Organizatorzy wycieczek (2010-dziś)

Klasyfikacja za 2018 rok Ilość rajdów Uczestn. km.
1 Grobelny Damian 66 325 2225
2 Warmuła Antoni 17 79 615
3 Tytko Bogdan 16 352 1097
4 Lancman Marek 14 54 822
5 Likos Andrzej 12 396 362
6 Treszczyński Jarosław 11 40 396
7 Gac Sławomir 9 157 243
8 Antonowicz Jacek 6 91 1395
9 Krzemień Marek 5 60 226
10 Materzok Dariusz 3 94 59
11 Menżyk Kazimierz 2 103 27
12 Gawliczek Jerzy 2 43 98
13 Zarzecki Zenon 2 20 358
14 Kosiński Janusz 2 18 81
15 Materzok Łukasz 1 95 16
16 Ibrom Stanisław 1 71 0
17 Pasterny Mariusz 1 39 15
18 Lorek Michał 1 37 40
19 Malcharczyk Łukasz 1 33 15
20 Stabla Michał 1 31 15
21 Słanina Piotr 1 18 55
22 Gac Bartosz 1 18 6
23 Krzemień Mariusz 1 13 47
24 Cichon Andrzej 1 11 25
25 Gwoździk Adolf 1 11 16
26 Kowol Piotr 1 6 990
27 Sankala Katarzyna 1 6 22
28 Kuczera Grzegorz 1 3 27

 

klasyfikacja za 2017 rok Ilość rajdów Uczestn. km.
1 Warmuła Antoni 58 268 3352
2 Likos Andrzej 39 549 1100
3 Menżyk Kazimierz 31 204 564
4 Tytko Bogdan 18 284 1255
5 Grobelny Damian 18 89 379
6 Kuczera Grzegorz 16 77 678
7 Krzemień Marek 14 105 1211
8 Gac Sławomir 8 122 225
9 Gawliczek Jerzy 7 85 331
10 Antonowicz Jacek 4 65 616
11 Kuczera Mariola 4 24 153
12 Cichon Andrzej 3 47 80
13 Materzok Dariusz 3 106 47
14 Zarzecki Zenon 1 9 125
15 Ryczek Leszek 1 14 66
16 Słanina Piotr 1 10 63
17 Gac Bartosz 1 51 16
18 Złotoś Marcin 1 8 16
19 Materzok Martyna 1 56 16
20 Materzok Łukasz 1 65 15
21 Stabla Michał 1 34 15
22 Pasterny Mariusz 1 20 15
23 Gwoździk Adolf 1 8 15
24 Malcharczyk Łukasz 1 34 7
25 Ibrom Stanisław 1 67 0

 

klasyfikacja za 2016 rok Ilość rajdów Uczestn. km.
1 Likos Andrzej 62 634 1677
2 Warmuła Antoni 50 207 2080
3 Tytko Bogdan 14 167 824
4 Humaniuk Andrzej 9 43 604
5 Gac Sławomir 8 130 201
6 Materzok Łukasz 6 165 146
7 Gawliczek Jerzy 6 90 255
8 Grobelny Damian 6 46 243
9 Menżyk Kazimierz 4 155 63
10 Cichon Andrzej 4 62 116
11 Krzemień Marek 3 43 55
12 Materzok Dariusz 2 42 19
13 Kuczera Grzegorz 2 10 128
14 Gac Bartosz 1 27 16
15 Ibrom Stanisław 1 73 0
16 Materzok Martyna 1 41 16
17 Bazan Piotr 1 30 20
18 Malcharczyk Łukasz 1 25 12
19 Pasterny Mariusz 1 23 15
20 Złotoś Marcin 1 21 16
21 Antonowicz Jacek 1 12 20
22 Stabla Michał 1 11 6
23 Gwoździk Adolf 1 10 15
24 Kurpierz Sergiusz 1 9 23
25 Słanina Piotr 1 8 53
26 Krause Dariusz 1 7 91
27 Gawłowicz Roman 1 6 51
28 Zarzecki Zenon 1 4 115
29 Ryczek Leszek 1 3 23

