Szlakiem leśniczówek
Regulamin

1. Odznaka powstała z inicjatywy Sekcji Turystyki Kolarskiej „Sokół” w Radlinie a zatwierdził ją Zarząd Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śl. w dniu 23.01.2004.

2. Celem odznaki jest zachęcenie turystów do poznawania ciekawych zakątków Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz najbliższych okolic, poprzez zwiedzanie leśniczówek oraz innych obiektów wykorzystywanych przez pracowników leśnych. Większość tych obiektów liczy sobie ponad 100 lat.

3. Odznaka posiada dwa stopnie oraz stopień honorowy.

4. Odznakę można zdobywać w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.

5. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 7 roku życia, z tym że osoby niepełnoletnie pod opieką osoby dorosłej.

6. Odznakę należy zdobywać wg kolejności stopni, w ciągu jednego roku może być przyznany jeden stopień odznaki.
Na stopień srebrny należy zwiedzić 5 obiektów obowiązkowych oraz 15 obiektów dowolnych, wg załączonego wykazu obiektów do regulaminu
Na stopień złoty należy zwiedzić 10 obiektów obowiązkowych oraz 20 obiektów dowolnych, wg załączonego wykazu obiektów do regulaminu.

7. Obiekty zaliczone na stopień niższy nie mogą być zaliczone powtórnie na stopień wyższy. Nadwyżka ze stopnia srebrnego przechodzi na stopień złoty.

8. Potwierdzenia można dokonać w specjalnej książeczce poprzez uzyskanie pieczątki od leśniczego lub pieczątki z nazwą miejscowości, gdzie obiekt się znajduje. Potwierdzeniem może być również prowadzona kronika z opisem danego obiektu lub zdjęciami. Potwierdzenia może także dokonać kadra działaczy PTTK: przewodnicy, przodownicy, instruktorzy krajoznawstwa i ochrony przyrody oraz nauczyciele prowadzący grupy szkolne na wycieczkach.

9. Weryfikacje książeczek (kronik) dokonuje zespół weryfikacyjny przy Sekcji Turystyki Kolarskiej „Sokół” w Radlinie, gdzie należy składać książeczki do weryfikacji.

10. Stopień Honorowy odznaki będzie przyznany osobom zasłużonym, pomagającym w funkcjonowaniu odznaki jak również osobom, które przysłużyły się do uratowania , odrestaurowania leśniczówek lub propagowania ich w szczególny sposób na terenie działania odznaki.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2004.

12. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez PTTK Radlin w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

TURYSTO PAMIĘTAJ !
Jesteś gościem w lesie, przestrzegaj wszelkich zasad i przepisów chroniących las przed zniszczeniem i zagładą. Możliwość korzystania z uroków lasu niech służy wszystkim i jak najdłużej.

MIEJSCE SKŁADANIA KSIĄŻECZEK (KRONIK)
DO WERYFIKACJI:

Kroniki do weryfikacji można przekazywać w następujący sposób:

– osobiście na comiesięcznych zebraniach klubowych oddziału PTTK Radlin w środę po 14 dniu miesiąca o godz.16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radlin (budynek C – I piętro),

– przedstawicielowi Oddziału PTTK Radlin na spotkaniach Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach w drugą środę każdego miesiąca,

– przesyłając listem na adres: Jacek Antonowicz, 44-273 Rybnik, ul. Niewiadomska 56

Przesyłając kroniki w formie listowej należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem oraz wypisanym potwierdzeniem na przesyłkę poleconą z uwzględnieniem wagi odznaki.

Przesłanie kroniki odznaki do jej weryfikacji wiąże się z chęcią zakupu odznaki w przypadku pozytywnej weryfikacji. Odznaka jest odpłatna.

Szczegółowych informacji na temat odznaki udziela weryfikator odznaki poprzez e-mail: antjac “małpa” interia.pl.

WYKAZ OBIEKTÓW OBOWIĄZKOWYCH :

1. Nadleśnictwo „Rybnik“ – Rybnik ul.Kościuszki 36
2. Osada Leśna Rogoźna – Bażanciarnia Żory – Rogoźna ul.Wieniawskiego
3. Osada Leśna Smolnica – Smolnica ul.Szkolna 3
4. Osada Leśna Zwonowice – Zwonowice ul.Dębowa 1
5. Osada Leśna Żytna – Żytna ul.Pogrzebieńska 2
6. Leśniczówka Książenice – Książenice ul.Lasoki 1
7. Osada Leśna Chudów – Chudów ul.Leśna 25
8. Leśniczówka Baranowice – Baranowice ul.Pukowca 91
9. Osada Leśna Sumina – Sumina ul.Dworcowa
10. Nadleśnictwo Rudy – Rudy ul.Rogera 1
11. Leśniczówka Krasiejów – Jankowice Rudzkie ul.Wiejska 65
12. Leśniczówka Obora – Kuźnia Raciborska ul.Moniuszki 9
13. Leśniczówka Kotlarnia – Kotlarnia ul.Dębowa 1
14. Leśniczówka Ponięcice – Ponięcice ul.Leśna 8
15. Leśniczówka Baborów – Baborów ul.Rzemieślników 11

