Informacje o odznace (Śladami ofiar górniczego stanu)

1. Pomysłodawca: Odznaka powstała z inicjatywy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK Radlin a w szczególności z propozycji i realizatora pomysłu Jerzego Gawliczka.

2. Data ustanowienia odznaki: Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK Radlin poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały w dniu 15 stycznia 2014 roku a obowiązuje od dnia 15 marca 2014 roku.

3. Autor regulaminu: Jerzy Gawliczek.

4. Opis znaku graficznego odznaki:
– znaczek metalowy tłoczony,
– materiał: nowe srebro,
– wymiary: 35 x 32 mm.,
– zapięcie: śruba.

5. Projekt oznaki: propozycje – Jerzy Gawliczek,
opracowanie graficzne projektu – Piotr Mężyk.

6. Wykonawca: WOTiR. Nakład: 100 sztuk.

7. Stopnie odznaki: brązowy, srebrny, złoty, honorowy.

8. Kształt odznaki i motyw: Kształt zbliżony do trójkąta równoramiennego z zaokrąglonymi narożnikami. Po obwodzie umieszczony jest napis: ŚLADAMI OFIAR GÓRNICZEGO STANU. ODDZIAŁ PTTK RADLIN.
W polu głównym znajdują się:
– krzyż – symbol męki i ofiary,
– skrzyżowane narzędzia górnicze (młot i pyrlik) – symbol górnictwa,
– logo PTTK – logo patrona organizacyjnego odznaki,
– napis: PAMIĘCI WSZYSTKICH OFIAR GÓRNICTWA – informacja o głównym przeznaczeniu odznaki.
Kształt odznaki oraz jej motyw zaczerpnięto z XIV stacji Drogi Krzyżowej Górniczego Trudu z Boguszowa Gorce na szczyt Chełmca.

9. Jednostka weryfikująca odznakę: Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK Radlin. 44-300 Radlin ul. Korfantego 52.
Zespół weryfikacyjny w składzie: Jerzy Gawliczek, Sławomir Gac, Dariusz Materzok.

Informacje opracował: Jerzy Gawliczek