Przyjaciel Radlina
Regulamin odznaki

1. Odznaka powstała z inicjatywy Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół” i Komisji Krajoznawczej w Radlinie a zatwierdził ją Zarząd Oddziału PTTK w Radlinie w dniu 17.08.2005.

2. Celem odznaki jest zachęcenie turystów do poznawania ciekawych zakątków, obiektów krajoznawczych oraz uczestniczenia w imprezach turystycznych na terenie miasta Radlin.

3. Odznaka posiada jeden stopień.

4. Odznakę można zdobywać w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej (kolarska, piesza, motorowa).

5. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 7 roku życia, z tym że osoby niepełnoletnie pod opieką osoby dorosłej.

6. Aby zdobyć Odznakę Krajoznawczą „Przyjaciel Radlina” należy:

– Zwiedzić oraz uzyskać potwierdzenia 10 obiektów krajoznawczych – obowiązkowych z załączonego wykazu 11 obiektów (tłusty czerwony druk)
– Zwiedzić oraz uzyskać potwierdzenia następnych 10 obiektów krajoznawczych spośród pozostałych 20 obiektów krajoznawczych (zwykły niebieski druk)

7. Potwierdzenia można dokonać w specjalnej książeczce zakupionej w Oddziale PTTK Radlin. Potwierdzenia można uzyskiwać z dowolnych instytucji, sklepów itp. lub w wyznaczonych miejscach, podanych w książeczkach do zdobywania odznaki. Potwierdzeniem może być również prowadzona kronika z opisem danego obiektu lub zdjęciami. Potwierdzenia może także dokonać kadra działaczy PTTK: przewodnicy, przodownicy, instruktorzy krajoznawstwa oraz nauczyciele prowadzący grupy szkolne na wycieczkach. Kadra może potwierdzić nie więcej jak połowę ilości obiektów potrzebnych do zdobycia odznaki.

8. Weryfikacje książeczek (kronik) dokonuje zespół weryfikacyjny przy Komisji Turystyki Kolarskiej „Sokół” w Radlinie, gdzie należy składać książeczki do weryfikacji.

9. Odznaka może być przyznana jako stopień honorowy z pominięciem wszystkich wymogów. Stopień Honorowy odznaki będzie przyznany osobom zasłużonym, pomagającym w funkcjonowaniu odznaki jak również osobom, które przysłużyły się w sposób szczególny dla działalności Oddziału PTTK w Radlinie.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2005 oraz z poprawkami z dniem 16.10.2019

11. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez PTTK Radlin w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.

TURYSTO PAMIĘTAJ!

Jesteś gościem, zachowuj się jak prawdziwy Przyjaciel Radlina, przestrzegaj wszelkich zasad i przepisów. Pozostaw po sobie wszystkie miejsca w takim stanie, w jakim sam byś chciał je zastać.

MIEJSCE SKŁADANIA KSIĄŻECZEK (KRONIK) DO WERYFIKACJI:

Oddział PTTK Radlin

Likos Andrzej

Ul.Pocztowa 6 44-310 Radlin

tel. 692755025

e-mail: sokol@radlin.

WYKAZ OBIEKTÓW KRAJOZNAWCZYCH (GRUBĄ, CZERWONĄ CZCIONKĄ OBOWIĄZKOWE)

1. KWK MARCEL – BUDYNEK DYREKCJI , ul. Korfantego 52

2. BUDYNEK STRAŻY POŻARNEJ (DAWNE STAJNIE) KOPALNI KWK “MARCEL”, ul. Korfantego 52

3. OSIEDLA ROBOTNICZE (TZW. FAMILOKI) Z LAT 1897-1915, ul. B. Czecha, ul. Pocztowa, ul. Mielęckiego, ul. Korfantego

4. KOŚCIÓŁ Z 1928 R. P. W. WNIEBOWZIĘCIA NMP, ul. Korfantego 14

5. KAPLICZKA – GROTA OBOK KOŚCIOŁA, ul. Korfantego 14

6. BUDYNEK KAWIARNI – “GÓRNICZA STRZECHA”, ul. Korfantego 42 (NOT KWK Marcel)

7. MOGIŁA OFIAR SZYBU REDEN, Biertułtowski Cmentarz

8. ZBIOROWA MOGIŁA, Biertułtowski Cmentarz

9. KOŚCIÓŁ P. W. NIEPOKALANEGO SERCA MARYI , Głożyny, ul. Rymera 200

10. KAPLICA ŚW. JANA NEPOMUCENA , ul. Rymera 38

11. SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁOŻYNACH, ul. Rymera 170

12. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, Obszary

13. POMNIK KU CZCI POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH POLEGŁYCH W LATACH 1919-1921, ul. Rogozina

14. TABLICA PAMIĄTKOWA, ul. Hutnicza 1

15. POMNIK OFIAR SZYBU REDEN, ul. Rydułtowska 43

16. MOGIŁA POLEGŁYCH W CZASIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH I W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ , Głożyny cmentarz, ul. Reymonta

17. KRZYŻ PRZYDROŻNY, ul. Rymera 258

18. KRZYŻ PRZYDROŻNY, ul. Rymera (granica z Pszowem)

19. KRZYŻ PRZYDROŻNY, skrzyżowanie ulic Rogozina i Jana Kazimierza

20. KRZYŻ PRZYDROŻNY, skrzyżowanie ulic Rymera i Napierskiego

21. KRZYŻ PRZYDROŻNY, ul. Wrzosowa 41

22. KRZYŻ PRZYDROŻNY, skrzyżowanie ulic Rogozina i Wypandów

23. KRZYŻ PRZYDROŻNY, ul. Wantuły 54a

24. KRZYŻ PRZYDROŻNY, ul. Rybnicka 239

25. KRZYŻ PRZYDROŻNY, skrzyżowanie ulic Rybnickiej i Mariackiej

26. KRZYŻ PRZYDROŻNY, ul. Rybnicka 180 (pd wiaduktem)

27. PARK LEŚNY IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, pomiędzy ul. Wiosny Ludów i ul. Rybnicką

28. KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ, ul. Wiosenna 5

29. TĘŻNIA ul.Wypandów

30. DOM KULTURY ORAZ FONTANNA, ZEGAR SŁONECZNY

31. IZBA REGIONALNA MIASTA RADLIN. Zwiedzanie Tel: 504606343