 

klasyfikacja za 2015 rok Ilość rajdów Uczestn. km.
1 Likos   Andrzej 62 590 1737
2 Warmuła   Antoni 36 133 1718
3 Grobelny   Damian 35 175 1119
4 Tytko   Bogdan 18 193 1623
5 Gac   Sławomir 17 103 353
6 Menżyk   Kazimierz 13 116 372
7 Gawliczek   Jerzy 5 83 157
8 Kuczera   Grzegorz 4 12 305
9 Materzok   Łukasz 3 73 86
10 Słanina   Piotr 3 22 100
11 Cichon   Andrzej 3 28 68
12 Ryczek   Leszek 3 18 214
13 Gac   Bartosz 3 59 47
14 Materzok   Dariusz 3 77 53
15 Zarzecki   Zenon 1 10 101
16 Bazan   Piotr 1 9 35
17 Humaniuk   Andrzej 1 16 33
18 Stabla   Michał 1 22 6
19 Pasterny   Mariusz 1 25 15
20 Brzezina   Eugeniusz 1 36 10
21 Materzok   Martyna 1 35 16
22 Malcharczyk   Łukasz 1 31 15
23 Gwoździk   Adolf 1 12 15
24 Złotoś   Marcin 1 7 16
25 Ibrom   Stanisław 1 80 0
26 Krzemień   Marek 1 25 16

klasyfikacja za 2014 rok        wyc.  Uczestn.    km.

1    Warmuła Antoni                   32      120           1937

2    Tytko Bogdan                        21      205            1256

3    Gac Sławomir                        11      84             364

4    Kuczera Grzegorz                  8        54             479

5    Likos Andrzej                         7        502            267

6    Gawliczek Jerzy                     7        113            215

7    Materzok Dariusz                  5        119            80

8    Humaniuk Andrzej               5        41             372

9    Cichon Andrzej                      3        60             83

10   Menżyk Kazimierz               2        76             31

11   Kuczera Mariola                    2        12             82

12   Włodarczyk Andrzej             2        196            615

13   Brzezina Eugeniusz              2        51             70

14   Kurpierz Sergiusz                 2        8               121

15   Gac Bartosz                            2        40             30

16   Materzok Łukasz                   1        38             24

17   Bazan Piotr                             1        11             36

18   Krause Dariusz                      1        3               52

19   Styrnol Martyna                    1        32             15

20   Malcharczyk Łukasz             1        20             8

21   Pasterny Mariusz                   1        20             15

22   Słanina Piotr                          1        5               57

23   Złotoś Marcin                         1        3               17

24   Ryczek Leszek                       1        11             65

25   Ibrom Stanisław                    1        53             0

Klasyfikacja za 2013 rok  wyc.  ucz, km.

1    Warmuła Antoni                 28      91 1117

2    Tytko Bogdan                   20      186 1679

3    Kuczera Grzegorz             19      159 2016

4    Materzok Łukasz               17      105 412

5    Gac Sławomir                   11      102 273

6    Włodarczyk Andrzej           6       173 841

7    Brzezina Eugeniusz           5       65 194

8    Materzok Dariusz              4       57 296

9    Menżyk Kazimierz             4       57 493

10  Słanina Piotr                     3       19 104

11  Likos Andrzej                    3       245 106

12  Styrnol Martyna                 2       41 40

13  Gac Bartosz                     2       26 30

14  Cichon Andrzej                 2       40 30

15  Styrnol Andrzej                 1       32 15

16  Siedlaczek Łukasz            1       3 20

17  Malcharczyk Łukasz          1       22 15

18  Humaniuk Andrzej             1       11 36

19  Pasterny Mariusz              1       25 15

20  Ryczek Leszek                 1       9 60

21  Ibrom Stanisław                1       66 0

22  Kuczera Mariola                1       8 22

Klasyfikacja za 2012 rok            wyc.    ucz, km.

