący grupy szkolne.
Dodatkowo należy dołączyć zdjęcie zwiedzonego krzyża lub krótki opis miejsca w którym się znajduje.

8. Weryfikację książeczek (kronik) dokonuje zespół weryfikacyjny przy Sekcji “Sokół” Radlin.

9. Odznaka jest odpłatna i można ją zakupić w siedzibie Koła PTTK “Gronie”.

10. Interpretacja regulaminu należy do zespołu weryfikacyjnego w/w odznaki.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2000.

12. Regulamin z poszerzonym wykazem miejscowości ( pkt 23-26 ) obowiązuje od 10.03.2001.

13. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez PTTK Radlin w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

MIEJSCE SKŁADANIA KSIĄŻECZEK ( KRONIK) DO WERYFIKACJI:

Koło PTTK “Gronie” przy KWK ,”Marcel” Ul. Korfantego 52 44 – 310 Radlin Tel. (0-32) 729 23 43

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI Z KRZYŻAMI POKUTNYMI :

1. RYDUŁTOWY – przy kościele św. Jerzego
2. RYDUŁTOWY – ul. Krzywoustego 91 (Radoszowy)
3. WODZISŁAW – plac kościoła Wniebowzięcia NMP
4. WODZISŁAW – plac kościoła Wniebowzięcia NMP
5. WODZISŁAW – ul. Radlińska 32
6. WODZISŁAW – cmentarz w dz. Jedłownik (nagrobny)
7. STUDZIONKA – przed ogrodzeniem cmentarza
8. STUDZIONKA – przed ogrodzeniem cmentarza
9. ŻORY – stary cmentarz (XIX w.)
10. SYRYNIA – ul. Wodzisławska 22
11. ŁAZISKA RYBN. – w ogrodzeniu kościoła
12. ROGÓW – przed ogrodzeniem kościoła
13. ROGÓW – przed cmentarzem
14. OLZA – ul. Dworcowa 5
15. RUDYSZWAŁD – ul. Zabełkowska 1
16. LEKARTÓW – ul.Raciborska 22a
17. GRZEGORZOWICE – ul. Powstańców 33
18. LYSKI – ul. Bogunicka 1
19. SOŚNICOWICE – plac kościoła św. Jakuba
20. BUJAKÓW – w parku przykościelnym
21. BYTOM – ul. Cyryla i Metodego 62
22. PRUCHNA – NOWE CHAŁUPY ul. Katowicka 58
23. ŁANY MAŁE – za wsią przed skrzyż. Rudziniec-Kotulin
24. ŻYWIEC – za ogrodzeniem kościoła p.w. Św. Krzyża
25. KRZYŻOWICE – wmurowany w ścianę kapliczki, ul.Zwycięstwa
26. ROGOŹNA – ul.Wodzisławska 87