WYKAZ OBIEKTÓW ZWYKŁYCH :

1. Leśniczówka Jankowice – Świerklany ul.Rybnicka 47
2. Leśniczówka Kłokocin – Kłokocin ul.Włościańska 147a
3. Leśniczówka Szczotki – Przepędza ul.Mikołowska 1
4. Osada Leśna Karnatowiec – Przepędza ul.Mikołowska 125
5. Leśniczówka Wielopole – Przegędza ul.Kamieńska 1
6. Osada Leśna Wielopole – Rybnik-Wielopole ul.Podleśna 19
7. Osada Leśna Paruszowiec – Rybnik-Paruszowiec ul.Wielopolska 6a
8. Leśniczówka Ochojec – Rybnik-Ochojec ul.Rybnicka 2
9. Osada Leśna Grabownia – Rybnik-Grabownia ul.Poloczka 121
10. Leśniczówka Zacisze – Kuźnia Nieborowska ul.Knurowska 17
11. Leśniczówka Oczków – Dębieńsko Stare ul.Odrodzenia 92
12. Lesniczówka Leboszowice – Leboszowice ul.Gajowa 23
13. Osada Leśna Leboszowice – Leboszowice ul.Gajowa
14. Leśniczówka Wodzisław – Czyżowice ul.Rogowska 35
15. Leśniczówka Chwałęcice – Chwałęcice ul.Gzelska 17
16. Osada Leśna Jejkowice – Jejkowice ul.Niewiadomska 39
17. Leśniczówka Zwonowice – Lyski ul.Wygony 13
18. Leśniczówka Adamowice – Adamowice ul.Szkolna 39
19. Leśniczówka Syrynia – Syrynia ul.Musioła 4
20. Osada Leśna Książenice – Książnice ul.Ks.Pojdy 152
21. Osada Leśna Ruptawa – Skrzyszów ul.1 Maja 145
22. Leśniczówka Żory – Żory ul.Mikołowska
23. Leśniczówka Woszczyce – Woszczyce ul.Długosza 62
24. Leśniczówka Ornontowice – Jaśkowice ul.Jaśkowicka 34
25. Leśniczówka Restauracja – Wodzisław ul.Marklowicka 21
26. Leśniczówka „Quid ad te” – Ruda Kozielska 6
27. Leśniczówka Ruda Kozielska – Ruda Kozielska 6a
28. Leśniczówka Brantołka – Rudy ul.Sobieskiego 5
29. Leśniczówka Jankowice – Jankowice Rudzkie ul.Leśna
30. Osada Leśna Bargłówka – Bargłówka ul.Raciborska 79
31. Osada Leśna Biały Dwór – Biały Dwór 20
32. Osada Leśna Paproć – Rudy-Paproć 4
33. Leśniczówka Solarnia – Solarnia ul.Kościuszki 43-45
34. Leśniczówka Kiczowa – Kuźnia Raciborska ul.Nowy Świat 2b
35. Stare Nadleśnictwo Kuźnia Raciborska – Kuźnia Raciborska ul.Kozielska 4
36. Osada Leśna Kuźnia Raciborska – Kuźnia Raciborska ul.Rudzka 40/1
37. Leśniczówka Nędza – Nędza ul.Myśliwska1
38. Osada Leśna Szymocice – Szymocice ul.Gliwicka 39
39. Leśniczówka „Wildek” – Ruda Kozielska 54
40. Zameczek leśny „Buk” – Rudy-Buk ul.Brzozowa 39
41. Dom pracowniczy – Rudy ul.Rogera 1b
42. Dom ogrodnika – Rudy ul.Rogera 5
43. Kordegarda -budynek bramny – Rudy ul.Rogera 3
44. Leśniczówka Lubieszów – Lubieszów ul.Bierawska 52
45. Leśniczówka Stanica – Stanica ul.1 Maja 39
46. Leśniczówka Raków – Raków ul.
47. Osada Leśna Przerycie – Rudy-Przerycie 13