1     Kuczera Mariola                          45        147 2710

2     Kuczera Grzegorz                       36        140 3712

3     Warmuła Antoni                          31        110 2407

4     Tytko Bogdan                             28        307 1895

5     Styrnol Andrzej                           25        259 1020

6     Gac Sławomir                             17        127 442

7     Materzok Łukasz                        16        169 401

8     Likos Andrzej                             9         487 390

9     Włodarczyk Andrzej                    9         179 1529

10   Materzok Dariusz                       8         62 196

11   Antonowicz Jacek                      4         28 449

12   Słanina Piotr                               4         15 269

13   Brzezinka Bogumiła                    3         12 165

14   Cichon Andrzej                           2         36 31

15   Siedlaczek Łukasz                      2         8 32

16   Menżyk Kazimierz                      1         42 15

17   Ibrom Stanisław                          1         35 0

18   Pasterny Mariusz                        1         30 15

19   Brzezina Eugeniusz                    1         28 15

20   Malcharczyk Łukasz                   1         22 15

21   Ryczek Leszek                          1         14 62

22   Gac Bartosz                               1         10 17

23   Bazan Piotr                                1         9 36

24   Styrnol Martyna                          1         6 18

25   Uliczka Sebstian                        1         3 32

26   Herud Tomasz                            1         3 22

Klasyfikacja za 2011 rok  wyc.  ucz, km.

1    Kuczera Mariola                46      199 2412

2    Materzok Łukasz               44      242 1165

3    Warmuła Antoni                 43      152 2538

4    Styrnol Andrzej                 37      339 1256

5    Tytko Bogdan                   26      317 1732

6    Gac Sławomir                   23      143 625

7    Menżyk Kazimierz             19      93 915

8    Brzezinka Bogumiła           19      59 1086

9    Kuczera Grzegorz             17      141 1795

10  Gawliczek Jerzy               10      133 408

11  Siedlaczek Łukasz            8       42 297

12  Likos Andrzej                    7       333 189

13  Materzok Dariusz              5       70 137

14  Górecki Zdzisław              5       34 817

15  Ibrom Stanisław                4       116 91

16  Włodarczyk Andrzej           4       88 585

17  Antonowicz Jacek             4       25 131

18  Słanina Piotr                     4       19 188

19  Cichon Andrzej                 2       42 31

20  Gwoździk Adolf                 2       38 30

21  Herud Tomasz                  2       6 76

22  Brzezina Eugeniusz           1       36 17

23  Pasterny Mariusz              1       35 15

24  Malcharczyk Łukasz          1       32 15

25  Likos Łukasz                    1       12 51

26  Krause Dariusz                 1       5 102

Klasyfikacja za 2010 rok            wyc.    ucz, km.

1     Menżyk Kazimierz                      71        302 3357

2     Włodarczyk Andrzej                    35        265 3471

3     Styrnol Andrzej                           34        236 1315

4     Tytko Bogdan                             19        166 1655

5     Brzezinka Bogumiła                    18        65 647

6     Kuczera Grzegorz                       11        84 1641

7     Gac Sławomir                             10        134 214

8     Humaniuk Andrzej                      8         90 561

9     Warmuła Antoni                          7         63 569

10   Likos Andrzej                             7         412 161

11   Materzok Łukasz                        6         90 157

12   Brzezina Eugeniusz                    5         52 154

13   Materzok Dariusz                       5         33 109

14   Górecki Zdzisław                        4         47 149

15   Ryczek Leszek                          4         30 233

16   Antonowicz Jacek                      4         29 602

17   Wodecki Czesław                       4         12 146

18   Ibrom Stanisław                          3         155 44

19   Siedlaczek Łukasz                      3         18 92

20   Pasterny Mariusz                        1         34 15

21   Malcharczyk Łukasz                   1         26 17

22   Gwoździk Adolf                          1         21 15

23   Zarzecki Zenon                           1         14 51

24   Stabla Michał                             1         14 32

25   Cichon Andrzej                           1         14 15

26   Słanina Piotr                               1         13 51

27   Gawliczek Jerzy                         1         9 52

28   Gawłowicz Roman                      1         8 51

29   Bazan Piotr                                1         7 20

30   Grzybek Marcin                          1         3 51