16-19.01.2020 IX Marsz Pamięci

Dla uczczenia pamięci ofiar tragicznego marszu więźniów w czasie ich ewakuacji z byłego obozu KL Auschwitz, jego podobozów oraz innych obozów w styczniu 1945 roku odbył się już po raz dziewiąty Marsz Pamięci jednym z głównych szlaków tej śmiercionośnej akcji z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego..

Marsz Pamięci organizowany jest ze społecznej inicjatywy i prowadzony przez jego pomysłodawcę Jana Stolarza przy współdziałaniu kolegów z oddziału PTTK Radlin oraz innych znajomych a także władz poszczególnych miejscowości – Miedźna, Studzionka, Pawłowice, Bzie Zameckie, Jastrzębie Zdrój, Mszana Wodzisław Śląski. Patronat organizacyjny sprawuje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK Radlin.

IX Marsz Pamięci odbył się w dniach 16 ÷ 19 stycznia 2020 roku.

Całą 83 kilometrową trasę przeszło 10 uczestników. Na poszczególnych etapach w marszu uczestniczyło od kilkunastu do ponad 100 osób (w Pawłowicach) oraz z Mszanej do Wodzisławia Śląskiego. W IX Marszu Pamięci uczestniczyli seniorzy, kombatanci, zwykli mieszkańcy, młodzież szkolna z nauczycielami i dzieci, władze miast, gmin, sołectw i powiatów. Przez miejscowość Góra dołączyła się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Góra (12 dzieci i 2 opiekunów). Z Pawłowic do Jastrzębia szli w Marszu Pamięci harcerze Pawłowickiego Hufca. Od Mszanej do Wodzisławia uczestniczyli w marszu przewodnicy z Izraela. Wszyscy uczestnicy Marszu Pamięci szli oddając przy kolejnych miejscach pamięci hołd ofiarom Marszu Śmierci w jego 75 rocznicę.

Na trasie IX Marszu Pamięci miały miejsce różne wydarzenia. Na terenie obozu Auschwitz gościem uczestników IX Marszu Pamięci był emerytowany długoletni pracownik naukowy Muzeum KL Auschwitz dr Andrzej Strzelecki któremu wręczyliśmy Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem Ewakuacji Więźniów KL Auschwitz” w stopniu honorowym za całokształt prac upamiętniających historię funkcjonowania i ewakuacji obozu KL Auschwitz”. Byli obecni przedstawiciele telewizji POLSAT News, radia i prasy (m.in. New York Times).

W Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu zdroju w spotkaniu uczestniczyła wnuczka i prawnuczka państwa Mołdrzyk ratujących w 1945 roku uciekinierów z kolumny Marszu Śmierci prezentując medal oraz dyplom jego nadania „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

W trakcie marszu miały miejsce spotkania z mieszkańcami i uczniami w szkole w Miedźnej, w Centrum Kultury w Pawłowicach, w Domu Strażaka w Bziu Zameckim, w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. W niedzielę 19 stycznia w Mszanej oraz w Wodzisławiu Śląskim uroczystości przy miejscach pamięci były połączone z uroczystościami gminnymi / miejskimi. W Mszanej uroczystość gminna miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury. W uroczystości tej brali udział przedstawiciele senatu, sejmu, rządu, samorządów, władz Wodzisławia Śląskiego i gminy Mszana, uczestnicy IX Marszu Pamięci oraz delegacja (23 osoby) z Izraela. Uczestnicy uroczystości gminnej w Mszanej wraz z młodzieżą szkolną oraz z innymi mieszkańcami złożyli hołd ofiarom Marszu Śmierci przy mogile na cmentarzu po czym w kolumnie pieszo przeszli do Wodzisławia Śląskiego gdzie na ostatnim etapie pieszej ewakuacji więźniów przy dworcu PKP ponownie złożono hołd ofiarom Marszu śmierci. Uroczystość miejska i zakończenie IX Marszu Pamięci odbyła się w sali konferencyjnej zrewitalizowanego budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim – ostatnim punkcie Marszu Śmierci 1945 skąd więźniowie w otwartych wagonach (węglarkach) wywożeni byli na Zachód.

Ci, którzy nie pamiętają przeszłości

skazani są na jej powtarzanie !!!

George Santavana

Pamiętajmy więc

aby nigdy już nie miały miejsca takie tragiczne wydarzenia ze stycznia 1945 r !!!